Av Lennart Berns

Den fyndiga benämningen på detta årliga evenemang indikerar dels att det snart är jul, dels att det huvudsakligen handlar om sådant som rullar, i detta fall främst tåg och rälsbussar. Men sedan några år tillbaka är även SFF med på ett hörn, främst för att visa flagg. Årets deltagande resulterade dock i en icke föraktlig försäljning av föreningens sortiment av böcker och DVD. Viktigast var ändå att träffa gamla medlemmar och att värva nya. Gamla medlemmar uttryckte sin tillfredsställelse över föreningens publikationer och den höga servicenivån hos kansli och arkiv.

Hjulmarknaden går många år tillbaka i tiden då man höll till i Blå Hallen i Stockholms Stadshus. Efter några års ambulerande tillvaro har marknaden nu förhoppningsvis funnit sin form i Solnahallen i Solna. Man håller till i två hallar, med generöst tilltaget utrymme att vandra mellan utställarborden. Mest handlar evenemanget om försäljning av tågmodeller i olika skalor samt järnvägslitteratur. Det syns inte finnas någon hejd på flödet. Flera av landets museijärnvägar ger ut böcker. Härtill kommer de stora i branschen, som Trafiknostalgiska Förlaget och Stenvalls. Vid deras bord ringlade köerna långa.

SFF har tidigare haft en något ambivalent hållning till deltagande i Hjulmarknaden, men efter årets upplaga råder knappast någon tvekan att fortsatt gynna den under kommande år. SFF regionavdelning Stockholm står som ansvarig. För bemanningen i år svarade Bernt Olsson, Rolf Nylund, Leif Krogstad och Lennart Berns. 

Hjulmarknad 16

SFF utställnings- och försäljningsbord syntes vida omkring tack vare föreningens beachflagga och några rollupper i fonden. En förbipasserande medlem tog bilden som visar Lennart Berns, Bernt Olsson och Rolf Nylund i försäljningstagen medan Leif Krogstad tog en runda mellan marknadsstånden.