Tidigare notiser på sidan

Aktuellt och senaste nytt 2000

Uppdaterad 2011-06-09

 Innehåll (Artiklarna följer i sekvens efter denna)

     
  2000-12-28
Flyghistoriska Rådet
  2000-12-22
Nr 6/2000 Svensk Flyghistorisk Tidskrift
  2000-12-15
Flyghistorisk Revy nr 2 för år 2000
  2000-12-17
Nätkassen
  2000-12-13
Resa till flygshow på RAF Mildenhall
  2000-11-27
SFF kansli och arkiv - en lägesrapport
  2000-11-22
Fick Du ingen SFT nr 5 ?
  2000-11-14
Färdigklippt
  2000-11-01
”Pingvinerna välter när de ser flygplan”
  2000-10-23
Åke Liljebergs bok "Över alla gränser" slut
  2000-10-31
Nr 5/2000 Svensk Flyghistorisk Tidskrift
  2000-10-18
Tunnan en del av kulturarvet - Tunnangänget på F10 fick pris
  2000-09-29
Fin utmärkelse till Jämtlands Flyg & Lottamuseum
  2000-09-23
Polisens äldsta helikopter pensioneras
  2000-09-19
Svedinos Bil- & Flygmuseum har fått en ny J32 Lansen
  2000-09-17
Flygleksaker på Tidö slott
  2000-08-26
Nyheter på Jämtlands Flyg- och Lottamuseum
  2000-08-16
Nr 4/2000 Svensk Flyghistorisk Tidskrift
  2000-08-15
Spotterkurs uppmärksammades av TV 3
  2000-08-05
Nytt Uniformsreglemente
  2000-05-20
Åke Sundén avliden
  2000-05-15
Finska Drakar
     

______________


Flyghistoriska Rådet

2000-12-28

Flyghistoriska Rådet bildades i mitten av 1970-talet av Nils Söderberg och består av en sammanslutning herrar vilka från början hade att verka för tillkomsten av ett civilt svenskt flygmuseum. Numera har rådet en allmänt rådgivande funktion visavi myndigheter och organisationer. Rådsmedlemmarna, som har eller haft framstående positioner inom svensk flyg, bidrar även i övrigt till bevarandet av svensk flyghistoria. De är sålunda behjälpliga med bl a inventeringen av flygminnesmärken i Sverige. Flyghistoriska Rådet sammanträder cirka fyra gånger om året.

Flyghistoriska Rådets senaste sammanträde ägde rum i november på Saab i Linköping. Från vänster värden, JAS 39 Gripens förste provflygare Stig Holmström, inspektören vid Lfv Kjell Franzén, flygdirektör Anders Kågström, flyghistoriker Göthe Johansson, provflygare och ÖFS-ordförande Per Pellebergs, tecknare Carl-Gustav Ahremark, Viggens projektledare Olof Esping, flyghistoriker Stig Kernell, flygdirektör och general Gunnar Lindqvist, marknadsdirektören vid Volvo Aero Mats Hugosson, f.d. CFV general Dick Stenberg, överstelöjtnant Lennart Berns, chefen för Flygvapenmuseum Sven Scheiderbauer, f d museichef Axel Carleson, överingenjör och Draken-konstruktör Erik Bratt, f d SFF-ordförande och marknadsdirektör Olof Wirén, Saab-direktör Ulf Edlund samt FHR-ordförande redaktör Sten Wahlström. På bilden saknas bl a SFF-ordförande Jan-Åke Berg och f d flygchefen i Linjeflyg flygkapten P O Olemyr. Foto: Saab

______________


Nr 6/2000 Svensk Flyghistorisk Tidskrift

2000-12-22 
   

Nr 6 / 2000 av SFT kom ut i mitten av december.
Ur innehållet:
 

Sjöflyg i Kanada
Nödlandningar på Rinkaby
Svensk fallskärmstrupp
Störtbombflyg i Sverige
Baade 152
SAAB 18, röntgenteckning
Kvinnliga flygpionjärer
Flygsamling Gardermoen
Flygdag F7______________


Flyghistorisk Revy nr 2 för år 2000

2000-12-15

På ett tidigt stadium beslöt styrelsen, att eftersom år 2000 är flygets år, skulle två Flyghistoriska Revyer utges. Den första var Över Alla Gränser av Åke Liljeberg och utkom i början av sommaren. Denna bok har blivit mycket uppskattad och utnämndes till årets flygbok vid flyglitteraturträffen i Linköping. Trots att en stor upplaga trycktes är den redan slut. Nästa Flyghistorisk Revy som Sten Wahlström svarar för, är en flygkronologi över flygets 1900-tal och skulle enligt planerna utsänts till medlemmarna i december. Tyvärr har den blivit försenad, och beräknas utkomma under 1:a kvartalet 2001. Alla som betalt sin medlemsavgift för år 2000 kommer då att erhålla den.

______________


Resa till flygshow på RAF Mildenhall

2000-12-13

Lennart Olofsson, Göteborg ordnar med DFDS Seaways som arrangör återigen en resa till England 24-29 maj med besök på den stora flygshowen på RAF Mildenhall

______________


SFF kansli och arkiv - en lägesrapport

2000-11-27 
Text och foto: Lennart Berns

SFF arkiv i ämbetsbyggnaden "Grå Huset" på Östermalm har rönt uppmärksamhet bland medlemmar och det är glädjande. Det är många som blivit nyfikna på klipparkivet. Tyvärr är möjligheten att besöka arkivet begränsad f n, främst beroende på att det ligger inom militärt område, men också på att kansliföreståndaren av säkerhetsskäl måste vara med besökarna hela tiden. Beslut har därför tagits att i huvudsak begränsa besök till forskare som har avgränsade projekt. Några medlemmar som önskat besök har också förutsatt att de kan erhålla fika. Tyvärr saknas nu resurser för att stå till tjänst med detta, men vi hoppas, att inom kort finna nya och lättillgängliga lokaler där vi både kan erbjuda fika och en läshörna, där medlemmar kan träffas under kansliets öppethållningstider. Nuvarande lokaler måste nämligen lämnas i närtid eftersom vår värd, FMV, lämnar huset. Om det är någon medlem som har tips rörande lokal, kontakta kansliet. En nedlagd butikslokal ca 80 kvadratmeter (inkl arkivutrymmet) med rimlig hyra inom tullarna är idealet. Vi samgrupperar gärna med andra föreningar.

 

Nuvarande kansli- och arkivlokaler på Östermalmsgatan 87 i Stockholm måste snart lämnas. Den ståtliga byggnaden skall lämna plats för banker och försäkringsbolag eftersom Försvarsmakten inte har råd att hyra av uppdragsgivaren staten!

 

______________


Fick Du ingen SFT nr 5 ?

2000-11-22

Genom ett tekniskt missöde (sorteringsmaskin) vid utskick av SFT 5/2000 har ett fåtal inbetalningskort för årsavgiften år 2001 kommit i fel kuvert. De som sålunda inte fick något inbetalningskort fick inte heller någon tidning. Kontakta därför vår kansliföreståndare Lennart Berns, via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller fax/tel 08-782 43 08 så skickar han såväl tidning som inbetalningskort.

______________

Färdigklippt

2000-11-14 
Text och foto: Lennart Berns

Föreningen har under en följd av år samlat på sig tidningsklipp. De har förvarats i osorterad ordning i kassar, flyttkartonger och golvtravar i arkivet. Det har dels handlat om klipp som under hand insänts till föreningen, dels om enskilda donerade klippsamlingar. Klippen har nu sammanställts i drygt 50 pärmar där i huvudsak varje pärm utgör ett ämnesområde, utom t ex personalia som delats upp på flera pärmar. Inom respektive pärm är klippen ordnade i kronologisk ordning för att underlätta sökning. Något mera sofistikerat sorteringssystem har alltså inte tillämpats; det viktigaste har varit att ta hand om klippen på ett bra sätt och att förbereda en datorisering av klipparkivet. Till klipparkivet hör också en särskild handledning som ger söktips m m.

Den som har gjort det omfattande jobbet är Karina Sjöberg. Det är många timmars arbete som ligger bakom med sax och klisterburkar och inte minst ordningssinne och flyghistoriska kunskaper. Klipparkivet förvaras i SFF arkiv på Östermalmsgatan i Stockholm. Inför en andra etapp som skall ta tillvara de klipp som kommit på senare tid och de som dykt i den fortsatta arkivinventeringen, är vi naturligtvis tacksamma om regioner och enskilda ger ytterligare påspädning.

 

Nu får klippsaxen vila ett tag i väntan på att etapp 2 av klipparkivet påbörjas. Den som hittills hållit i saxen på ett förtjänstfullt sätt är Karina Sjöberg. Hon är också beredd att åta sig det återstående arbetet som omfattar nästan lika stor volym.

 

______________

I Aftonbladet den 3 november fanns följande artikel 
”Pingvinerna välter när de ser flygplan”

2000-11-01 
   

Forskare undersöker pilotskröna
LONDON. Brittiska RAF-piloter har länge blivit utskrattade när de kommit med sin gamla rövarhistoria: Flyger man över en koloni med pingviner faller de ihop som dominobrickor på marken. Men nu tänker brittiska forskare undersöka det. Pingvinerna kikar upp mot helikoptern, följer den med blicken, lutar tillbaka huvudet och lutar sig tillbaka ännu mer och ännu mer och...sploff, där ligger de platt på rygg. Eftersom det oftast står en pingvinpolare strax bredvid i den sammanpackade kolonion blir det alltså...ja, en dominoeffekt. Detta har piloterna som flugit över Falklandsöarna vittnat om, men de har inte blivit tagna på allvar. – Det är sant! Det ser fullkomligt fantastiskt ut. Pingvinerna ramlar i rader, säger en RAF-veteran. Doktor Richard Stone, miljöforskare, har nu satt ihop ett team som ska undersöka frågan. De reser till Falklandsöarna med det stora fartyget HMS Endurance, och huvudsyftet är att göra ”överflygning av pingvinkoloni meddels helikopter”. Om en dryg månad kommer rapporten.

______________

Åke Liljebergs bok "Över alla gränser" slut

2000-10-23

Boken har utdelats till de som är medlemmar i Svensk Flyghistorisk Förening och till de nya som hittills i år anmält sig som medlemmar. Medlemstillströmningen har under detta år varit över all förväntan och boken är nu tyvärr slut. De nya medlemmar som tillkommer under november kommer istället att erhålla en annan bok ur SFF sortiment.

______________

Nr 5/2000 Svensk Flyghistorisk Tidskrift

2000-10-21 
   

Nu är nr 5 / 2000 av SFT ute
Ur innehållet:
 

B 17 och Safir i Sydafrika
Avro 748
Museifartyget Intrepid
Hemliga berg går ur tiden
"Persienflygarna"
SAAB 17, sprängskiss
Chefen för Flygstaben 1940
B 3 med akan och skidor
Tors Profiler - Piper Cub______________

Tunnan en del av kulturarvet - Tunnangänget på F10 fick pris

2000-10-18

I samband med en konferens för flygmuseer och Flygvapnets kamratföreningar på F10 i Ängelholm 9-11 oktober delade Stiftelsen Veteranflygdivisionen ut årets stipendium på 25.000 kronor och diplom till deltagarna i projekt J 29F Gul Rudolf för sin insats för svensk flyghistoria. Veteranflygdivisionens initiavtagare och ordförande Göran Svanberg sa: "Det är en fantastisk insats som gjorts, rentav en kulturinsats. Vårt militärflyg har nu en sån lång historia att det är att betrakta som en del av vårt kulturarv". SFF var inbjuden till denna konferens som var arrangerad av Flygvapenmuseum och F10, ett referat kommer senare i Svensk Flyghistorisk Tidskrift.

 

Den ömhänt restaurerade J 29 Gul Rudolf kommer att glädja flygdagsbesökare under flera år framåt. Foto: Sven-Erik Jönsson

 

______________

Fin utmärkelse till Jämtlands Flyg & Lottamuseum

2000-09-29

Jämtlands Flyg & Lottamuseum har tilldelats den internationella utmärkelsen "FAI Recommended Museum". Utmärkelsen delades ut av Ulf Abrahamsson som är svensk representant i Féderation Aéronautique Internationale, FAI, en internationell organisation för flygsport med cirka 90 medlemsländer. FAI:s stadgar har strikta regler och krav som skall uppfyllas, utställningen ska vara bra ordnad och det skall finnas kompetent personal som kan restaurera flygplan.

Länk till Jämtlands Flyg- och Lottamuseum

______________

Polisens äldsta helikopter pensioneras

2000-09-23 
Text och foto: Lennart Berns

Helikoptern introducerades i Sverige åren efter andra världskriget. Det var Ostermans som gick i bräschen. Typen var Bell 47 som sedan dess utvecklats i olika versioner. Den trollsländeliknande konstruktionen blev mest känd som en av huvudrollsinnehavarna i TV-serien MASH. En av de större operatörerna av typen i Sverige blev polisen som fortfarande har en kvar, versionen Bell 47 G-5, för grundläggande helikopterutbildning men också av nostalgiska skäl. I november är det emellertid slutfluget. Då hamnar helikoptern på Polistekniska Museet. Strävan är att dock hålla den luftvärdig för att visas upp på flygdagar och liknande.

 

Polisens Bell 47 G-5 har flugit färdigt i mitten av november då den hamnar på museum. Bilden togs när det var flygdag på Tullinge i slutet av augusti. 
Foto: Lennart Berns

 

______________

Svedinos Bil- & Flygmuseum har fått en ny J32 Lansen

2000-09-19 
Text: Sven-Erik Jönsson

Lördagen den 19 augusti transporterades på lastbil en J32E Lansen med nr 32569 från Försvarets Halmstadsskolor och Halmstad flygplats ut till Svedinos Bil- & Flygmuseum i Ugglarp mellan Halmstad och Falkenberg. Den har senast flugit som Cesar 08. Flygplanet kommer inte att monteras ihop igen förrän nästa år, då museets nya hangar skall stå färdig. Ansökan om bygglov är inlämnat till byggnadsnämnd i mitten av augusti 2000 och hangaren som skall rymma samtliga flygplan kommer att bli på 1800 m². Byggstart är planerad till nu i höst.

 

J 32B i vänstersväng. Foto I Thuresson

 
     
   
     
   

J 32E nr 32541, i tre olika vinklar, foto Försvarsmakten

______________

Flygleksaker på Tidö slott

2000-09-17 
Text och foto Lennart Berns

Tidö slott söder om Västerås har ett av landets största och mest kompletta leksaksmuseer. Det invigdes 1974 i närvaro av bland andra vår konung Carl XVI Gustaf som också skänkte några av sina bevarade leksaker till museet. I ett tjugotal rum förevisas dockor, tennfigurer, bilar, båtar, leksaksaffärer, trampbilar och mycket annat, men även leksaker med flyganknytning. Mest handlar det om mer eller mindre fantasifulla flygplansmodeller i plåt, några av dem med urverk så att de kan fara runt på barnkammargolvet och spruta gnistor ur kulsprutor och motorutblås. Tidö slott och dess leksaksmuseum har öppet veckoändar i september innan vinterstängningen. I maj öppnar museet igen på samma tider medan det är öppet alla dagar under sommarmånaderna.

 

En av landets mest kompletta samlingar av flygleksaker finns på Tidö slott invid Mälaren, söder om Västerås. 
Foto: Lennart Berns

 

______________

Nyheter på Jämtlands Flyg- och Lottamuseum

2000-08-26 

Senaste tillskottet på Jämtlands Flyg- och Lottamuseum, som drivs av SFF Jämtland-Härjedalen med ett antal entusiaster, bl.a. eldsjälarna och SFF-medlemmarna Hans Björkqvist och Bo Linde, är en J35J under en Töreboda-båge. Bågen är ett sorts värn som erbjuder skydd och skyl för jaktflygplan i högsta beredskap. I bågen står också två beredskapsaggregat (braggar); den ena med Volvo-motor och den andra med en Porche-motor samt två rulltankar. Golvet utgörs av betongplattor. Nytt på gång under bågen är två mekanikerdockor och en dito pilot i autentiska kläder samt spotlights som skall lysa upp hela härligheten. Inne i själva museet har bland annat en SK 60 tillkommit.
Ett besök på museet kan verkligen rekommenderas.

 

Jämtlands Flyg- och Lottamuseums senaste tillskott är en J 35J med nr 35502 i högsta beredskap i ett värn av Töreboda-typ. 
Foto: Lennart Berns

 

Länk till Jämtlands Flyg- och Lottamuseum

______________

Nr 4/2000 Svensk Flyghistorisk Tidskrift

2000-08-16 
   

Nu är nr 4 / 2000 av SFT ute
Ur innehållet:
 

Meteor som målbogserare
Svensk charter med IL-18
SR-71 över Östersjön
Monino-muséet
Åke Sundén ur tiden
Nakajima i Luftwaffe
Svenska kvinnor i luften
Svenska flygare i österled
Tors profiler - SAAB projekt______________

Spotterkurs uppmärksammades av TV 3

2000-08-15 
Text och foto: Lennart Berns

Världens första kurs i flygplansspotting anordnades lördagen den 12 augusti på Arlanda. Initiativtagare och kursledare var SFF:s Lennart Berns medan Robert Schönherr Jr var lärare. Det hela började i Arlanda Flygmuseum (med det egendomliga namnet Aerospace Expo) med en timmes teori där 25-talet elever från hela landet fick lära sig grunderna samt skillnaderna mellan de vanligaste trafikflygplanen. Därefter föjlde praktiska övningar i banända 26 innan det hela avslutades med erfarenhetsdiskussion och prisutdelning i spottingtävlan. Kursen var mycket populär och kommer att repriseras eftersom många inte fick plats. Glädjande var att många damer och flickor var med. TV 3 uppmärksammade kursen och hade ett inslag på kvällen samma dag. Planer finns att göra en uppföljningskurs med mera avancerad spotting på någon storflygplats i Europa som London Heathrow eller Zürich. Ny kurs till våren 2001.
Läs mer på http://go.to/spotting

 

Vad är det som folk har i kikaren ... 
Foto Robert Schönherr Jr.

 
     
 

Jo, flygplan som landar på Arlandas bana 26.
Foto Robert Schönherr Jr.

 
     
 

Intresset var stort när det anordnades kurs i flygplansspotting.
Foto: Lennart Berns

 

______________

Nytt Uniformsreglemente

2000-08-05 
Text: Lennart Berns

   

Militära högkvarteret i Stockholm har nyligen publicerat ett nytt uniformsreglemente som är gemensamt för Försvarsmakten. Titeln är UniR FM. Boken är på drygt 300 sidor, har stort format och är rikt färgillustrerad. Förutom bilder och teckningar på dagens uniformer, gradbeteckningar och allehanda fack- och utbildningstecken m m, innehåller reglementet även ett historiskt avsnitt. Sålunda kan man i ett av SFF kansli utformat kapitel läsa om Flygvapnets uniformers och flygbeklädnads historia. Uniformsreglementet säljs till en intresserad allmänhet genom Försvarets Bok- och Blankettförråd, fax 08-562 819 61. Priset är 200:-. Ange beställningsnumret som är M7756-770001.

______________

Åke Sundén avliden

2000-05-20 
Text och foto: Lennart Berns

SFF hedersmedlem Åke Sundén avled lördagen den 13 maj efter en tids sjukdom. Åke Sundén föddes i Härnösand 1915 och hade just fyllt 85 år. Han blev reservofficer 1936 och löjtnant på stat i Flygvapnet 1938. Sedan följde flera år av meriterad flyglärargärning och provflygverksamhet innan han i teknisk tjänst i Kungliga Flygförvaltningen var med om att driva igenom Viggen-projektet. 1967 blev han generaldirektör och chef för FFA där han verkade under lång tid. Efter pensioneringen var han rådgivare i Försvarsdepartementet samt under många år ordförande i Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm. Han blev hedersmedlem i SFF 1995.

För SFF-medlemmar är Åke Sundén mest känd som den som först flög J 21R, Sveriges första egna reaflygplan. Han var den tredje provflygaren som flög J 29 Tunnan. Under kriget flög han bl a Messerschmitt Bf 109 som nödlandat i Sverige. Det var då han fick idén till Tunnans vinklade styrspak. Åke Sundén är också hågkommen som den som alltid gav sig tid att samtala med oss flyghistoriker och att förklara sådant som vi inte riktigt begrep. Han var en utomordentligt älskvärd, humoristisk och respekterad person, en av de sista av de stora inom svenskt flyg.

 

Åke Sundén (t v) var mycket nöjd med Roger Middlebrooks tavla av J 21R, typen som han provflög 1946. Tavlan överlämnades av ÖFS Ingvar Svensson till Flygvapenmuseum i samband med roll-in av museets J 21R i maj 1998.
Foto: Lennart Berns

 

______________

Finska Drakar

2000-05-15 
Text och foto: Lennart Berns

I mitten av augusti är det slutfluget för Draken i Finland. Det är Lapplands flygflottilj i Rovaniemi som blir sist med typen som varit i finsk tjänst i 30 år. De enda Drakar som därefter finns kvar i operativ tjänst är de i Österrike, med basering i Graz och sidobasering i Zeltweg. Icke operativa Drakar finns i USA:s civila register. De är f d danska. Efter en lång rättstvist har Anders Saeter i Norge fått tillbaka sin tvåsitsiga Draken vilken tidigare flög i danska flygvapnet. I svenska flygvapnets nyinrättade flyghistoriska "division" finns två flygvärdiga J 35 sparade. De har getts 400 flygtimmar för den närmaste tioårsperioden.

För att återgå till de finska Draken har ett av flygplanen från flottiljen i Rovaniemi försetts med en mycket speciell målning och märkning i svart och gult. Den visades för en större publik i samband med flygdagarna i Åbo 20-21 maj. In i det sista bevisade Draken att gammal är äldst genom en flyguppvisning som inte stod den potenta F-18 Hornet långt efter.

 

En av finska flygvapnets sista Draken har försetts med denna unika målning och märkning som speglar den sista divisionens färger. Den gula och svarta färgen gav fin kontrastverkan. Foto: Lennart Berns

 
     
 

Finska flygvapnets uppvisnings-Draken framförd i full frihet på flygdagarna i Åbo. Lapplands flygflottiljs emblem är målat i grått på översidan av vingen; undersidan har försetts med Draken-emblem under vardera vingen.
Foto: Lennart Berns

 

______________