SFF:s årsmöte den 16-17 april 2011 på Ljungbyhed 
2011-04-30
Text och foto: Sven-Erik Jönsson

   

 

SFF:s årsmöte 2011 hölls helgen den 16-17 april på Ljungbyhed och samlade ca 140 medlemmar, varav drygt 120 även deltog vid kvällens middag i matsalen och efterföljande samkväm på fd. officersmässen.

Årsmötet inleddes på lördagen kl 1300 med ett flyghistoriskt symposium i Flygarhallen, som med anledning av SFF 50-årsjubileum till stor del handlade om SFF:s egen historia, men även dagens civila och militära flyg fanns med på agendan. SFF ordförande Stieg Ingvarsson inledde med att hälsa välkommen. Bland deltagarna fanns två av SFF grundare, tillika hedersmedlemmar, Nils-Arne Nilsson och Ola Laveson. Dessutom fanns ytterligare fyra hedersmedlemmar på plats. Från Luftfartsverket deltog generaldirektör Thomas Allard och ekonomidirektör Lena Byström-Möller samt från Försvarsmakten överstelöjtnant Anders Foyer.

Det flyghistoriska symposiet och årsmötet hölls i Flygarhallen på Ljungbyhed.

Ola Laveson inledde symposiet med att berätta om de första 10 åren i SFF och om hur SFF grundades. Det var fem flyghistoriskt intresserade som kom i kontakt med varandra, främst genom några tidningsnotiser, bl.a. i Flying Review. Dessa fem var Nils-Arne Nilsson, Olov Sundgren, Håkan Lundborg, Hans Kofoed och Ola Laveson som träffades hemma hos Olov Sundgren den 8 januari 1961 varvid SFF startades. Man bildade en styrelse och fastställde en målsättning med verksamheten. Föreningen växte och efter ett antal år hamnade SFF styrelse i Stockholm, varvid regionavdelning Malmö bildades, till att börja med som sydsvenska sektionen. Ola Laveson avslutade med att läsa upp en hälsning från Olof Sundgren som sedan många år är bosatt i Australien. Länk till Olle Sundgrens hälsning

Ulf Delbro fortsatte med att berätta hur Regionavdelning Göteborg bildades. En som hade stor betydelse i sammanhanget var Curt Palmblad. Han hade samlat på sig en mycket stor foto- och tidningsklippsamling och var en mycket kunnig flyghistoriker. Ulf Delbro kom av en tillfällighet i kontakt med Curt Palmblad redan 1957. Curt och Ulf blev tidigt medlemmar i SFF efter att Olov Sundgren tagit kontakt med dem. År 1966 hade antalet engagerade SFF-medlemmar i Göteborgsområdet blivit betydligt fler och det beslöts i samråd med ledningen för sydsvenska sektionen att starta en regionavdelning i Göteborg. Curt Palmblad tilldelades Söderbergplakett nr 3 år 1975, men avled allt för tidigt 1978, vid 60 års ålder. Länk till Ulf Delbros föredrag

Lennart Berns kåserade om Nils Söderberg. Nils Söderberg hade varit generalsekreterare i KSAK 1954-1964 och kom att efterträda Bill Bergman som ordförande i SFF 1971. Nils Söderberg arbetade aktivt för att öka medlemsantalet i SFF. Han var en flitig skribent i föreningens tidskrift och hade ett stort kontaktnät som bidrog till framgångarna i SFF. Länk till Lennart Berns föredrag

Sven Stridsberg föreläste om 350 år på "Hea" som är det klassiska namnet för Ljungbyhed, Det började med snapphanarnas härjningar i norra Skåne efter att Skåne blivit svenskt varvid svenskarna beslöt att lägga ett husarregemente med husar- dragon- och infanteriläger på platsen. Soldaterna var förlagda i tält ända fram till mitten 1800-talet, då man byggde lägerhyddor. I slutet på 1800-talet byggdes även riktiga hus som förläggningar. År 1923 lämnade husarerna Ljungbyhed för att ge plats åt flyget. Det var i oktober 1910 som Hjalmar Nyrop flög för första gången på Ljungbyhed. Sedan Tempelhof lades ned för några år sedan är Ljungbyhed världens äldsta i tjänst varande flygplats. I början på april 1911 startade Nyrop Sveriges första flygskola på Ljungbyhed, som dock inte resulterade i några färdigutbildade flygare. Enoch Thulin startade sedan en flygskola på Ljungbyhed 1915. Elsa Andersson blev flygskolans sista elev och Sveriges första kvinnliga pilot 1920. Flygvapnet bildades 1926 och samma år kom Flygvapnet till Ljungbyhed. Med åren expanderade flygskolan allt mer. Sven visade också ett antal av de skolflygplan som använts i Ljungbyhed. Men 1998 lades Krigsflygskolan i Ljungbyhed ned och den militära verksamheten avvecklades. Kvar blev Trafikflygarhögskolan och Saab etablerade en verkstad på fältet.

Thomas Allard föreläste om Luftfartsverket idag. Man samarbetar över landsgränser när det gäller flygledning. Vi fick en inblick i vad gröna inflygningar är och hur de bidrar till en bättre miljö.

Överstlöjtnant Anders Foyer informerade oss om flygvapnet idag. Anders Foyer är chef för utvecklingssektionen och har en bakgrund från F 10 i Ängelholm. Han är flygingenjör och har flugit Draken och Viggen. Vi fick en information om de olika internationella insatserna som man är engagerad i, om utvecklingen av JAS 39 till nya versioner, samt om de olika helikoptrarna i försvaret.

Vid årsmötet beslöts att medlemsavgiften för 2012 skall höjas från 350 till 370 kr. Göran Tode och Erik Hallström hade avsagt sig omval och i deras ställe valdes Klas Jonsson och Carleric Weiland. Årsmötet valde på styrelsens förslag Ulf Edlund, Kenneth Göransson och Sten Wahlström till hedersmedlemmar. Söderbergplakett tilldelades Lars-Inge Grundberg, Gösta Kersmark och Gunnar Vieweg. Christer Lokind informerade om hur det går med planerna på ett civilt luftfartsmuseum. Dagordningårsmötesprotokoll ochVerksamhetsberättelse som pdf dokument.

Årsmötesmiddagen avnjöts i matsalen. Sven Scheiderbauer var som vanligt toastmaster och en mängd tal och gratulationer framfördes till SFF som 50-åring. Från ÖFS överlämnade Ulf Edlund en tavla med flygmotiv. I samband med middagen informerade ordförande Stieg Ingvarsson att SFF medlemmen Kjell Ahlberg har överlåtit sitt flygplan SE-ANX, BHT-1 "Beauty" till SFF. Det var Erik Bratt som tillsammans med några kompanjoner byggde flygplanet 1944 och som på senare år restaurerats till luftvärdigt skick. Kjell Ahlberg kommer att stå som innehavare t.v. och vi kommer förhoppningsvis att få se flygplanet i luften under några år framöver. Avsikten är sedan att flygplanet i framtiden kommer att deponeras på ett flygmuseum.

På söndagen blev det besök och förevisning hos Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap (LAS), Saab Aerotech och Trafikflygarhögskolan som numera egentligen heter Lund University School of Aviation.

Vid LAS berättade Kent Ahlberg och visade föreningens J 28 Vampire SE-DXV samt Safirerna SE-LAP och SE-LAS. Mitt under visningen kom Pär Cederqvist in över fältet med sin Tiger Moth och gjorde en fin uppvisning. 

Stig Hansen visade oss runt i Saab Aerotech AB:s anläggning. Här gör man all service på flygvapnets SK 60 Saab 105 och har ett i princip komplett reservdelslager.

Jan Sjöström, skolchef på TFHS berättade om skolans verksamhet och om hur utbildningen går till. Flygplanen som används är Cirrus SR 20 och Piper PA-31 Navajo. Eleverna har redan när de börjar sin utbildning avtal med ett flygbolag om anställning och får under utbildningen praktisera hos flygbolaget varvid de får en utbildning på den typ som de senare kommer att flyga.

