Lördagen den 5 mars var en flyghistoriskt märkesdag. Då fyllde nämligen legendariska Supermarine Spitfire 80 år efter den första flygningen 5 mars 1936! Flygplanet, som delvis var baserat på tävlingsflygplanet S.6B från tävlingarna om Schneidertrofén, var i sitt grundkoncept konstruerat av Reginald J. Mitchell.

Huvuddelen av RAF:s jaktförband 1940 utgjordes av Spitfire och Hurricane. Spitfire utvecklades i ett tjugotal versioner för olika ändamål. Totalt tillverkades nära 23 000 exemplar inklusive marinversionen Seafire. Den första versionen av Spitfire var Mk I med en topphastighet av 587 km/h, och den sista versionen blev Mk 24 som nådde hastigheter runt 731 km/h. Beväpningen bestod i början av kulsprutor men kom senare att kompletteras, och till slut helt ersättas av automatkanoner. En spaningsversion anskaffades 1948 till svenska flygvapnet med beteckningen S 31. Utmärkande för Spitfire var den elliptiska vingformen som bjöd lågt luftmotstånd men som var besvärlig att tillverka. 

PICT0029

Spitfire är fortfarande ett stående inslag på många flyguppvisningar och i flygmuseer. I RAF användes de efter andra världskriget bl.a. för meteorologiska mätflygningar och togs ur tjänst först 1957. Foto Lennart Berns