Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte 
Uppdaterad: 2013-12-11
 

SFF:s årsmöte den 26-27 april 2008 på Malmen Program:
Lördag 26 april
1230 Inpassering flottiljvakten
1300 Flyghistoriskt symposium
1500 Kaffe
1530 Årsmötesförhandlingar
1900 Middag i Flygvapenmuseums lokaler med efterföljande samkväm 

Söndag 27 april
0900 Flottiljchefens orientering 
0930 Visningar av Helikopterflottiljen och Flygskolan samt Flygvapenmuseum (ink. verkstad och förråd) Obs endast för anmälda deltagare i årsmötet!
1230 Avslutning

SFF höll årsmöte på Malmen 
2008-04-30
Text: Sven-Erik Jönsson
Foto: Fredric Lagerqvist och Sven-Erik Jönsson

Helgen den 26-27 april 2008 höll Svensk Flyghistorisk Förening sitt årsmöte på Malmen. Ca 170 medlemmar deltog, vilket sannolikt är ett rekord. Ett trevligt inslag var att borgmästaren i Linköping, Ann-Cathrine Hjerdt hälsade deltagarna välkomna till flygstaden Linköping.

Därefter hölls ett flyghistoriskt symposium som inleddes med att Per Pellebergs berättade om Östergötlands Flyghistoriska Sällskap - Flygvapenmusei vänner. Några av medlemmarna arbetar med renovering av den B 18 som finns i museet, bl.a. bygger man upp motorinstallationen på vänster vinge samt inredningen i cockpit. Flygvapenmuseum kommer inom den närmaste tiden även påbörja renovering av Catalinan, som skall vara klar vid invigningen av den nya tillbyggnaden på museet. Denna har under många år stått ute och kräver en hel del arbete och här räknar ÖFS med att hjälpa till.

Johan Sjöstrand, provflygare vid Saab och uppvisningspilot på Saab B 17, berättade och visade bilder där han jämförde Saab B 17 och JAS 39 Gripen. Måtten längd, bredd och höjd skiljer inte så mycket. Längden på Gripen (15,6 m) är densamma som spännvidden på B 17 och Gripens spännvidd (13,7 m) och vise versa. Saab B 17 är byggt huvudsakligen i aluminium, men även stål och trä samt duk förekommer i konstruktionen. Gripen är byggd till 30% i komposit, 56% aluminium medan resterande är stål och andra material.

Han berättade ingående hur det är att flyga B 17 och gjorde jämförelser med JAS 37 Gripen. Att taxa efter en follow-me bil med B 17 var ingen höjdare eftersom flygplansnosen helt skymmer sikten rakt fram. Saab B 17 Blå Johan har flugit 304 timmar och gjort totalt 608 flygningar sedan renoveringen 1997. Vi fick bl.a. se en del bilder och filmsekvenser tagna från cockpit i de båda flygplanen, bl.a. åskådliggjordes den snabba rollhastigheten i Gripen.

Patricia Kastberg från Flygvapenmuseum berättade om den projekterade utbyggnaden av museet, som beräknas vara klar år 2010. Det blir en ny hall och ny entré, samt bibliotek och faktarum. Utställningsytan kommer efter utbyggnaden att bli 8000 m², jämfört med ca 5000 m² idag. Fyndet i Östersjön år 2003 av DC-3 som sköts ned år 1952 har gjort att utbyggnaden blivit möjlig. DC-3:an skall placeras i en nedgrävd monter på ca 450 m², där man kan se den från sidan och även ovanifrån genom glas. I markplanet kommer man att visa Tp 47 Catalina och en MiG-15, dvs samma typ som sköt ned DC-3:an. Temat för utställningen är Sverige i kalla kriget.

Byggstart är beräknad att ske i september i år och inflyttning skall kunna ske i januari 2010. Troligen kommer man att tvingas stänga museet en kortare period under byggtiden.

Sven Scheiderbauer berättade om norsk flyghistoria, dess organisation och utövande. Det var Carl Cederström gjorde den första flygningen i Norge. Detta var i oktober 1910. År 1912 flög den förste norrmannen. Norsk Flyhistorisk Forening startade 1967, men upphörde med verksamheten år 2000. Sven berörde orsakerna. Han berättade även om verksamheten vid Luftfartsmuseet i Bodø. Under senare år har man även årligen återkommande fackseminarier och en flyglitteraturträff.

