Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte 
Uppdaterad: 2013-12-11

Årsmöte den 21-22 april 2007 på F 7 i Såtenäs 
2009-09-29

Program:
Lördag 25 april
1300 Flyghistoriskt symposium
1500 Kaffe
1530 Årsmötesförhandlingar
1900 Middag i mässen med efterföljande samkväm 

Söndag 26 april
0900 Flottiljchefens orientering 
0930 Visningar för anmälda deltagare i årsmötet!
1200 Avslutning

 Årsmöte 2007 hölls den 21-22 april 2007 på F 7 i Såtenäs där cirka 140 medlemmar hade infunnit sig.

Programmet inleddes under lördagen med ett symposium där Raymond Andersson berättade om flottiljområdets och F 7:s tidiga historia, från stenålder fram till modern tid, Börje Räftegård berättade om Flyget på Axvalla hed. Slutligen berättade Ingemar Olsson om Piratkopieringen av STWC-3.

Efter en kaffepaus orienterade CF 7, överste Ingemar Adolfsson, om verksamheten på F 7.

Årsmötesförhandlingarna genomfördes enligt normal rutin. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen kommenterades. En viss ökning av antalet medlemmar konstaterades. Kanske kan medlemsantalet nå 5 700 nästa år. Ekonomin är god varför någon höjning av den nuvarande medlemsavgiften på 300 kronor inte är aktuell. Valberedningens förslag föredrogs av Sten Wahlström. Ordföranden Ulf Edlund omvaldes. Till ny styrelseledamot efter Fredric Lagerquist, som avböjt återval, valdes Ingrid Augustsson, Karlstad. Övriga valbara omvaldes.

Bo Carlson, Bankeryd valdes enhälligt till hedersmedlem i SFF. Michael Sanz, Stockholm utsågs, på styrelsens förslag, till mottagare av Söderbergplakett nr 37.

Årsmötesmiddagen intogs i Parkmässen. Kvällen fortsatte med kaffe och allmänt mingel samt bokförsäljning. Lars Gibson presenterade den ”allra sista utgåvan” av Flygskrönikor.

Söndagen inleddes med visningar av Gripencentrum, JAS 39 Gripen samt veteranflygplanen som underhålls och flygs av Västgöta Veteranflygförening. Som avslutning på besöket på F 7 bjöd Västgöta Veteranflygförening på flyguppvisning med J 29 Tunnan, J 34 Hawker Hunter och Sk 16. Tyvärr begränsades uppvisningarna av det tilltagande dåliga vädret med vind, kyla och regn.

De från F 7 som hjälpt till med förberedelserna för årsmötet fick en uppskattad flygtur med Flygande Veteraners DC-3 Daisy. Stf. flygplatschef Björns Svensson, mångårig SFF medlem, biträdd av fänrik Linda Odeen och major Håkan Brandt samt Henrik Bergman är de som svarat för förberedelser och visningar. Sedan har som vanligt vårt eget kansli ägnat mycket tid och kraft åt förberedelserna. Med anledning av att vi fick in fler anmälningar än vad det fanns plats till vid middag och i förläggningar, blev det också en hel del extra arbete.

Vi vill framföra ett stort tack till F 7 och alla på flottiljen som bidrog till att årsmötet blev mycket lyckat.

 

Gruppen från F 7 som förberett SFF årsmöte på plats och såg till att det blev mycket lyckat. Från vänster major Håkan Brandt, stf flygplatschef, major Björn Svensson, fänrik Linda Odeen, löjtnant Henrik Bergman samt Raymond Andersson. Foto: Sven-Erik Jönsson

 
     
 

CF 7, överste Ingemar Adolfsson hälsade deltagarna välkomna och orienterade om F 7 verksamhet. 
Foto: Gunnar Åkerberg

 
     
 

Raymond Andersson berättade om F 7 historia, från tidig stenålder fram till idag. 
Foto: Sven-Erik Jönsson

 
     
 

Börje Räftegård från Göteborg berättade och visade vykortsbilder från första flygövningarna på Axvalla hed. Här med sin och Vidar Bloms bok Flyg på vykort. Foto: Sven-Erik Jönsson

 
     
 

Ingemar Olsson som arbetat på Svenska Flygmotor under åren 1966-2003, föreläste om piratkopieringen av STWC-3. Foto: Sven-Erik Jönsson

 
     
 
 

Till vänster överlämnar SFF ordförande Ulf Edlund Söderbergplaketten till Michael Sanz. Till höger gratulerar Ulf Edlund Bo Carlson från Jönköping som just valts till hedersmedlem. Foto: Sven-Erik Jönsson

 

SFF högtidliga middag på lördagskvällen hölls i Parkmässen på F 7. Foto: Sven-Erik Jönsson

 

Henrik Bergman berättar om verksamhet med veteranflygplanen. Foto: Gunnar Åkerberg

 
     
 

Trots ett lätt regn, fick vi se både J 29 Tunnan "Gul Rudolf" som flögs av Olle Norén. Foto: Gunnar Åkerberg

 

J 34 Hawker Hunter som flögs av Lars Martinsson. Foto: Gunnar Åkerberg

 

och till sist också Sk 16, som flög första gången efter renovering i somras, en dag före flygdagen på F 7. Pilot i Sk 16 var Olle Norén. 
Foto: Gunnar Åkerberg

 

SFF styrelse för verksamhetsåret 2007 samlad framför Parkmässen på F 7 Såtenäs vid årsmötet den 21 april 2007. Från vänster Thore Eriksson, Christer Lokind, Henrik Tisell, Ingrid Augustsson, Ulf Edlund, Erik Hallström, John Hübbert, Sven-Erik Jönsson och Göran Landström.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *