Svensk Flyghistorisk Förening bildades 1961 av några eldsjälar i Malmö. Men intresset att bli medlem i SFF spred sig tidigt till olika delar av Sverige även om det inledningsvis var koncentrerat till Malmö, Stockholm och Göteborgs-området. I slutet av 1966 var det dags att bilda en lokalavdelning i Göteborg, och det firades vid en medlemsträff den 5 december. Regionordförande Carl-Olof Emanuelsson, som varit med från början passade på att ge en återblick över de 50 åren. Här följer en beskrivning över bakgrunden och tillblivelsen av SFF Region Göteborg:

Det började 1957 med att en genuint flyghistoriskt intresserad ung man flyttade från Halmstad till Göteborg och bosatte sig på Blidvädersgatan 18 på Hisingen. Hans namn var Curt Palmblad, och han var då 39 år. Curt var helt besatt av flyg, och han hade redan då en makalös samling foto och flygböcker, uniformsmärken och medaljer.

En annan flygintresserad person, fast betydligt yngre, var författaren av denna resumé. 1957 var jag bara 13 år. Genom en annons i dåvarande tidningen Flygrevyn, som Curt Palmblad satt in, där han erbjöd försäljning av foto på svenska militära flygplan, fick jag kontakt med Curt, och det var avgörande för utvecklingen av mitt flyghistoriska intresse. Curt blev en stor inspiratör och en mentor, som var genuint intresserad av att dela med sig av sina kunskaper men också av böcker och flygfotografier. Det var åtskilliga dubbletter som hamnade i mina samlingar.

Men hur var det nu med lokalavdelningen i Göteborg – hur kom den till? De första åren från det att jag fick kontakt med Curt Palmblad, så fanns det inte så många flyghistoriker i hans nätverk i göteborgsområdet överhuvudtaget, som jag minns. Men i slutet av 1960 fick Curt och jag ett brev från en viss herr Olof Sundgren i Malmö, som sökte kontakt med ”de spridda aerofiler som finns i Sverige” för att bilda en flyghistorisk förening. Det  uppropet resulterade i att SFF bildades i Malmö i början av året därpå, dvs 1961. Curt och jag blev mycket tidigt medlemmar.

Nu började det så småningom dyka upp personer i Göteborg med omnejd som var flygintresserade och som Curt och jag fick kontakt med, men det var ändå inte särskilt många. När man tittar i medlemsförteckningen över de första 40 medlemmarna i SFF, så var det bara en handfull som var från göteborgsområdet, närmare bestämt 7 personer. I dag är det endast två personer i livet från den tiden, det är modellbyggare Thorulf Stading i Lerum och jag. Thorulf, som nu fått 90 år ”på nacken” är still going strong och fortfarande trogen medlem i SFF!

Vi få entusiaster träffades lite då och då i olika sammanhang, oftast hemma hos Curt. Det var mycket modellbyggeri, och så for vi på flygdagar här och där. Det tuffade på och hände väl inte så mycket, bortsett från att Curt ständigt höll ett enormt tempo i sitt samlande och allt vad han höll på med, och så odlade han sina kontakter runt om i landet.

Men, åren gick och 1966 började det blåsa lite nya vindar. Då dök en från början fartygsintresserad ung göteborgare vid namn jan Frumerie upp. Jan, som då var 29 år hade blivit inspirerad att börja syssla med flyghistoria, framförallt med modellbygge. Jan fick via en notis i Teknikens Värld kontakt med SFF. De skickade en lista över medlemmar i Göteborg, och det var inte mer än runt 15 personer på listan om ens så många. Jan tog initiativ till att ringa runt och kalla till en träff, och den blev förstås hos Curt Palmblad.

Under tiden tog det fart i Göteborg. Kretsen av flygintresserade personer växte, och namn som Åke Fredriksson, Frank Pålsson, Björn Hermond, Kent Runfors, Nils Carlsson, Bengt Olsson och Hans Percy m.fl. dök upp. 1967 kom även vår nuvarande ordförande Carl-Olof Emanuelsson och hans gode vän Stig Jarlevik med i gänget. De var inte mer än 16 år då, så de var unga pojkar på den tiden.

Så var det då dags. I slutet av 1966 ordnades en träff i Halmstad mellan bl.a. jan Frumerie och Curt Palmblad från Göteborg och några personer från SFF:s sydsvenska sektion med Håkan Lundborg i spetsen, och man beslöt då, att starta en lokalavdelning i Göteborg. Jan Frumerie utsågs till ordförande.  Curt Palmblad blev vice ordförande. Ansökan skickades även till SFF:s styrelse i Stockholm, som efter viss tid godkände den nya lokalavdelningen.

Man träffades regelbundet hemma hos varandra, oftast hemma hos Curt Palmblad, som flyttat till Bangatan i Majorna. Curt, med sitt enorma flygintresse och kunnande var förstås en given centralgestalt, inte minst för alla ungdomar, ”Palmblads pojkar”, som var med på den tiden.

Men 1968 fick man tillgång till en lokal att träffas i, det var det tidigare Lgc:t i Otterhälle-berget på Stora Badhusgatan 8 i Göteborg. Därifrån flyttade man efter några år till ett annat bergrum, nu i Kvarnberget strax intill, och så småningom fick man först disponera gamla Uoff-mässen och därefter Off-mässen på F9 som sedan 1969 var nerlagd. Man träffades en gång i månaden, och särskilt i början kretsade det mycket kring modellbyggande.

Från ett litet antal medlemmar i den nybildade lokalavdelningen i Göteborg, som sedermera kallades SFF Region Göteborg, har vi idag växt till mer än 800 medlemmar, det är fantastiskt! Det är många personer som varit initiativrika, driftiga och entusiastiska, och som på olika sätt medverkat till den positiva utvecklingen. Men primus motor och den stora eldsjälen från början var utan tvekan Curt Palmblad. Han var i många år en lysande mentor och inspiratör, inte minst för alla de unga, flyghistoriskt intresserade personerna i Göteborg med omnejd.

Curt Palmblad fick 1972 motta KSAK:s silverplakett i samband med SFF:s årsmöte på F5, Ljungbyhed. Inte mindre än 7 generaler var närvarande. Plaketten överräcktes av general Nils Söderberg. Dessutom fick Curt Palmblad 1975, som nummer tre i ordningen motta SFF:s finaste förtjänsttecken, Söderbergplaketten. Båda utmärkelserna var mycket välförtjänta, och det var förstås kolossalt hedersamt för Curt.

Curt Palmblad, Sveriges förste, genuine flyghistoriker, som lade grunden till SFF Region Göteborg, gick ur tiden 1978, endast 60 år gammal. 

Text och foto: Ulf Delbro

Bild 1

Nestorn Curt Palmblad lade grunden till det som blev SFF Regionavdelning Göteborg.

 

SFFG50 Bild 2

Genom denna annons fick många kontakt med Curt Palmblad.

 

SFFG50 Bild 3

När SFF:s lokalavdelning Göteborg bildats togs en informationsfolder fram.

 

SFFG50 Bild 4

Ordförande Carl-Olof Emanuelsson kåserar om de första 50 åren.

 

SFFG50 Bild 5

Vid 50-årsträffen gästades Region Göteborg av Micael, ”Micke NIS”, Nilsson, den siste fältflygaren, som gjorde sitt sista flygpass den 5 maj 2016 efter 38 år i Flygvapnet som aktiv pilot och med 4457 flygtimmar. Micke NIS, som berättade om sitt spännande flygarliv för drygt 50 SFF:are, avtackas här av ordförande Carl-Olof Emanuelsson.