Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte 
Uppdaterad: 2013-12-11

Årsmötet på F 10 Ängelholm 2002
2004-11-24
Text och foto: Sven-Erik Jönsson

 

   

Svensk Flyghistorisk Förening höll sitt årsmöte på Malmen, Linköping den 8-9 april 2000.
Värd var Chefen för Östgöta Helikopterbataljon.
 

Värd för årsmötet den 20-21 april 2002 var Skånska Flygflottiljen, F 10 i Ängelholm och SFF:s regionavdelning Skåne. Mötet samlade 125 deltagare från hela landet. Programmet inleddes på lördagen den 20 kl. 13.00 med ett mycket intressant och givande Flyghistoriskt Symposium med tema "Flyget i Skåne" och arrangerat av SFF regionavdelning Skåne. I symposiet deltog Ove Müller-Hansen som berättade om F 10 under kriget. Henry Ohlsson fortsatte sedan med samma tema och avslutade med J 22- och J 29-projekten på F 10. Gösta Kersmark kåserade om Enoch Thulin och Thulin-epoken, Jan Waernberg talade om planläggning "operation Rädda Danmark maj 1945" och Sven Stridsberg om Sveriges första postflygning. Symposiet avslutades med att Anders Nylén från Göteborg visade fantastiskt fina flygbilder från F 10 som han tagit under de senaste åren.

Efter en kaffepaus hölls årsmötet. Till nya i styrelsen invaldes Ulf Edlund, Linköping och Jan-Olov Molin, Gävle efter Kurt Ivarsson och Bernt Olsson som avsagt sig omval. Årsmötet antog även en resolution att tillsändas regeringen beträffande Arlanda Flygmuseum, för att få en varaktig och hållbar lösning till stånd och där museets samtliga föremål även i framtiden skall kunna visas.

Jan Waernberg tilldelades Söderbergplaketten för de insatser han gjort till gagn för SFF, i form av en mängd publikationer, samt att han inventerat och klassificerat SFF arkivalier m.m. Teknologie doktor och förre silverflygaren Erik Bratt utnämndes till hedersmedlem i Svensk Flyghistorisk Förening för hans mångåriga och delvis banbrytande insatser för såväl svensk flygutveckling som för svensk flyghistoria. Han har tidigare tilldelats Söderbergplakettett nr 13. Erik Bratt har, trots 86 års ålder fortfarande ett gällande A-cert och flyger med sin egen Jodel när vädret är vackert.

På lördagskvällen hölls årsmötesmiddagen med totalt 120 gäster. Stämningen kring borden var som vanligt trivsam och kamratlig.

Under söndagsförmiddagen var det F 10 som svarade för programmet. Inledningsvis informerade CF 10, överste Hans Hansson om F 10 idag, de utbyggnader som gjorts, om de turer som drabbat F 10 fram till det nedläggningsbeslut som nu gäller och hur man hanterar detta. Flottiljen stängs 2002-12-31. Sista arbetsdagen på F 10 blir 2002-12-20, då det kommer att genomföras en av avskedshyllning på flottiljen och i Ängelholms stad. De församlade SFF-medlemmarna fick även att se det fina Flottiljmuseum, som vid nedläggningen av F 10 troligen kommer att flytta in till centrum och dela utrymme med Banmuseet. Man visade även JAS hangaren och en demonstration av JAS flygplanens beväpning. Programmet avslutades vid 12-tiden på söndagen med förevisning av J 22 Röd Kalle och J 29 Gul Rudolf som båda motorstartades.

Vi vill rikta ett stort tack till F10 för den stora gästvänligheten som visades oss. Ett särskilt tack till kapten Ann Myhrman som såg till att allt fungerade Perfekt.

Klicka här nedan för att läsa dokument i Acrobat Reader

Protokoll från årsmötet
Verksamhetsberättelse för år 2001
Resultat och balansräkning för 2001

 
SFF Skåne genomförde ett mycket intressant flyghistoriskt symposium, där bl.a. Henry Ohlsson och Ove Müller-Hansen berättade om F 10 under krigsåren, då F 10 var baserat på Bulltofta. Henry Ohlsson avslutade med projekt J 22 och J 29 som kamratföreningen på F 10 arbetar med.

SFF ordförande Jan-Åke Berg överlämnar Söderbergplakett nr 29 till Jan Waernberg

 

Erik Bratt tackar årsmötet för att han utsetts till hedersmedlem i SFF.

 

Jåke Berg överlämnar en blombukett till kapten Ann Myhrman för hennes insatser vilka gjorde att allt fungerade perfekt för oss på F 10.

 

Kent Svensson, Ljungbyhed var "pilot" på J 22, klädd i tidstypisk flygoverall. Han lyckades starta motorn och deltagarna fick nöjet att lyssna på ljudet från dess cylindrar.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *