Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte 
Uppdaterad: 2013-12-11

SFF:s årsmöte den 22-23 april 2006 på FMTS, Halmstad 
2006-06-20
Text: Henrik Tisell
Foto: Mats Averkvist, Henrik Tisell och Sven-Erik Jönsson

 

Under helgen den 22-23 april 2006 höll SFF sitt årsmöte i Halmstad. Värdförband denna gång var Försvarsmaktens Tekniska Skola, FMTS som är den korrekta benämningen av f.d. F14.

Lördagen inleddes med att vår ordförande Ulf Edlund hälsade mötets nära 150 deltagare välkomna till mötet varpå han överlämnade ordet till Chefen för FMTS Mats Klintäng som i sin tur hälsade deltagarna välkomna till Halmstad och FMTS.

Efter hälsningsfraserna inleddes årets symposium med temat Flyghistoria i Halland. Med starkt begränsad tid fick de olika föredragshållarna föreläsa på olika ämnen.

Olle Jensen föreläste om de första flygningarna i Halmstad och om bildandet av Halmstads Flygklubb.

Sven Stridsberg, redaktör för SFT och född i Halmstad berättade om Flygindustrin i Halmstad med AB Flygindustri som tillverkade både segelflygplan och så småningom även lastglidaren Fi3.

Lasse Olsson berättade om F14:s historia . Första juli 1944 anlände flottiljens första flygplan, en SK 12:a som senare följdes av typer som B17, B18, A28 och A32. 1961 ombildades F14 till flygkår och F14 blev Flygvapnets tekniska skola.

Jarl Svensson berättade om Skummeslövsmustangen, en i England baserad Mustang som 1944 havererade efter strid med en tysk Me 109 utanför Skummeslöv i Halland. Jarl berättade inte bara om planet utan även om piloten och om bärgningen av planet som gjordes av en grupp entusiaster 1992.

Sist ut var Björn Svedfelt från Ugglarp som berättade om sin far Lennart "Svedino" Svedfelt och hans arbete med att bygga upp sitt flygmuseum. Efter att Lennart avled 1993 så har Björn drivit och vidareutvecklat museet.

Efter symposiet inleddes årsmötesförhandlingarna. Vår ordförande Ulf Edlund ledde mötet med sekreterare Christer Lokind vid sin sida. Förhandlingarna innebar i sig inga större överraskningar. Bland annat är styrelsen helt oförändrad. Till ett årsmöte tillhör möjligheten att utdela olika utmärkelser vilket i år innebar att två Söderbergplaketter delades ut. Den första utdelades till Carl-Olof Emanuelsson från Göteborg för sin mångåriga verksamhet, främst inom det flyglitterära området. Den andra delades ut till Björn Svedfelt från Ugglarp för hans arbete med att vidareutveckla Svedinos bil och flygmuseum.

Till hedersmedlem utsåg mötet en märkbart rörd och överraskad Sven Scheiderbauer från Bodö i Norge. Sven har under många år främjat SFF:s ändamål genom arbete inom föreningen, som föreläsare och som skribet med mycket mera.

Protokoll från årsmötet

Lördagen avslutades med middag och senare samkväm på mässen.

Söndag

Efter en natts sömn för de flesta i nybyggda lägenheter i den s.k. Kadettbyn inleddes söndagen med information om FMTS. Mats Klintäng tog till orda och berättade att Armén och Marinen nu börjar ta plats i verkstäderna på området. Man räknar med att kunna göra samordningsvinster inte bara när det gäller utbildning utan även genom att kunna påverka för att nå likriktning mellan de olika vapenslagen när det gäller vissa fordonsinköp.

Efter informationen delades deltagarna in i tre grupper för att besöka lika många stationer. Första stationen innebar besök på F14 flottiljmuseum där man samlat både föremål och bilder från flottiljens historia. Bland föreålen märktes en B18 motor som tillhört en B18 som havererat strax utanför flottiljen.

Nere på hangarplattan förevisades två veteraner i form av J 35J Draken och J 29 Tunnan. Båda maskinerna är numera baserade på FMTS. Vi fick veta att det finns ca 300 flygtimmar kvar att ta ut på J 35:an men att det stora problemet som finns är krutet till katapultstolen. Problemet är just nu löst och vi kan åter se Draken i luften. J 29 Tunnan gul Rudolf har nu efter några år på marken fått en ny motor med många flygtimmar kvar. Motorn var vid vårt besök monterad i planet och två motorkörningar var genomförda. Vi håller tummarna och hoppas att snart få se gul Rudolf i luften igen.

Sista station var besök i Gripenhangaren där utbildning av flygtekniker äger rum. Det är numera flera nationaliteter på de tekniker som utbildas. Man har nyligen genomfört utbildningar för både Ungern och Tjeckien. På plats i hangaren förevisades flygplanen JAS 39A och JAS 39D.

Som avslutning på ett mycket trevligt och lyckat årsmötet fick vi bevittna en start och överflygning av J 35 Draken som gjorde årets andra flygning med piloten Peter Hedberg bakom spakarna.

Program:

Lördag
1200-1230 Incheckning, registrering
1445 Kaffe
1515 Årsmötesförhandlingar
1900 Middag, samkväm
Söndag
0900 C FMTS, aktuell orientering
0930 Visningar, endast för anmälda deltagare i årsmötet
1200 Avslutning

SFF ordförande Ulf Edlund vid årsmötesmiddagen. Foto: Mats Averkvist

Sven Scheiderbauer, till vänster utsågs av årsmötet till hedersmedlem i Svensk Flyghistorisk Förening. Här erhåller Sven Scheiderbauer hedersmedlemsskapsnålen av SFF ordförande Ulf Edlund (till höger). Foto: Sven-Erik Jönsson

Här ses två glada och nyblivna Söderbergplakettinnehavare, Björn Svedfelt och Carl-Olof Emanuelsson. Foto: Henrik Tisell

På F 14 flottiljmuseum finns denna DB 605 motor, som för några år sedan bärgats av några SFF-medlemmar vid en haveriplats. Foto: Sven-Erik Jönsson

J 29F Tunnan "Gul Rudolf" har redan motorkörts och avsikten är att den snart skall vara i luften.
Foto: Sven-Erik Jönsson

J 35J Draken, Johan 56 på plattan. Foto: Mats Averkvist

 

35-piloten Peter Hedberg efter årets andra flygpass, som gjordes inför deltagarna vid SFF årsmöte i Halmstad på söndagsförmiddagen den 23 april. Foto: Sven-Erik Jönsson

 

Deltagarna vid SFF årsmöte samlade för gruppfoto under A 32 Lansen på FMTS i Halmstad. 
Foto: Sven-Erik Jönsson

SFF Styrelse samlad vid A 32A Lansen på FMTS i Halmstad vid årsmötet den 22 april 2006. 
Från vänster John Hübbert, Fredric Lagerqvist, Thore Eriksson, Erik Hallström, Göran Landström, Ulf Edlund, Christer Lokind, Henrik Tisell och Sven-Erik Jönsson. 
Foto: Mats Averkvist

Protokoll från årsmötet 2006.

Verksamhetsberättelse för 2005.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *