Det har förekommit uppgifter på nätet att uppskattade Team 50 skulle upphöra i och med 2016 års säsong. - Det är fel, vi kör även nästa år, säger Alf Ingesson-Thoor, en av piloterna.

Team 50 bildades 2014 och utför flyguppvisningar i Sverige och i grannländerna. Namnet kommer av Flygvapnets beteckning på skolflygplanet Saab Safir, som var SK 50. Team 50 är på sätt och vis också ett arv efter nedlagda Team 60 med dess sex Saab 105, SK 60. Alternerande Team 50-piloter är en civil och fyra tidigare militära piloter.

Showen startar med flygplanen i fyrgrupp, alla flygplanen utrustade med rökgeneratorer. Efter split upp gör ett av flygplanen, fluget av Alf, en solouppvisning, inklusive spinn och wing overs.

Saab SK 50 Safir användes av flygvapnet som en grundläggande skolflygplan i olika versioner mellan 1952 och 1970, varefter dess roll övertogs Scottish Aviation Bulldog. Efter att Safirerna fastats ut som skolflygplan, fördelades de mellan Flygvapnets flottiljer som sambandsflygplan.

Tre av flygplanen i gruppen är målade i skolflygplanens gula färg medan ett har Flygvapnets senare färgsättning.

Text & Foto: Lennart Berns

Safir split s

Team 50, bestående av fyra Saab Safir, är ett uppskattat inslag på flygdagar. Här gör de en split innan ett av flygplanen genomför en solouppvisning.

 

Safir solo

Saab Safir användes av flygvapnet som ett grundläggande skolflygplan innan eleverna gick vidare till att flyga de Havilland Vampire.