Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte 
Uppdaterad: 2013-12-11

SFF Årsmöte på F 17 Kallinge den 16-17 april 2005

2005-06-22
Text och foto: Sven-Erik Jönsson

Helgen 16-17 april 2005 genomförde SFF sitt årsmöte på F 17 vid Kallinge utanför Ronneby i Blekinge i ett strålande väder. Ca 125 medlemmar från hela landet deltog.

Sammankomsten inleddes av CF 17 överste Lars Lundell som informerade om F 17 Blekinge Flygflottilj, som har ca 800 anställda och utbildar ca 350 värnpliktiga om året. Flygtidsproduktionen för 2005 är budgeterad till 14100 timmar fördelade på:

  JAS 39A 2500 timmar  
  JAS 39C 1900 timmar  
  SK 60 4600 timmar  
  S 100 1900 timmar  
  TP 100 1300 timmar  

Dessutom flygs det en hel del med helikopter vid flottiljen. Fram till 2008 skall flottiljen byggas ut och verksamheten kommer att öka ytterligare.

Stig Kernell kåserade om sina år vid F 17. Han sade sig vara född med flygintresse. Redan som 16 åring fick han 1938 lära sig segelflyga i Norrköpings flygklubb, blev två år senare segelflyginstruktör på Vängsö. Fick ganska snart motorflygcertifikat, som han hållit aktivt ända till för ett par år sedan. År 1946 kom han till F 17, där han blev civilanställd och driftsingenjör. Åren 1956-1966 anställd på Sandvikens järnverk som logistikansvarig, år 1967-1970 anställd vid Transåsverken och slutligen vid Munksjö pappersbruk 1971-1974. Stig Kernell har varit länsflygchef i X-län 1962-1966, och länsflygchef i F-län 1972-1974.

På F 17 rationaliserade Stig Kernell underhållsarbetet på B 3 med resultat att teknikerna tidvis inte hade någon sysselsättning och istället fick spela handboll eller syssla med andra sporter. Han lyckades på F 17, trots att han var civil, själv få flyga både SK 25 Bücker Bestman, Sk 50 Saab Safir och S 14 Fischler Storch med civilt certifikat.

Med åren blev Stig Kernell en guru inom logistik och föreläste bl.a. vid högskolor och universitet. Stig berättade också om ett haveri vid nödlandning med en B 3 gul Kalle från F 17. Pilot var Nils Olmin som fanns med på årsmötet och kunde berätta om händelsen, som orsakades av motorproblem med båda motorerna. Ingen blev allvarligt skadad.

Årsmötesförhandlingarna genomfördes under ledning av SFF ordförande Ulf Edlund med Christer Lokind som sekreterare. P-O Olemyr hade avsagt sig omval och dessutom fanns en vakans till styrelsen sedan tidigare. Nya i styrelsen blev Tore Eriksson, Nyköping och Henrik Tisell från Örebro. Årsmötet valde Lars Gibson, Visby till hedersmedlem. Tore Eriksson, Jönköping samt Tor Karlsson, Visby tilldelades Söderbergplaketter för sitt engagemang in flyghistorisk verksamhet.

Årsmötesprotokoll som pdf-dokument.

På lördagskvällen avnjöt ca 130 deltagare och gäster en mycket god middag i stora matsalen på F 17, varefter kaffet intogs på officersmässen. Här hade även SFF-Blekinge ordnat en utställning av vackra plastmodeller, företrädesvis i skala 1:72. SFF Medlemsservice och några medlemmar ordnade även bokförsäljning.

Söndagens program bestod av förevisning och information om verksamheten vid F 17. Jörgen Hägg informerade om JAS 39 Gripen och SWAFRAP (Svenska Flygvapnets snabbinsatsstyrka för internationella insatser). Rune Kronkvist (SFF-medlem) berättade om organisation och arbete inom 2:a flygunderhållskompaniet, Emil Lindberg (SFF-medlem och yngste deltagaren i årsmötet) visade olika beväpningar på JAS 39 samt Anders Holm förevisade flygplanet JAS 39 Gripen på plattan.

Ett hjärtligt tack till F 17, SFF-Blekinge och alla andra som hjälpt till att göra årsmötet så lyckat.

 

CF 17, överste Lars Lundell

 
     
 

Deltagarna vid årsmötet i F 17 stora personalmatsal.

 
     
 

Årsmötet leddes av SFF ordförande Ulf Edlund, och Christer Lokind valdes att föra årsmötesprotokollet.

 
     
 

SFF ordförande Ulf Edlund till höger gratulerar Lars Gibson som just valts till hedersmedlem.

 
     
 

Ulf Edlund överlämnar Söderbergplaketten till Tore Eriksson. I mitten står Tor Karlsson som även han erhöll Söderberplaketten.

 
     
 

P-O Olemyr avtackas av Ulf Edlund

 
     
 

SFF-Bleking hade gjort en fin utställning med plastmodeller på mässen.

 
     
 

Erik Hallström har här i Stig Kernells antikvariska böcker hittat något intressant.

 
     
 

En JAS 39 Gripen förevisades på plattan.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *