Sven-Olle, jämngammal med flygvapnet, vital i kropp och knopp, hyllades på sin 90-årsdag lördagen 26 november 2016 av sina fd kollegor och Försvarsmakten med ÖB och C FV i spetsen.

Sven-Olle hade en enastående karriär i flygvapnet från officer 1948 till Generallöjtnant och C FV 1982-1988.

Sven-Olle är hedersmedlem i SFF och en mycket god supporter till föreningen. Alla som deltog på årsmötet i Västerås 2016 fick njuta av hans berättelser om hans yngre flygare år och incidenter han råkade ut för och klarade av med stort mod och skicklighet.

SFF uppvaktade jubilaren med vad han själv definierade som ”nödproviant”. Kanske minns han tillbaka på sin B3 flygning längs den Italienska kusten han berättade om på årsmöten när han tar sig an ”nödprovianten” med välförtjänt njutning.

SFF delegationen bestod av Ulf Edlund, Christer Lokind och ordförande Bengt Olov Näs.

Foto Christer Lokind, text Bengt Olov Näs

Sven OlleSFF

Jubilaren Sven-Olof Olson flankerad av Ulf Edlund till vänster och Bengt Olov Näs till höger.

 

C FVx5

Sven-Olle omgiven av från vänster Jan Andersson, Mats Nilsson, Micael Byden ÖB och Mats Helgesson C FV.