Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte 
Uppdaterad: 2014-04-17

SFF årsmöte den 5-6 april 2014 på F 7 Såtenäs

Justerat Protokoll från årsmötet 2014 

Bilagor till protokoll:

Bilaga 1 - Dagordning
Bilaga 2 - Verksamhetsberättelse för 2013 - kort presentation
Bilaga 3 - Revisionsberättelse
Bilaga 4 - Vision 2014
Bilaga 5 - Verksamhetsplan 2014
Bilaga 6 - Budget 2014 mot utfall 2013
Bilaga 7 - Medlemsrekryteringskampanjen
Bilaga 8 - Styrelsens proposition för motioner
Bilaga 9 - Inlaga från Emil Lindberg
Bilaga 10 - Arbetsgruppens jämförelse


Årsmöteshandlingar och detaljerat program

Dagordning för årsmötet (utgåva 3)

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2013 (utgåva 3, uppdaterad årsredovisning)

Fyra motioner har mottagits inför årsmötet:

Motion 1 - Förbättrad och utökad internkommunikation och öppenhet inom SFF
Motion 2 - Ändring av SFF stadgar
Motion 3 - Motion: Beskrivning av SFF:s beståndsdelar
Motion 4 - Ändring av SFF stadgar avseende motioner

En arbetsgrupp bildades för att i enlighet med motionerna 1 och 2 se över SFF internkommunikation. Gruppen redovisade följande förslag 17 december 2013:

Förslag från ”Gruppen för bättre internkommunikation” inom SFF.

SFF Styrelse har arbetat fram ett beslutsunderlag utifrån inlämnade motioner:

Styrelsens beslutsunderlag för motion 1-4

Program och praktisk information för årsmötet på Såtenäs:

Detaljerat program

Deltagarförteckning

Bilder och referat från Årsmötet på F 7 Såtenäs

2014-04-16
Text och Foto: Knut Övrebö och Michael Sanz 

SFF Årsmöte arrangerades helgen 5-6 april på F 7 Såtenäs. Föritom själva årsmötet lördag eftermiddag bjöds de 100 deltagarna på ett antal mycket intressanta föredrag.

Öv Michael Cherinet önskade välkommen till F 7 Skaraborgs Flygflottilj och berättade om den mycket varierande verksamheten.
Gen Bert Stenfeldt, som under söndagen arrangerade visningarna av Swedish Air Force Historic Flight, höll inledningsvis under lördagen ett mycket engagerande föredrag om Flygvapnet och kalla kriget. Och då digitala multimediatekniken sviktade tog han hastigt och snarrådigt fram en hederlig OH-projektor till allmänna applåder.

Under middagen var Sven Scheiderbauer toastmaster.
Talarlistan var lång och meriterad: Flygvapenchefen Gen Micael Bydén, Gen Bert Stenfeldt, Öv Michael Cherinet, nyvald Hedersmedlem Lennart Berns, Söderbergplakettmottagare Roger Eliasson och Per Björkqvist, Mats Averkvist och SFF ordförande Stieg Ingvarsson, nyss omvald.

Sedan var det kaffe och bar samt sedvanlig bokförsäljning på parkmässen. Där höll flygläkaren Ulf Nylöf ett engagerande och dynamiskt föredrag.

Öv Michael Cherinet önskade välkommen till F 7 Skaraborgs Flygflottilj

Efter många års trogen tjänst för SFF utsåg årsmötet Lennart Berns till Hedersmedlem

Roger Eliasson har nyss mottagit Söderbergsplakett nr 46

Per Björkqvist med Söderbergsplakett no 47

Såväl årsmötet som middagen hölls i Militärrestaurangen

Honnörsbordet

Gen Micael Bydén höll ett mycket uppskattat tal

Flygläkaren Ulf Nylöf kåserade med stort engagemang kring sitt liv inom flyget, men passade också på att berätta några angränsande "sidospår" som var minst lika intressanta.

Söndagen den 6 april följde de av många emotsedda studiebesöken på flottiljen. De över hundra deltagarna delades upp i tre grupper som med buss kördes runt till tre ”stationer”:

• Teknikenheten i hangar 85: JAS 39 Gripen
• Transport- och Specialflygenheten: TP 84 Hercules
• Swedish Air Force Historic Flight: veteranflygverksamheten

På teknikenheten fick besökarna se Gripen på nära håll. Bland annat visade Ronny Hagman och Anders Lundgren cockpit och flygplanets beväpning.

Under Transport- och Specialflygenhetens organisation sorterar såväl tung transport som exempelvis det statsflyg som är baserat på Bromma. På F 7 visades TP 84 Hercules, av vilka de flesta exemplaren fanns hemma på basen. Initierade guider var Lennart Olsson, Jonathan Frank och Niklas Axelsson. Våra medlemmar fick gå ombord på maskin 84008 och närgranska motor- och propellerinstallationer på den lufttankningsutrustade 84002.

Säkert var många av de flyghistoriskt intresserade särskilt förväntansfulla inför besöket på Swedish Air Force Historic Flight. Här tog föreningens ordförande Bert Stenfeldt emot tillsammans med Håkan Andersson, Henrik Bergman, Martin Johansson, Ulf Nylöf och Stellan Andersson.

Innan förmiddagen på F 7 var till ända genomförde Olle Norén, det disiga vädret till trots, en mycket uppskattad uppvisning med en av SwAFHF:s North American AT-6, SK 16, SE-FVU.

Sammanfattningsvis var vistelsen på F 7 Skaraborgs Flygflottilj så lyckad och fullmatad som man kan begära. SFF riktar sitt varma tack till alla på Såtenäs som gjorde dessa dagar på F 7 så intressanta.

Stort tack till Björn Svensson, F 7 och SwAFHF för ett välarrangerat årsmöte och uppskattade visningar..

Number One! Tidigare chefen för första flygeskadern, generalmajor Bert Stenfeldt, är ordförande i SwAFHF sedan 2007. Han har flugit samtliga stridsflygplan konstruerade av Saab!

Saab AJS37 Viggen nummer 37098, kallad Gustav 52. Flygplanet är civilregistrerat SE-DXN

SK 35C Draken nummer 35810 görs i ordning för civil registrering. SwAFHF planerar att delta med Draken i flyguppvisningar under 2014

Swedish Air Force Historic Flight tre Lansen i hangaren på Såtenäs. Närmast i bild Saab J32D Lansen nummer 32606.

Denna Sk 16A nummer 16028 ägs av Svedinos i Ugglarp men är deponerad hos SwAFHF som totalrenoverat planet. Maskinen är målat och märkt som under tiden på Ljungbyhed.

Olle Norén, en av SwAFHF:s uppvisningspiloter, genomförde trots det disiga vädret en elegant uppvisning för SFF:s medlemmar SK 16A nummer 16073, civil registrering SE-FVU.