Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte 
Uppdaterad: 2013-12-11

SFF Årsmöte på Säve den 24-25 april 2004

2004-11-24
Text och foto: Hans Groby

Helgen 24/25 april 2004 genomfördes föreningens årsmöte för 2004 på den 1969 nedlagda flygflottiljen F 9 på Säve utanför Göteborg, numera hem för en skvadron ur Försvarsmaktens helikopterflottilj.

SFF kansli tillsammans med regionavdelningen i Göteborg stod för arrangemanget tillsammans med Aeroseum och helikopterskvadronen.

Årsmötetsförhandlingarna hölls nere i det som kallas Nya Berget, invigt 1955 av dåvarande Konung Gustaf VI Adolf för att rymma flottiljens J 29:or. Huvuddelen av deltagarna kom från Göteborgsregionen. Några ”utsocknes” anlände i Flygande Veteraners DC-3:a Daisy efter en flygning på en timme och 35 minuter från Bromma.

Före årsmötesförhandlingarna fick deltagarna information om Aeroseum och det blivande flygmuseet med upplevelsecentrum, följt av en guidad tur i berget. Det består i huvudsak av tre skepp för uppställning och underhåll av flygplan. Berget innehåller också en ännu fungerande kommandocentral (KC). Bergets hjässa utgörs av 17 meter tjockt urberg. Efter kaffepaus vidtog årsmötesförhandlingarna vilka leddes av föreningens nye ordförande Ulf Edlund, biträdd av sekreteraren Christer Lokind.

Under högtidliga former utdelades Söderbergplakett nr 32 till Freddy Stenbom för hans engagerade arbete som förläggare och författare av flyglitteratur och andra berömvärda insatser till fromma för flyghistorien.

Årsmötesmiddagen avnjöts i den före detta värnpliktsmatsalen på F 9 varefter kaffet intogs i den sedan några år tillbaka restaurerade officersmässen.

Söndagens program bestod av flyguppvisningar av Försvarsmakten, polisflyget och inbjudna veteranflygare. En AN-2 som gjorde några majestätiska överflygningar varefter helikopterskvadronen förevisade sin HKP 10 Super Puma. Ett intressant inslag var nedvinschning av hundförare med hund. Enligt uppgift kan hunden lokalisera en person som ligger på 20 meter djupt vatten. Man förevisade också ett fingerat räddningsuppdrag. Den ytbärgare som deltog i denna förevisning var samma ytbärgare som överlevde den tragiska helikopterolyckan utanför Göteborg vid Rörö.

Polisflyget visade sin Jetranger II, för övrigt den enda kvarvarande, samt nya EC 135 som är en teknikutveckling av MBB 105. Härefter följde förevisningar i luften av bland andra Piper Cub J -3, GV 38, J 28C Vampire och J 32B Lansen.

Många passade också på att njuta av Flygande Veteraners DC-3:a Daisy som gjorde både förevisning och rundflygningar. På återvägen till Stockholm gjorde Daisy en tryckare över F 7 som hade familjedag.

Ett stort tack till alla dem som gjorde detta välorganiserade årsmöte och flygfesten på söndagen till ett fint minne!

Årsmötesprotokoll

 

Deltagarna förevisas i berghangaren

 
     
 

Kommandocentralen i berget, som fortfarande är helt funktionsduglig.

 
     
 

Årsmötet hölls i berghangaren.

 
     
 

Freddy Stenbom erhåller Söderbergplaketten av SFF ordförande Ulf Edlund. I förgrunden sitter sekreterare Christer Lokind och för protokollet.

 
 

Uno Ranch gamla Saab 91A Safir, SE-AUR, som är i det närmaste flygklar.

 
     
 

Polisens båda helikoptrar gör förbiflygning. Deltagarna fick sedan möjlighet att titta närmare på dessa när de stod på plattan.

 
     
 

Flygande Veteraners DC-3 taxar ut för start

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *