I detta nummer bland annat

Ordföranden har ordet ........................................ 2

Redaktör´n........................................................... 3

Gammalt och nytt i korthet................................. 4

Återskapandet av en Pfalz D.VIII........................ 6

J 29 i luftstrid....................................................... 8

Examen på Flygskolan..................................... 10

Sverige – en fristad........................................... 13

Besök från öst på F 16 1967............................. 16

Drakriddare i Österrike.................................... 18

Svenska Flygmotors SA-motor....................... 20

Första världskrigets flyg................................... 24

Ur några fotoalbum från F 11........................... 26

Bücker Bü 131 Jungmann Se-AGU................. 30

Modellnyheter.................................................... 31

Lappland, Fokker F.XXII, 80 år......................... 32

Flygmuseet i Tingstäde på Gotland................. 35

Maldiverna och Kronobergshed....................... 38

Aron Fabian Krantz, the Duke.......................... 41

Modellhörnan – S 14 Stork............................... 44

Till minne av Eric ”Winkle” Brown.................. 46

Världens sydligaste DC-3................................ 47

Flygtransport med  TP 85 Caravelle............... 48

SFF:s årsredovisning 2015.............................. 50

Jättefina priser i värvartävling.......................... 53

Föreningsnotiser............................................... 54

Brevlådan  ......................................................... 56

Böcker       ......................................................... 58

Nya medlemmar............................................... 59

Medlemsservice .............................................. 60

Nytt från kansli och arkiv.................................. 62

Mötesverksamhet............................................. 63

Hur det kan sluta trots man planerar............... 64

omslag SFT 2 2016