Klockan 1200 kom, överraskande, återigen Pär Cederqvist inflygande över fältet med Biltemas Spitfire Mk XVI, SE-BIR, RW386 / NG-D, och genomförde en uppvisning som var en fröjd både för ögat och örat. Efter landning fick vi också möjlighet att på plattan studera flygplanet. Tack Pär!

Ett stort tack till Sune Larsson och Michael Sanz som svarat för alla förberedelser och sett till att evengemanget blev så lyckat.

Ola Laveson och Nils-Arne Nilsson, båda tillhör grundarna av SFF och är sedan många år hedersmedlemmar.

SFF ordförande Stieg Ingvarsson ledde årsmötesförhandlingarna och Jan Cedergren valdes till sekreterare för årsmötet.

De tre nyvalda hedersmedlemmarna Kenneth Göransson, Ulf Edlund och Sten Wahlström gratuleras av SFF ordförande Stieg Ingvarsson till vänster.

Fr.v. Stieg Ingvarsson som just har överlämnat Söderbergplaketter till Gunnar Vieweg, Lars-Inge Grundberg och Gösta Kersmark.

Ulf Edlund överlämnade till SFF en tavla med flyghistoriskt motiv som 50-årsgåva från Östergötlands Flyghistoriska Sällskap. Stieg Ingvarsson visar här upp den för gästerna vid middagen.

Kenneth Göransson höll vid middagen ett tacktal, med anledning av att han valts till hedersmedlem i SFF. Han berättade då, att han i sin ungdom gjort en kort otillåten flygtur på Skånes Fagerhult i just den SG-38 som hängde i taket i matsalen.

Kent Ahlberg berättade om Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap och föreningens flygplan, bl.a. DH 115 Vampire SE-DXV som en gång tillhört Schweiz flygvapen. Flygplanet är också tillverkat i Schweiz.

Strax efter kl 0900, just när dimmolnen lättat dyker Pär Cederqvist upp och gör en fin uppvisning för oss.

Pär Cederqvist kliver ur sin Tiger Moth efter landning.

Två Saab Safir, SE-LAS och SE-LAP som flygs av Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap.

Inne på Saab Aerotech AB rådde fotoförbud, så det fick bli ett foto utanför istället.

Några deltagarna vid entrén till TFHS byggnad för föredrag om dagens trafikflygarutbildning på Ljungbyhed.

Biltemas Mk XVI, SE-BIR på plattan efter Pärs Cederqvists fina uppvisning. Flygplanet är baserad på Ängeholm.

Program:
Lördag 16 april

1130 Ankomst, inpassering, Flygarhallen
1300 Flyghistoriskt symposium, Flygarhallen

 • Del I
  1300 - 1315 SFF grundande 1961 Ola Laveson
  1315 - 1330 Region Göteborg - historia Ulf Delbro
  1330 – 1340 Nils Söderberg – en portalfigur för SFF Lennart Berns
 • Del II
  1340 – 1420 Ljungbyheds historia under 340 år Sven Stridsberg
 • Del III
  1420 – 1500 Svenskt flyg idag och imorgon
  - Civilflyg Thomas Allard, GD LFV
  - Militärflyg Torgny Fälthammar, FM
1500 Kaffe, Flygarhallen.
1530 Årsmötesförhandlingar enligt särskild agenda, Flygarhallen. I samband med årsmötets avslutning kommer Christer Lokind att informera om civilt luftfartsmuseum.
1900 Middag i f.d. flottiljmatsalen med efterföljande samkväm på f.d. officersmässen, nuvarande Thulinmässen.

Söndag 17 april
0800-0900 Frukost, flottiljmatsalen
0900-0915 Orientering kring förmiddagens aktiviteter

0930 Visningar – 3 grupper som roterar. Observera – endast för anmälda deltagare i årsmötet!
A. LAS, Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap
B. SAAB Aerotech AB
C. TFHS, Trafikflyghögskolan

1230 Avslutning

Dagordning för årsmöte.

Protokoll från årsmötet 2011..

Verksamhetsberättelse för 2010.

Karta över Ljungbyhed F 5 Lägerkarta.

Deltagarförteckning (Uppdaterad 2011-04-04)