Vid Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte omvaldes styrelsen. Medlemsavgiften för år 2009 fastställdes till 350 kr. Ny i valberedningen efter Mikael Olrog som avsagt sig omval blev Sune Larsson, Kungälv. Vid årsmötet meddelades även att regionavdelning Dalarna tyvärr inte kan fortsätta sin verksamhet pga funktionärsbrist. Ny regionavdelning blir däremot Region Mälardalen under ledning av Rune Domås.

Gunnar Lindqvist tilldelades Söderbergplaketten för sina stora insatser för flygets utveckling, men också för sitt flyghistoriska engagemang. Han var chef för huvudavdelningen för flygmateriel vid FMV 1980-1989. Han har också skrivit flera flyghistoriska artiklar och böcker.

Lördagskvällens middag för årsmötesdeltagarna hölls under vingarna på bl.a. B 3:an i Flygvapenmuseum.

Vid söndagens visningar fick deltagarna tillfälle att stifta bekantskap med HKP 15 vid AF 2 och Flygskolan där några elever visade Sk 60 Saab 105 och de helt nya flygsimulatorerna. Skolchefen Johan Medin berättade om hur flygutbildningen bedrivs. Flygvapenmuseum visade verkstad och förråd med bl.a. en imponerande samling motorer.

Vi vill tacka stabschef Jens Håkansson som hela tiden såg till att allt fungerade perfekt, samt guider och alla andra som gjorde att besöket och årsmötet på Malmen blev mycket lyckat.

SFF ordförande Ulf Edlund (t.v.) gratulerar Gunnar Lindqvist till utmärkelsen Söderbergplakett. 
Foto: Sven-Erik Jönsson.

För flyghistoriker en fantastisk miljö för att inta en god middag.
Foto: Sven-Erik Jönsson.

Visning av HKP 15 vid AF 2. Foto: Fredric Lagerquist.

En DB 605 motor till Flygvapenmuseums B 18 renoveras. Foto: Sven-Erik Jönsson.

En flygelev visar flygning i SK 60 simulator. Ett antal projektorer projicerade landskapet mot väggen framför och flygningen blir mycket verklighetstrogen. 
Foto: Sven-Erik Jönsson.

Protokoll från årsmötet 2008-04-26

Detaljprogram (2 sidor pdf-dokument för utskrift)

Föredragningslista vid SFF årsmöte 26-27 april 2008 (1 sida pdf-dokument för utskrift)

Verksamhetsberättelse för 2007 (19 sidor pdf-dokument för utskrift)

Karta över området på Malmen (1 sida pdf-dokument för utskrift)

Valberedningens förslag till årsmötet framgår nedan.

* * * * * * * * * * * * * * *

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Enligt föreningens stadgar utgörs styrelsen av ordförande och sex till åtta ledamöter. Ordföranden väljs för ett år och fyra ledamöter för en tid av två år. Styrelsen konstituerar sig själv. Revisorer väljs för två år och valberedning för ett år.

STYRELSE 2008

Ordförande
Ulf Edlund omval

Ledamöter redan tidigare valda för 2007-2008
Thore Eriksson 
Christer Lokind 
Erik Hallström 
Ingrid Augustsson

Ledamöter föreslagna för 2008-2009

John Hübbert omval
Henrik Tisell omval 
Sven-Erik Jönsson omval 
Göran Landström omval

REVISORER 2008

Revisorer redan tidigare valda för 2007-2008 Lars Cedwall med N. Åke Nilsson som personlig ersättare

Revisorer föreslagna för 2008-2009
Ragnar Persson med Claes von Sydow som personlig ersättare (båda omval)

VALBEREDNING

Valberedning vald vid årsmöte 2007

Jan-Åke Berg, , Jällagatan 5, 753 24 Uppsala, tel 018-69 55 99 (Sammankallande)
Sten Wahlström, Sollaren 305, 655 94 Karlstad, tel 054-86 13 45
Mikael Olrog , Solängsvägen 64, 192 54 Sollentuna, tel 08-681 08 17

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *