Tidigare notiser på sidan

Aktuellt och senaste nytt 2012

Uppdaterad 2012-12-23

 

Innehåll (Artiklarna följer i sekvens efter denna)

     
  2012-12-23
Svensk Flyghistorisk Tidskrift Nr 6/2012 och Flyghistorisk Revy
  2012-12-21
Färgglad Lansen
  2012-12-16
Trafikverkets utredning om ett civilt luftfartsmuseum
  2012-12-14
Valor Without Arms - Föredrag i Jönköping
  2012-11-20
Make up för Tante Ju
  2012-11-02
SFF:s Regionmöte 2012
  2012-10-19
Svensk Flyghistorisk Tidskrift Nr 5/2012
  2012-10-16
Flyhistorie – Norsk Luftfartshistorisk Magasin Nr 25
  2012-10-10
FLIT och Årets flygbok
  2012-10-03
SFF på Hobbymässan
  2012-09-25
Royal Air Britain
  2012-09-17
SM i modellbygge i Göteborg
  2012-09-05
Till minne av Per Björkner
  2012-09-03
Årets Flygbok
  2012-08-28
Ett unikt jubileum!
  2012-08-27
Småputtrig familjedag på F 7
  2012-08-19
Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats – ministermöte 15/8
  2012-08-17
Svensk Flyghistorisk Tidskrift Nr 4/2012
  2012-08-16
Flygfest i Dalarna
  2012-08-14
SFF medlemsstatistik 2012
  2012-08-02
Axevalla hed blev för en dag åter platsen för flygning
  2012-07-31
RAF Museum expanderar
  2012-07-18
Militärflyget 100 år – jubileum på Axvall hed 29 juli
  2012-07-17
Årets första Fly n´Ride på Ljungbyhed
  2012-07-15
Premiäruppvisning med Fokker D VII i Varberg
  2012-07-14
Axvall - Det svenska militärflygets debut
  2012-06-26
Flyhistorie – Norsk Luftfartshistorisk Magasin Nr 24
  2012-06-23
Mingelparty på Östermalmsgatan 87
  2012-06-19
Svensk Flyghistorisk Tidskrift Nr 3/2012
  2012-06-16
Semesterstängning och sommardrömmar ...
  2012-06-11
Barkarbypriset 2012
  2012-06-09
Helsingfors flygplats firade 60 år med retroflyg
  2012-06-03
Sju Flygvapengeneraler debatterade ledarskap
  2012-05-22
Premiär för SFF-tält
  2012-05-17
Inbjudan till Seminarium vid Aerospace Forum i Linköping
  2012-05-14
Symbolisk retromålning
  2012-05-07
Fältflygarträff på Ljungbyhed 3-5 Maj 2012
  2012-04-30
Restaureringen av Arlanda Flygsamlingars Albatros
  2012-04-18
Utredning slår fast: Flyg är kultur!
  2012-04-18
Aviodrome öppnas igen
  2012-04-14
Svensk Flyghistorisk Tidskrift Nr 2/2012
  2012-04-10
Flygdagarna i Linköping 2-3 juni
  2012-04-07
Utställning om Arlanda 50 år.
  2012-04-04
SFF:s årsmöte hölls på LSS, fd F 16, Uppsala
  2012-03-30
Flyhistorie – Norsk Luftfartshistorisk Magasin Nr 23
  2012-03-28
SKALA – utställning på Flygvapenmuseum
  2012-03-26
Flygkonst på svenska
  2012-03-24
Aviodrome ser ut att räddas
  2012-03-23
Caravelle i ny dekor
  2012-03-20
SFF vandringspris utdelat på Modellexpo 08-Open 2012
  2012-03-14
SFF:s årsmöte
  2012-03-12
SK 60, Saab 105 som RC-modell
  2012-02-19
Öppet hus hos SFF Medlemsservice
  2012-02-15
Svensk Flyghistorisk Tidskrift Nr 1/2012
  2012-02-11
SFF Tullingegrupp kör igång nytt restaureringsprojekt
  2012-02-07
Svenskt Militärflyg 100 år firades på historisk plats
  2012-01-26
Välkommen att fira militärflygets 100 år!
  2012-01-18
FMV överlämnar Helikopter 16
  2012-01-09
Aviodrome i konkurs
  2012-01-04
Swesim tar över Fokker F-28-Simulator
     
   ______________

Svensk Flyghistorisk Tidskrift Nr 6/2012 och Flyghistorisk Revy

2012-12-23

Lagom till jul har de som varit medlemmar i SFF under året erhållit årets sista nummer av SFT, nr 6/2012. Ur innehållet på totalt 64 sidor kan bl.a. nämnas ett antal artiklar om 37 Viggen.

Med tidskriften kom samtidigt årets Flyghistoriska Revy, SFF:s årsbok, som i år har titeln MFI, Flygindustri under ett halvt sekel. Historien om MFI, är lika mycket berättelsen om Rudolf Abelins livsverk under mer än 60 års tid.

   
Ur innehållet: 

Ordföranden har ordet
Redaktör´n
Gammalt och nytt i korthet
Viggen-prototypen 37 -1 är skrotad
Två Viggen till Skåne
NextJets ATP
Tylösand
Skärgårdsflygning
Amerikansk flygpojke i Sverige
Jultävling
Bloodhound i Sverige
Tillbud p g a dålig startprestanda
Första Dreamliner till Arlanda
Från Stril 60 till Jaktviggen
Swedish Air Force Historic Flight
Argentinskt flyg 100 år
Flyglitteraturmöte 2012
Charles Lindbergh på F 2
C 4-open i Malmö
Årets legender
SFF på Hobbymässan
Dornier Wal i Friedrichshafen
”Överlevarna” från Gottröra
Vännäs motormuseum
Föreningsnotiser
Modellhörnan J 26 och Tp 5
Med SE- på vingen
Böcker
Medlemsservice
Mötesverksamhet

Flyghistorisk Revy 2012 - MFI, Flygindustri under ett halvt sekel

Boken inleds med berättelsen om uppbyggnaden av företaget i Båstad och Halmstad, dvs år 1939 med Svenska Kanotverkstaden i Båstad, som flyttade till Halmstad och blev AB Svenska Kano Verken, senare AB Flygindustri i Halmstad. År 1946 flyttades verksamheten till Bulltofta, nu under namnet Kockums Flygindustri, som senare blev Malmö Flygindustri. År 1968 såldes bolaget till Saab. Hela tiden var skaparen av företaget, Rudolf Abelin med och år 1979-1994 fortsatte han verksamheten i ett nytt bolag, Malmö Forsknings & Innovations AB, även detta förkortat MFI. Det är ett stort antal olika flygplantyper som har tillverkats. Här finns möjlighet till intressant läsning om svensk flyghistoria under kommande juldagar. Sven Stridsberg är författare till de flesta kapitlen, andra författare är Ove Dahlén, Ulf Delbro, Gösta Frödeberg, Fredric Lagerquist och Håkan Langebro. Sven Stridsberg har svarat för layout och produktion.

Efter årsskiftet kommer boken att finnas för försäljning på SFF Medlemsservice.

Ett stort tack till alla som bidragit till att denna fina bok nu har nått SFF medlemmar.

   


______________

Färgglad Lansen

2012-12-21
Text: Lennart Berns
Foto: Hans Groby

Serieprototypen för Saab J 32B har gjort en märklig resa! Efter att bara ha flugit knappt 400 timmar, bland annat för utprovning av katapultstolar, överfördes hon 1984 från Malmen till brandgropen på F 4 att användas som övningsobjekt. Transporten observerades av Hans Björkqvist som slog larm om flygplanets eventuella förstörelse. Flottiljen kontaktades och ombads lägga flygplanet (egentligen bara flygkroppen) åt sidan till vidare, vilket skedde. Man hade tidigare blivit kritiserad av SFF för att ha eldat upp serieprototypen för Saab 29 ... När 32-kroppen nu räddats, kontaktades lokalpressen, delvis i syfte att för flottiljen understryka flygplanets flyghistoriska betydelse. SFF avsåg transportera flygplanet till Arlandasamlingarna för att ställas ut där. Försök gjordes med en tanktrailer från Arméns Tekniska Skola som då låg i Östersund, men det gick inte att klara vissa viadukter m m på vägen ner, varför det fick bli en vanlig långtradartransport som för övrigt sponsrades av Saab-Scania.

Eftersom flygplanet efter en tid inte ansågs passa in i Arlandasamlingarna, beslöts att erbjuda andra flygmuseer att ta över. En som nappade var Gennart Claesson på Kåremo Flygmuseum utanför Kalmar, dit också kroppen fördes. När det museet lades ner fördes kroppen till nybildade Gotlands Flygmuseum. Det lades som bekant också ned, varefter den färggranna kroppen förts till den nya försvarsmuseet i Tingstäde, där Hans Groby tog bilden.

Flygplanet har den typiska 50-talsmålningen med fartrand kvar i intakt skick, likaså beteckningen på fentoppen. För varje lyckat stolsprov målades en liten ren på nosen. Trots att flygplanet flög så få timmar är det sannolikt en av de mest dokumenterade Lansarna genom att alla prov filmades. Pilot på dessa flygningar var Saabprovflygare Ceylon Utterborn.

Den färggranna flygkroppen till serieprotytypen för J 32B kan avnjutas i Tingstäde försvarsmuseum på Gotland. Det finns förhoppningar att flygplanet snart skall förses med vingar, och bli mer komplett än vad det är nu.


______________

Trafikverkets utredning om ett civilt luftfartsmuseum

2012-12-16
Text: Christer Lokind

Bakgrund

Frågan om Arlandasamlingarnas lokalisering och framtid har diskuterats sedan Stiftelsen Aerospace trädde i likvidation 2001. Ett flertal alternativa förslag har sedan dess studerats och presenterats utan framgång av Föreningen Flygmuseum i Sverige och Svensk Flyghistorisk Förening. Berörda departement och statliga verk har hela tiden varit ointresserade liksom också Stockholm stad till ett förslag om att utnyttja Lindarängshangaren.

Frågan fick uppmärksamhet våren 2010 då Luftfartsverket delades upp i två verk, LFV respektive Swedavia. I det avtal som upprättades vid delningen bestämdes att samlingarna skulle avvecklas senast den 31 december 2012. Ägaren LFV åtog sig att göra en rättsutredning kring ägarförhållandena samt att avveckla samlingarna.
Swedavia skulle stå för lokalkostnaderna fram till 31 december 2012.

Ett genombrott inträffade 2010 när LFV:s nye GD Thomas Allard personligen engagerade sig i frågan om Arlandasamlingarnas framtid. Allards och hans medarbetares engagemang ledde till att frågan uppmärksammades och efterhand togs upp, först i en LFV-utredning klar i december 2011 och sedan i ytterligare en utredning i februari 2012 under Trafikverkets ledning. Tanken på ett civilt Luftfartsmuseum var därmed väckt på nytt. Frågan behandlades i augusti 2012 vid en särskild föredragning för Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd, Näringsdepartementet.

Frågans fortsatta handläggning på regeringsnivån ledde till ett regeringsuppdrag till Trafikverket: ”Uppdrag angående förvaltning av kulturhistoriska samlingar inom luftfartsområdet” daterat 20 september 2012. Trafikverkets utredare är Hans Rode. I uppdraget anges att Trafikverket ska samråda med LFV och Svensk Flyghistorisk Förening. I särskilda direktiv har angivits att samlingarna ska minskas (”gallras”) i omfattning för att slutligen bestå av flygplan och andra föremål av särskilt kulturhistoriskt värde.

Ägarfrågan efter den 31 december 2012 är inte löst. Näringsdepartementet har föreslagit att LFV ska behålla samlingarna tills vidare medan Trafikverket (Hans Rode) föreslår att samlingarna förs över först när minskningen av samlingarna (”gallringen”) är genomförd.

Att det är Trafikverket som bör äga samlingarna kan motiveras av att det i verket redan ingår två museer, Sveriges Järnvägsmuseum och Sveriges Vägmuseum. Ett tänkt Luftfartsmuseum blir då en naturlig del i det transporthistoriskt arvet. Trafikverket har museikompetens men saknar dock kunskaper i flyghistoria.

Arbetsläge december 2012

När utredningsarbetet inleddes i september 2012 presenterades två alternativ, Skavsta och Siljansnäs som utredningsförutsättning. Alternativet Siljansnäs hade tillkommit som ett helt nytt alternativ utan förankring i tidigare utredningar. Siljansnäs-alternativet var ett resultat av enskilda uppvaktningar av berörda riksdagsmän, departement och verk. Genom Arlanda Flygsamlingars Vänners agerande och Swedavias omsvängning beträffande kravet på avveckling av Arlandasamlingarna tillkom den 28 oktober ett tredje alternativ, ett förslag om att i stället utnyttja befintliga samlingar, markområden och byggnader för museiverksamhet på Arlanda. Den 27 november tillförde utredaren Hans Rode ett fjärde alternativ, förrådsställning på annan plats än Arlanda.

Enligt utredarens direktiv ska samlingarna i samtliga fyra alternativ minskas i omfattning (”gallras”) d v s ett 20-tal flygplan och annan flygrelaterad materiel av särskilt kulturhistoriskt värde ska skiljas ut för utställningsändamål. Övriga flygplan och föremål ska enligt direktiven avvecklas. En diskussion om detta utredningsdirektiv har begärts. Svensk Flyghistorisk Förening motsätter sig ”gallring” som leder till avveckling eller skrotning av flyghistoriskt värdefulla flygplan och andra föremål.

Alternativet Förrådsställning på annan plats tillkom för att säkerställa förvaring av flygplan och annan utvald materiel om inget av de tre andra alternativen är möjligt att genomföra. Alternativet betyder således att de flygplan och den materiel som återstår efter ”gallringen” ska flyttas, oklart vart. Därefter ska den nuvarande lokalen med omgivande mark utnyttjas för andra ändamål av ägaren, flygplatsbolaget Swedavia.

Tidsplan

De tre alternativen kommer att diskuteras med avseende på uppläggning och arbetsläge vid ett möte vid Trafikverket den 25 februari.

Alternativen Skavsta, Siljansnäs respektive Arlanda ska redovisas vid tre möten 22-24 januari. Arlanda-alternativet redovisas den 22 januari, Skavsta den 23 januari och Siljansnäs den 24 januari.

Utredningen redovisas för GD Trafikverket Gunnar Malm den 20 mars varefter utredningen överlämnas till regeringen. När regeringen är beredd att fatta ett beslut är inte möjligt att idag förutse.


______________

Valor Without Arms - Föredrag i Jönköping

2012-12-14
Text: Claes von Sydow

Den 5 december 2012 hade SFF Småland julmöte i Villa Björkhagen, Jönköping. Mötet började med små-prat följt av en välfylld julsmörgås. Sedan tog vår medlem Per Svantesson från Nye över. Han berättade under rubriken Valor Without Arms (Tapperhet utan vapen) om trupptransportflygningar under andra världskriget.

Närmare bestämt handlade föredraget om hur piloter ur den amerikanska 37th Troop Carrier Squadron flög soldater och utrustning och bogserade lastglidflygplan med sina C-47 och C-53 under amerikanarnas krigföring i Nordafrika, på Sicilien och framför allt i Normandie. Kalla flygplanen gärna Skytrain resp. Skytrooper men helst inte DC-3, Dakota eller Gooney Bird.

Per blev intresserad av ämnet när han släktforskade om sin frus släkt. När han letade sig tillbaka träffade han på en man som utvandrat till USA och som i Arizonas öken, i ett reservat för Navajo-indianer, på ett ställe som heter Klag e toh (= Där vattnet sinar), mötte Techla Bildaalbai som han gifte sig med. De fick sonen Richard Pierre Hogner som blev den förste Navajoindian som blev pilot och officer.

Richard Pierre tillhörde den 37:e skvadronen mellan september 1942 och februari 1944 och fick flera utmärkelser under kriget. Och när Per ville veta mer om vad den unge piloten varit med om fick han tag i en bok med namnet Valor Without Arms av Michael N Ingrisano Jr. Och det är dess berättelse som Per lät oss följa.

Den unge blivande piloten fick infinna sig på Pampa AAF Base i Texas där han först drillades i Fairchild PT-19, fortsatte i Vultee BT-13 Valiant och slutligen tvåmotortränades i Beechcraft AT-10 Wichita.

Sedan började allvaret. Richard Pierre tillhörde 37th Squadron som löd under 316th Troop Carrier Group, som i sin tur tillhörde 52th Troop Carrier Wing, allt under 82th Airborne Division ”All American”. Hänger ni med? (själv gör jag det inte). Redan i november 1942 förflyttades ett stort antal (159 st.?) C-47 och C-53 med en hel del utrustning och trupp via Sydamerika och den lilla ön Ascension i Sydatlanten till västra Nordafrika. Utan förluster!

Första tiden i Afrika hjälpte man britterna med att flyga sårade och utrustning från ökenbaser i Egypten och Libyen. Senare förflyttades man västerut till Marocko. Per berättade bara kortfattat om den här tiden och om besättningarnas insatser vid amerikanarnas invasion av Sicilien. I februari 1944 omgrupperade skvadronen till England och nu blir det spännande.

Vi fick en livfull skildring av förberedelser och genomförande av invasionen i Normandie, där 37:de skvadronen gjorde stora insatser. Den första inflygningen gjordes västerifrån in över Cotentinhalvön för att fälla amerikansk fallskärmstrupp strax nordväst om Sainte-Mère-Église. Dimma gjorde att hopparna blev spridda över ett relativt stort område; en del hamnade rentav inom tyska truppsamlingar. Senare samma dag gjordes nya inflygningar, nu med lastglidflygplan på släp, fyllda med soldater. Även här gjorde dåligt väder att det gick bra för en del men alldeles på tok för andra.

Senare övergick flygningarna alltmer att gälla transport av förnödenheter innan nya insatsområden påkallade uppmärksamhet. Per skildrade händelseutvecklingen på ett mycket medryckande sätt. Med humor och allvar höll han oss hela tiden i spänning. Och vi fick påtagligt klart för oss att många av de tappraste insatserna i krig utförs av soldater utan vapen i händerna.


______________

Make up för Tante Ju

2012-11-20
Text: Lennart Berns
Foto: Bengt Hermansson

Efter lånvarigt och noggrant arbete har Bengt Hermansson nu färdigställt cockpitinredningen för den Junkers Ju 52/3m som ingår i Svedinos Bil- och flygmuseum i Ugglarp, norr om Halmstad. Alla instrument och reglage är på plats och kan nu avnjutas av besökarna på museet.

Svedinos Junkers Ju 52/3m "Tante Ju" är resultatet av en bytesaffär för flera år sedan där den av Arlandagruppen så förtjänstfullt restaurerade Heinkel HD 35, med svensk beteckning Sk 5, för Flygvapenmuseums räkning, ingick.

Nybyggd cockpit placerad utanför flygplanet för att besökarna lätt skall kunna se hur den en gång i tiden såg ut.


______________

SFF:s Regionmöte 2012

2012-11-02
Text och foto: Ulf Delbro

Den 27-28 oktober genomfördes för 13 gången i ordningen en konferens med representanter för SFF:s regioner. Mötet ägde rum på klassisk mark, nämligen i f.d. kanslihuset på Barkarby, som i dag med namnet Majorskan är en kombinerad konferensanläggning och vandrarhem. SFF region Göteborg med Carl-Olof Emanuelsson, Sune Larsson, Börje Räftegård och Ulf Delbro svarade i år för programmet medan SFF Stockholm med Bernt Olsson i spetsen förtjänstfullt svarade för alla praktikaliteter runt arrangemanget.

Sammanlagt deltog ett 25-tal styrelseledamöter från 12 regioner plus 5 personer från SFF-Riks med ordföranden Stieg Ingvarsson i spetsen. Tråkigt nog kunde inte alla regioner deltaga. De som av olika skäl saknades var Skåne, Kronoberg, Blekinge och Kalmar. Konferensen inleddes på lördagen med att varje region fick presentera sin verksamhet där man fokuserade på några kärnfrågor, nämligen huvudsyftet med verksamheten, vad man erbjuder medlemmarna, hur man löser uppgiften samt problem och möjligheter för framtiden.

Genom dessa presentationer fick alla en koncentrerad bild av vad som händer i regionerna, och man kunde få impulser och idéer som man kunde ta med sig hem och satsa på, och på så sätt utveckla den egna verksamheten. De ger även SFF:s styrelse en konkret bild av hur verksamheten bedrivs regionalt, och vilka problem man brottas med.

Genomgående redovisades en klar övervikt av äldre medlemmar (65-85 år eller äldre). Alla regioner redovisade också problem med nyrekrytering, framförallt av yngre personer. Vissa regioner visade på en påtaglig kreativitet när det gäller marknadsföring och rekryteringsinsatser, det saknas inte idéer, men det går ändå trögt att värva nya medlemmar.

Söndagen inleddes med att valberedningens ordförande Christer Lokind informerade om den kommande valprocessen av nya styrelseledamöter, och om behovet att få namnförslag från regionerna.

Därefter informerade SFF:s ordförande Stieg Ingvarsson om läget beträffande lokalisering av de civila flygsamlingarna som f.n. finns på Arlanda. Vid den utredning som genomförts visade sig Skavsta vara det mest intressanta alternativet. Stieg Ingvarsson hoppas och tror att frågan om de s.k. Arlandasamlingarnas lokalisering skall vara mogen för ett beslut under december, 2012.

En knäckfråga för SFF:s framtid är marknadsföring av SFF och rekrytering av nya medlemmar. För att fånga upp deltagarnas synpunkter och förslag till lämpliga aktiviteter delades deltagarna in i tre grupper som enskilt fick diskutera igenom frågeställningen. Därefter fick varje grupp presentera sina förslag till marknadsföring och rekrytering.

Grupperna gjorde en mycket god insats och kunde presentera många, bra förslag till hur vi skall kunna vitalisera marknadsförings- och rekryteringsinsatserna. Regionerna har nu fått med sig en ”verktygslåda” med förslag till aktiviteter för att stärka verksamheten och för att värva nya medlemmar.

Ett förslag som fick ett mycket stort bifall var uppmaningen: ”Ta med en kompis”! Om man har säg 30 besökare på ett möte, och varje person tar med en kompis, så har man hos de 30 nya mötesdeltagarna förhoppningsvis sått ett första frö till att få ett antal nya medlemmar. Idén är lysande och budskapet enkelt och lättförståeligt!

Regionkonferenserna har hittills genomförts vartannat år, men nu konstaterade mötet, att det är viktigt att följa upp att de aktiviteter för marknadsföring och rekrytering som nu föreslagits verkligen kommit igång och att konkreta insatser görs. Beslut fattades därför att träffas igen redan nästa år.

Torkel Fagerström från region Halland redovisade förslagen från Grupp 2. I ordförandestolen sitter Carl-Olof Emanuelsson från arrangerande regionen Göteborg.


______________

Svensk Flyghistorisk Tidskrift Nr 5/2012

2012-10-19

I dagarna har nu ett nytt välfyllt nummer av SFT med många intressanta artiklar kommit ut till SFF medlemmar.

   
Ur innehållet: 

Ordföranden har ordet
Redaktör´n
Gammalt och nytt i korthet
Fot och knop på Ljungbyhed
Flygfesten i Dala-Järna
Axvalla hed en dag 2012
Mosquito från Stockholmsrutten WW2
Fel på Sk 35C
Tjeckisk flyghistoria
Minnen från ”Skunk Works”
Lars Cranning – S 31-förare
Rent hus på Malmen, guldgruva för FV
Erik Bratt
Australiensiskt Arméflygmuseum
Flygardåd – fars och tragedi
Farnborough Air Show 2012
Bygghörnan HKP 10
Till minne av Per Björkner
Tiden läker alla sår
Till Norrlandskustens försvar
Stork-resan till Serbien
Brevlådan
Föreningsnotiser
Med SE- på vingen
Civilt Luftfartsmuseum
Böcker
Medlemsservice
Kanslinytt
Mötesverksamhet
Ett unikt jubileum


______________

Flyhistorie – Norsk Luftfartshistorisk Magasin Nr 25

2012-10-16
Text: Mats Averkvist

   

Då var det åter igen dags för den norska flyghistoriska tidskriften - Flyhistorie, tyvärr ca tre veckor försenad.

Denna gång kan vi stoltsera med utgivningen av det 25:e numret!. Först ut är den tredje delen av helikopterverksamheten på Svalbard. I och med den nya boken om Junkers F 13 så har Rob Mulder skrivit en artikel om de norska maskinerna. För de svenska läsarna kan det vara speciellt intressant att få veta hur det gick till när ett brittiskt Mosquito-flygplan, med norsk besättning, attackerade den svenska järnvägen i Bohuslän. Kay Hagby botaniserar om de Grumman-amfibier som fanns i Norge, bland annat hade två av dem svensk anknytning. Läs också om projekt: Gladiator 423, om hur Norge kan få en Gloster Gladiator i luften!

Ur innehållet:

 • Sovjetiska Mil Mi-8 på Svalbard
 • Junkers F 13 – Värdens första helmetall-trafikflygplan (S)
 • Maner Lualdis polarflygning 1953
 • Norsk Mosquito angrep den Svenska Järnvägen (S)
 • Modellflyg - ESCI F-5 Freedom Fighter i skala 1/72
 • Tre Grumman-amfibier i Norge (S)
 • Vi besöker Dornier Museum i Friedrichshafen
 • Presentation av årets norska flygböcker
 • Norsk Gloster Gladiator i Luften
 • Projekt Sopwith Baby
 • Landet runt

(S) – Svenskrelaterad artikel


______________

FLIT och Årets Flygbok 

2012-10-10
Text och foto: Sven-Erik Jönsson

Årets Flyglitteraturträff hölls lördagen den 6 oktober i Flygets Hus, Malmslätt utanför Linköping. Träffen samlade ett 35-tal flygboknördar som bjöds på ett mycket bra program. Temat för årets träff var "Kvinnor i flyget och flygböckerna" och ett antal föredrag hölls om kvinliga flygare och flygböcker om kvinnor. Bl.a. berättade författarinnan Katarina Mazetti med rubriken "Inte rädd att flyga! Djärva kvinnor i flyghistorien".

Den sista delomröstningen om årets flygbok genomfördes på lördagen och vid kvällens middag på Frimis i Linköping kunde Årets Flygbok utses, och det blev inte helt oväntat Alf Ingesson Thoor med sin bok "En Fältflygare från Mjölby". Grattis Alf till en riktigt bra bok! Läs mer om Flyglitteraturträffen här.

Henrik Tisell och Börje Räftegård gratulerar en glad Alf Ingesson Thoor med hans bok "En fältflygare från Mjölby" som valdes till Årets Flygbok


______________

SFF på Hobbymässan 

2012-10-03
Text och foto: Bernt Olsson

Den årligen återkommande Hobbymässan i Stockholm genomfördes sista helgen i september. Sedan några år tillbaka förlagd till den utmärkta Frihamnshallen i Värtahamnen. Hallen öppnades 2008 som terminal för kryssningsfartyg, Stockholm Cruise Center, men används också till mässor och företagsevent. Hobbymässan startade 1985 i ett parkeringshus i Skärholmen och SFF har deltagit varje år sedan 1996. Sedan flera år har SFF delat monter med Flygande Veteraner.

Hobbymässan är ett bra tillfälle att exponera dessa båda föreningar för medlemmar och flygintresserade. Delvis blev det ett SFF Forum IRL för att använda dagens Internetslang. Vi hade även besök av plastbyggarproffsen från IPMS (International Plastic Modellers´ Society) som hälsade oss välkommen tillModellexpo 08 Open 6-7 april 2013 i Skytteholmsskolan Solna.

Som brukligt var det en mängd hobbyföreningar på plats som visade RC-bilar, bilbanor, RC-flyg, RC-båtar, välgjorda tågmoduler, segelflygsimulator, tenngjutning, modellfartyg och modellflygplan. Bland de trogna utställarna kan nämnas Wentzels Hobby, Allt om Hobby, Märklinspecialisten Eskader och Järnvägsinfo-Förlaget med sin primus motor Anders Svensson. Mats Johansson MJD-Models presenterade i Allt om Hobbymontern sin nya byggsats Pietenpol Aircamper. Förebilden är Per Widings fullskalemaskin SE-ACW "Kajsa" som finns på Skå-Edeby.

En fördel med Frihamnshallen är att det är möjligt köra snabba radiostyrda båtar i Värtans vatten. För de långsammare båtarna fanns en stor utomhusbassäng vid entrén. Som extra bonus fick mässbesökarna njuta av DC-3 Daisy som gjorde flera överflygningar över Frihamnen. Flygande Veteraner hade säsongavslut med rundflygningar från Bromma"

Sammanfattningsvis en trivsam helg för alla hobbyintresserade. Nästa gång SFF visar upp sig i Frihamnshallen är på Hjulmarknaden lördagen den 24 november, med ett välförsett bokbord. Gratis inträde, välkommen då!

SFF och Flygande Veteraner delade monter

Mats Johansson (t.h.) och Mattias Stenbom i Allt om Hobbys monter. Mats Johansson MDJ Models lanserade en byggsatsnyhet, skalamodell av Pietenpol Aircamper i skala 1:8. Förebilden är Per Widings SE-ACW som finns på Skå-Edeby. Modellen kommer som byggserie med start i nästa nr av Allt om Hobby.

Modellbyggaren Ivve Hallberg har producerat många fina RC-modellbyggen. I bakgrunden ett nytt projekt, ett bygge av Lockheed Super Constellation i skala 1:10, spännvidd 3, 8 m. Beräknad flygvikt ca 18 kg. Man kan följa bygget påSvenska RC-Flygförbundet - av gubbar för gubbar!

High tech segelflygsimulator... Eskilstuna Flygklubbs fullt fungerande fräna simulatorbygge lockade många besökare i alla åldrar. Helt klart en bra rekryteringsväg för att väcka intresse för flygsporten.

YAK-54 i 55% skala! Radiostyrd modell, spännvidd på 4,6 m och 4,25 m lång. Startvikt 60 kg. Den drivs av en stjärnmotor med 5 cylindrar, cylindervolym 420 cc, 26 hkr av fabrikat Valach från Tjeckien. Motorljudet är fantastiskt! Modellen utställd av Mats och Ewa Karlsson, Malung.


______________

Royal Air Britain 

2012-09-25
Text och Foto: Lennart Berns

Om någon till äventyrs missat att britternas drottning Elisabeth II i år firat 60 år på tronen för Storbritannien och Samväldet, påminns man ständigt om detta vid besök i Albions rike. Det går inte att ta miste på den rojalistiska yran, var man än kommer. Det stora firandet ägde rum i somras med parader, galaföreställningar, avtäckningar av monument och mycket annat, som den åldriga monarken klarade galant. Vem minns väl inte invigningen av London-OS, där hon gjorde en James Bondinspirerad entré! Även flyget har hedrat drottningen och diamantjubileet med överflygningar och parader. På en av högtidsdagarna, den 5 juni, flög bland andra Battle of Britain Memorial Flight och Red Arrows på låg höjd över The Mall i centrala London. I det lite mindre formatet har Royal Air Force en Hawk målad som Union Jack. Och flygskolan hade till årets Royal International Air Tattoo tränat in en oklanderlig formation EIIR med inte mindre än 27 BAE Hawk. Tänk om vi finge se något liknande när flygskolan på Malmen fyller 100 nästa år!

Det ordnas också mycket annat runt om i Storbritannien för att hedra sin drottning. I charmiga kuststaden Saltburn by the Sea hade de stickningskunniga stickat motiv ur drottningens liv. Kunde Flygvapenmuseum för några år sedan visa stickade toppluvor på några av utställningsplanen, kan vi också i denna flyghyllningskavalkad till Drottning Elisabeth ta med lite bestickande konst ... Härutöver finns naturligtvis ölunderlägg, tekoppar och annat umbärligt med drottningens bild till avsalu. Så även paraplyer med rojalistiska motiv, något som Gunnar Åkerberg inte var sen att anlägga i ett England som understundom också bjöd på typiskt brittiskt sommarväder.

27 skolflygplan av typen Hawk formerade sig till en hyllning för Elisabeth II. Formationen gjorde bara en överflygning eftersom den naturligtvis var mycket svår att vända i luften.

Engelska krimskramsbutiker är fyllda av föremål som erinrar om drottningens 70 år på tronen. Även paraplytillverkarna gjorde strålande affärer, som altid i England, kanske det kan tillgäggas ... Under paraplyet döljer sig ingen mindre är flygfotografen Gunnar Åkerberg.

För några år sedan draperade Flygvapenmuseum några av flygplanen med stickningsarbeten av olika slag. I engelska kuststaden Saltburn by the Sea är stickningskonsten också väl utvecklad.

Ett skolflygplan Hawk är målad som den brittiska flaggan Union Jack. Nästa år är det 100 år sedan man började bedriva flygutbildning på Malmen. En SK 60 i svenska flaggans färger kanske?


______________

SM i modellbygge i Göteborg 

2012-09-17
Text: Ulf Delbro 
Foto: Jan Forsgren och Ulf Delbro

SFF-Göteborg utsåg Joakim Engholm till årets vinnare av ”vandringsstyrspaken” vid SM i modellbygge, ” Art in Miniature”, som arrangerades av IPMS Göteborg lördagen och söndagen den 15-16 september i Folkets Hus samlingslokaler i Mölndal. Det var åttonde gången priset delades ut.

Joakims vinnande modell var en oerhört välbyggd, detaljrik och suveränt målad J 35J Draken med F 10-märkning och försedd med Sidewinder-, och Falcon-robotar samt fälltankar.

Årets tävling hade lockat fler deltagare än någonsin, och standarden på de utställda modellerna var också i särklass ansågs det. Inte mindre än 113 flygplanmodeller varav ett 20-tal svenska deltog i tävlingen där speciellt flera Draken-modeller fanns med. Konkurrensen var därför stenhård, särskilt i skala 1/48, men Joakims modell stack verkligen ut, och den utsågs dessutom till vinnare i klassen F3J (J för jetflygplanmodeller).

- Byggsatsen är framställd av Hasegawa. Den har bra passform, men är ganska svårbyggd med konstiga skarvar, förklarar Joakim. Men jag ser det som en rejäl utmaning, fortsätter han. Detaljer som cockpit, hjulhus, hjul, utblås och klaffar har jag kompletteringsköpt från företaget Aires, som specialiserat sig på detaljer till olika modeller. Sedan är modellen målad med akrylfärger från Tamiya och Gunze tillägger Joakim.

Joakim Engholm, som är 35 år och bor utanför Vadstena har byggt modeller på elitnivå i ett tiotal år. – Jag hade verkligen inte förväntat mig att vinna, det var en stor överraskning, säger en glad Joakim när han mottagit SFF:s vandringspris och priset för bästa modell i klassen. Men inte nog med det – Joakim vann även klassen F3P (P för propellerflygplan), skala 1/48 med en likaledes suverän modell av en Messerschmitt Bf 109E med ökenkamouflagemålning.

Vi säger stort Grattis till Joakim och önskar fortsatta framgångar med modellbyggandet!

Joakim Engholm (till höger) gratuleras till priset av SFF-G:s sekreterare Ulf Delbro.
Foto: Jan Forsgren

Joakim visar stolt upp sin vinnande modell – en J 35J från F 10. Foto: Ulf Delbro

En suveränt fin modell av en J 35J Draken. Foto: Ulf Delbro

Joakim Engholms två vinnande modeller – en J 35J Draken och en Bf 109E, samt SFF-G:s pris ”Vandringsstyrspaken”, som lämpligt nog är just styrspaken från en Saab 35 Draken. 
Foto: Ulf Delbro


______________

Till minne av Per Björkner 

2012-09-05
Text: Bernt Olsson
Foto: Hans Groby

En av Arlanda Flygsamlingars huvudpersoner Per Björkner, avled i slutet av juli. Flygintresset väcktes tidigt hos Per och förstärktes i början av 50-talet genom åtskilliga cykelturer till Bromma. Värnplikten i Flygvapnet som vapentekniker ledde till FN-tjänstgöring vid F 22 i Kongo i början av 1962. Det blev ingen yrkeskarriär inom flyget, det blev istället utbildning till finmekaniker som senare ledde till jobb på GM. 1963 blev Per medlem i det nybildade Svensk Flyghistorisk Förening och var under några år föreningens sekreterare.

De flygplan och kringutrustning som ingick i Luftfartsverkets historiska samlingar som förvarades på Arlanda vid denna tid behövde restaureras. Per Björkner och Göthe Johansson bildade 1970 "Arlandagruppen" tillsammans med bröderna Villy och Benny Karlsson och andra SFF-medlemmar för att utföra detta arbete på ideell basis. De lade därmed grunden till dagens fina flygsamlingar. De första restaureringsobjekten var DH 60G-III Moth Major SE-AGF och Bücker Bü 131 B, SE-AGU. Förutom Luftfartsverkets historiska flygplan utförde Arlandagruppen även restaureringsarbeten för Tekniska Museet av "Bryggarkärran", (Sveriges första militära flygplan). Samt även museets typ Thulin N.

I slutet av 70-talet blev Per och Arlandagruppen djupt involverade i flera stora restaurerings- och återuppbyggnadsprojekt för Flygvapenmuseums räkning.

En Bréguet B 1 från 1912 återuppbyggdes med ett fåtal originaldelar som grund. Resten av flygplanet nytillverkades efter ursprungliga ritningar.

Ett annat stort rekonstruktionsarbete, som pågick i 23 år, bestod av replikabygget av North American 16 4-M, Flygvapnets beteckning Sk 14. Flygvapnet hade 137 flygplan Sk 14, samtliga skrotades efter att ha tagits ur tjänst i början på 50-talet. Två snarlika flygplan, en Yale från Kanada och en Wirraway från Australien införskaffades. Många delar nytillverkades efter originalritningar. Endast ett fåtal ritningar fanns på Krigsarkivet. Även ritningar från Japan användes. Under arbetets gång dök även några originaldelar upp, bland annat propeller, ett landställsben och de typiska ballongdäcken. Värt att notera är att Per Björkner och Sölve Fasth 1985 reste till Honduras för att fotografera och mäta upp ett flygplan snarlikt Sk 14. Flygplanet överlämnades till Flygvapenmuseum 2003.

1989 flyttades restaureringsjobben för Flygvapenmuseum till Tullinge och dessa entusiaster kallas för Tullingegruppen där Per var aktiv in i det sista. I Tullinge restaurerades förutom ovanstående Sk 14 även världens enda kvarvarande Heinkel HD 35, Flygvapnets Sk 5. Även flygbåten Donnet-Leveque (Flygfisken) har restaurerats av den vitalaTullingegruppen. Nuvarande projekt är jaktflygbåten Macchi M.7.

För sina flyghistoriska gärningar erhöll Per 1981 från SFF, Sveriges mest ansedda flyghistoriska utmärkelse - Söderbergplaketten nr 9. "För sina mångåriga insatser inom alla grenar av den flyghistoriska verksamheten och speciellt för arbetet inom Arlandagruppen".

I samband med flygmuseet Aerospace Arlanda öppnade sommaren 1998 anställdes Per. Efter att Aerospace fick stänga 2001 blev Per Luftfartsverkets representant för de historiska samlingarna, vilka kom att förvaltas av den ideella föreningen Arlanda Flygsamlingars Vänner (AFV).

Per Björkner hade ett närmast encyklopediskt vetande om flyghistoria och var alltid villig att bistå och hjälpa till i flyghistoriska spörsmål. Hans betydelse för bevarandet av svensk flyghistoria kan inte överskattas och Arlanda Flygsamlingar har förlorat en förgrundsgestalt och mentor.

(Källa: Arlanda Flygsamlingars Vänner)

Per Björkner t.h. tillsammans med Gunnar Granberg och Börje Holmberg i Tullingegruppen med Flygvapenmuseums restaureringsprojekt jaktflygbåt Macchi M.7. Foto från Tullinge juli 2012.


______________

Årets Flygbok

2012-09-03
Text: Sven-Erik Jönsson

Under tiden den 1/9 till 16/9 är det möjligt för alla att på SFF:s hemsida rösta på den bok man vill se som vinnare vid Årets Flyglitteraturträff. Fem böcker ur bokårets utgivning har nominerats till omröstning. Omröstning sker i tre olika jurygrupper som alla genom viktning har lika stor påverkan. Denna omröstning på hemsidan är alltså en av tre olika omröstningar som tillsammans skall utse Årets flygbok. Läs mer om böckerna på sidan om Flyglitteraturgruppens möte den 6 oktober 2012
Det är inte möjligt att från samma dator avge flera röster.

Årets Flygbok
Rösta fram Årets Flygbok
1. SAS - Om konsten att sänka ett flygbolag
2. Flyget i Göteborg 100 år - 1911 - 2011
3. F 3 - Flygflottiljen på Malmen 1926 - 1974
4. En fältflygare från Mjölby - historien om en svensk stridsflygare
5. Fältflygare – från dröm till verklighet – del 2 – Antologin

523 röster totalt


______________

Ett unikt jubileum!

2012-08-28
Text: Göran Jacobsson

Den 28 augusti 1967 gick den då sjuttonårige Alf Ingesson Thoor in genom vakten på F 5 för att påbörja sin utbildning till fältflygare. I dag, 45 år senare vid 62 års ålder, tjänstgör han fortfarande i Flygvapnet med flygtjänst på J 32 Lansen. Detta är unikt eftersom pensionsåldern i Flygvapnet är 60 år och flygande personal med bibehållen flygtjänst i princip alltid slutar vid 55 år. Alf är således en av de piloter som tjänstgjort längst i Flygvapnet och några planer på att sluta finns ännu inte.

Den pilot som tjänstgjort längst i Flygvapnet är Evert Båge (Cof 45) med 45 år och 4 månader innan sin pensionering hösten 1990. Därefter följer Nils Palmstierna (Cof 39) med 44 år och 10 månader. Alf är just nu tvåa på listan men kommer att avancera och överta förstaplatsen vid jultid i år.

När Alf, eller Affe som alla utom frun säger, kom till världen den 14 juli 1950, bestod Flygvapnet av tjugo flygflottiljer med ganska precis 50 flygdivisioner. Mängden flygplan och personal var enorm och den flygande verksamheten kunde upplevas överallt i Sverige. Divisionsvis passerade flygplanen på låg höjd under stort ”oväsen” under sina övningar. Intresset för flyg och kanske i synnerhet militärflyg var enormt, alla skulle bli flygare. Idag är antalet flottiljer och flygplan litet, en stor kontrast mot svunna tider.

Affe växte upp i Mjölby där flygintresset var en stor del av hans liv. Redan vid tidig ålder var framtiden utstakad. Pilot i Flygvapnet var vad som gällde. Han lyckades förverkliga den dröm som så många unga män hade och hamnade efter examen på Ljungbyhed 1970 på F 17 i Ronneby för utbildning på A 32 Lansen. Mellan åren 1970 till 1995 tjänstgjorde Affe på F 17 och F 6 i Karlsborg som Lansen- och Viggenpilot. 1988 påbörjade han FIK och tjänstgjorde därefter som flyglärare under ett antal år.

1995 sadlade han om och blev efter psykologutbildning i Lund utsedd till Flygvapnets förste flygande psykolog, en tjänst han än i dag innehar.

1982 började Affe uppvisningsflyga och har flugit över 1000 uppvisningar med framförallt SK 50 men även med J 32 Lansen och Sk 16 samt en del civila flygplanstyper. Sedan det första flygpasset i Flygvapnet, måndagen den 4 september 1967, och fram till idag har Affe loggat ungefär 7500 flygtimmar militärt och omkring 3500 timmar civilt. Affe har även hoppat fallskärm varav 1286 hopp i lust och ett i nöd.

 

Den 17-årige fältflygareleven Ingesson Thoor hösten 1967. Foto: Alf Ingesson Thoor

 
     
 

Med fältflygarkepsen på huvudet 45 år senare, under flygdagarna på Malmen i juni 2012. Foto: Per Lindquist.

 


______________

Småputtrig familjedag på F 7

2012-08-27
Text och foto: Lennart Berns

Den kallas fortfarande F 7 familjedag, men efter att ha genomförts ett antal år har familjedagen mer och mer antagit karaktären av öppet hus för anställda med anhöriga, bygdens befolkning samt ett stort antal flygintresserade från när och fjärran. Bland de sistnämnda bland annat ett antal flygentusiaster från Holland. Och detta utan att familjedagen annonserats i någon större omfattning, endast genom en puff på flottiljens hemsida och i lokalpressen. Tvärtemot SMHI:s förutsägelser om regn och rusk genomfördes arrangemanget i strålande väder med en sol som lekte kurragömma bakom sommarens sista cumulusmoln. Framförallt var det Swedish Air Force Historic Flight som stod för showen. Alla deras flygplan, utom Tunnan som väntar på nya krutpatroner till räddningssystemet, var i luften. Flottiljen visade upp TP 84 Hercules i luften och på marken och flottiljens uppvisningspilot Peter Fällén visade vad högaktuella JAS 39 Gripen förmår. På marken hade en omfattande utställning dukats upp, där flottiljens anställda visade sina olika yrkesroller inom bland annat striltjänst och vädertjänst. Säkert väcktes intresset hos många ungdomar att satsa på Flygvapnet i sitt kommande yrkesval.

Utställda på plattan var, förutom TP 84, en JAS 39C och en JAS 39D, ett stort antal fordon samt flera av Swedish Air Force Historic Flights flygplan. Svensk Flyghistorisk Förening var genom SFF-G representerad med medlemsvärvning och bokförsäljning, där inte minst den nya boken av Börje Räftegård om militärflyget på Axvall för 100 år sedan rönte stort intresse. F 7 flottilj- och gårdsmuseum hade också öppet och kunde glädjas åt ett stort antal nyfikna och frågvisa besökare. Museets föredömligt ordnade fotosamling är helt fantastisk. Vid lunchtid ringlade köerna långa till matsalen. Sammantaget ett mycket trevligt, trivsamt och välregisserat arrangemang som lockade ett par tusen nöjda besökare.

Swedish Air Force Historic Flights SK 61 Bulldog genomförde diverse krumelurer i lufthavet över Såtenäs.

På plattan förevisades JAS 39 Gripen och TP 84 Hercules av piloter och tekniker som svarade på de vetgirigas frågor.

Det bullrade understundom när Draken och Viggen framfördes i full frihet och flera av barnen hade föredömligt iförts hörselkåpor.

SFF-G hade ett bord för försäljning och medlemsvärvning. Sune Larsson, Carl-Olof Emanuelsson samt Bengt Edbäck svarade för ruljansen.


______________

Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats – ministermöte 15/8

2012-08-19
Text: Stieg Ingvarsson

Vid mötet med Infrastrukturministern den 15 augusti togs det första steget i att få till stånd ett civilt Luftfartsmuseum i Sverige! Arlanda-samlingarna bildar grunden, men i den 4.000 kvm stora hangar som öppnas upp på Skavsta flygplats i Nyköping, finns även plats för flera flygplan och flyghistoriska föremål. Nedan följer ett referat från mötet och de beslut som togs.

Vid mötet på Näringsdeparmenetet med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd deltog GD för LFV, kvalitetschefen på LFV, GD för Trafikverket, landshövdingen i Sörmland, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun, flygplatschefen på Skavsta, marknadschefen på Saab AB, public affairs-direktören på SAS, tjänstemän på Näringdepartmentet och SFF ordförande.

Efter föredragningar av samtliga ovanstående beslutades att;

 • staten som huvudman har ansvaret för det kulturhistoriska arvet i Arlanda-samlingarna
 • LFV agerar tills vidare som statens huvudman för föremålen i samlingarna
 • uppsägningen av Arlanda-samlingarna ligger fast
 • samlingarna därför behöver flyttas ut ur magasinet på Arlanda före 1 januari 2013
 • Skavsta är det bästa alternativet för ett luftfartsmuseum, utvärderat av två utredningar
 • LFV får ett uppdrag att förhandla ett långsiktigt hyresavtal med Skavsta flygplats
 • när ett hyresavtal är klart, får LFV i uppdrag att organisera och finansiera flytten av samlingarna med de medel som är avsatta i delningsavtalet mellan LFV och Swedavia
 • Näringsdepartementet tar förnyad kontakt med Kulturdepartementet om det långsiktiga ansvaret för alla de trafikhistoriska museerna, inkl luftfart.

Ett förslag till finansiering och driftbudget presenterades. Detta behöver dock beredas ytterligare. Näringsdepartementet vill se ett större bidrag från lokal och regional nivå för att finansiera driften av museet. Sponsorer för att bidra till driften och till renovering av lokal samt till en basutställning behövs därför och är välkomna i tillägg till de statliga pengar som ingår i en kommande budget för ett luftfartsmuseum. Utredningens förslag till budget och investeringar accepterades som en lämplig nivå för ett kommande luftfartsmuseum.

Samarbete med olika museer, särskilt FVM, och turistbyråer i Sörmland och Östergötland diskuterades och föll i god jord hos de närvarande.

Av diskussionen framkom också att såväl Saab som SAS är positiva och beredda att bidra med föremål från sina samlingar (flygplan, uniformer, modeller, handlingar etc) som speglar betydelsen av dessa företags bidrag till flygets utveckling i Sverige. Några ekonomiska bidrag är dock idag inte möjliga från dessa företag med tanke på dagsläget. Särskilda avdelningar i ett kommande museum för såväl Saab som SAS diskuterades. Det gäller även utvecklingen av trafikledning som LFV kan stötta med föremål etc.

Översiktsbild över det tänka museet gjord av Carlstedt Arkitekter AB

Fotomontage gjort av Carlstedt Arkitekter AB, som visar hur hangaren på Skavsta kan se ut när den byggts om till museum.

Kommentera gärna artikeln på SFF Forum.


______________

Svensk Flyghistorisk Tidskrift Nr 4/2012

2012-08-17

I dagarna har nu ett nytt välfyllt nummer av SFT med många intressanta artiklar kommit ut till SFF medlemmar.

   
Ur innehållet: 

Ordföranden har ordet
Redaktör´n
Gammalt och nytt i korthet
Dreamliner till Norge
Heinkel He 115 bärgad i Norge
Uppvisningsskjutning
En Douglas DC-9 med fyra motorer Tabbar och tillbud
Solig och rolig Roll Out i Västerås
Minnen från Malmen
Karl-Erik Olsson Snogerödaren
Saab 213
VM i speedway 1974
Franskt flygbesök 1931
Flygarjackor i skinn
Sri Lanka Air Force Museum
Flygplanssamling i Eslöv
Reservofficer i marktjänst i FV
Inbjudan till FLIT 2012
Det svartvita fotot
Ett 40-årsminne
Pembroke-haveri i Boden
Modellhörnan
Föreningsnotiser
Dornier-museum
Brevlådan
Med SE- på vingen
Böcker
Medlemsservice
Mötesverksamhet


______________

Flygfest i Dalarna

2012-08-16
Text och foto: Lennart Berns

Festligt, folkligt, fullsatt. Så beskrev en gång i tiden "Topsy" Lindblom sitt danspalats Nalen. Men det kunde lika gärna handla om den nyligen genomförda flygfesten i Dala Järna. 38 500 besökare hade letat sig till den lilla flygplatsen, långt in i dalaskogarna, för att bevittna en hejdundrande uppvisning. 35 olika programpunkter genomfördes i högt tempo och med nära avstånd till publiken som hade god utblick från den ås som löper parallellt med den 900 meter långa banan. Flygshowen gynnades också av strålande väder, men framförallt av ett arrangörsteam från flygklubben under ledning av Kjell Dalsheim från Västerdalarnas Flygklubb som med helt ideella krafter åstadkommit något som få, även professionella arrangörer, mäktar. Imponerande! Flygfesten arrangeras vart tredje år, och bjuder alltid på spektakulära inslag. Bland det mest spektakulära i år var Jet Pack Man, en amerikan som försörjer sig genom att till öronbedövande dån fara omkring i luften med rakettuber fästade på ryggen.

Långväga gäster var bland andra F-16 Fighting Falcon från det belgiska flygvapnet, Lufthansas Ju 52/3m Tante Ju och polska Zelazny Aerobatic Team. Från vårt baltiska grannland Lettland kom femgruppen Baltic Bees med L-39 och den enastående Jurgis Kairys med sin Su 26. För många var höjdpunkten den nyligen iståndsatta AJS 37 Viggen från Swedish Air Force Historic Flight som med Stellan Andersson som pilot gjorde en tät och ljudlig uppvisning. Biltema var naturligtvis på plats med både P-51 Mustang och Spitfire vars Merlinmotorer skapade härliga ljudkulisser. Som musik, tyckte flygfantasterna.

SFF var också på plats för att orientera om sin verksamhet, värva medlemmar samt bidra till föreningens ekonomi genom försäljning av böcker, filmer och profilprodukter. Försäljningeresultatet blev mycket gott. SFF-tältet bemannade av makarna Christer Persson samt föreningens ordförande Stieg Ingvarsson. Mera om Flygfesten kommer i SFT.

Flygfesten i Dala Järna anordnas vart tredje år. Andra flygdagsarrangemang i Sverige bleknar i jämförelse.

SFF-tältet var välbesökt, inte minst av medlemmar från dalaregionen men även av ett stort antal personer som var nyfikna på vår verksamhet. Flera nya medlemmar värvades.

Jet Pack Man har rakettuber fästade på ryggen och flyger under öronbedövande buller i närmare 20 sekunder innan bränslet tar slut.

Lufthansas Ju 52/3m genomförde flera passageruppstigningar under de två dagarna i Dala Järna. Många passade på att se sin bygd från ovan under 30 minuter för 1600 kronor.

Johan Gustafsson genomförde en fin uppvisning i avancerad flygning med segelflygplan typ Pilatus B4. En njutning för ögat.

Biltema ställde upp med sina P-51 Mustang och Spitfire på plats. Heder åt dem, särskilt som de inte försett flygplanen med reklam utan låter dem se ut som under andra världskriget.

60-årige Jurgis Kairys är helt outstanding i sin uppvisning med Su 26. Bland annat genomförde han under lördagen inte mindre är 24 spinnvarv i en följd!

Scandinavian Airshows båda wingwalkingtjejer Lisa Henriksson och Annika Budström skojade med publiken när de inte utförde sina konster på vingen.


______________

SFF medlemsstatistik 2012

2012-08-14
Text: Stieg Ingvarsson
Tabeller: Knut Övrebö

Hur ser en SFF-medlem ut? Den frågan dyker upp gång efter annan. Häromåret gjorde vi en medlemsenkät som gav svar på bakgrund och intressen m m, och nu har vår nye styrelse-medlem Knut Övrebö tagit sig an frågan på ett nytt sätt. Det har resulterat i en hel del ny statistik som säkert är intressant för många medlemmar, och som också kommer att ligga till grund för olika rekryterings-aktiviteter i höst.

Vi planerar nu en medlemsdrive med såväl SFF centralt som våra 15 regioner aktiva i att rekrytera nya medlemmar. Men det mest effektiva sättet är ju den personliga påverkan som kan ske i mötet mellan två flygintresserade. Jag vill därför uppmana alla medlemmar att ta chansen att berätta om alla fördelar med att vara med i SFF om man är det minsta flyg- eller historieintresserad. Den bifogade statistiken visar på några områden och grupper där vi borde ha stor potential. Tänk efter om du har någon i din omgivning som är en potentiell SFF-medlem och ta kontakt!

SFF Medlemsstatistik - pdf dokument

Kommentera gärna artikeln på SFF Forum.


______________

Axevalla hed blev för en dag åter platsen för flygning

2012-08-02
Text och foto: Sune Larsson

I år är det 100 år sedan Axevalla hed år 1912 blev Sveriges första militära flygfält för Sveriges första flygförband och Sveriges första krigsflygskola.

Inför västgötamanövern hösten 1912 sattes arméns första flygförband upp vid Axvall och fick det officiella namnet Kungliga Fälttelegrafkårens flygskola. Materielen bestod av två franskbyggda flygplan; Monoplanet M 1, Nieuport IV G och Biplanet B 1, Breguet C.U-1. Det förstnämnda planet flögs av löjtnant Gösta von Porat, det senare av kapten Henrik Hamilton och löjtnant Allan Jungner. Underofficeren Eugen Andersson och ett manskap om 8 man utgjorde markstyrkan.

Söndagens firande, ett arrangemang i samverkan med SFF och Skara kommun, invigdes av Chefen för Försvarsmaktens Helikopterflottilj överste Magnus Westerlund och fortsatte med en flyguppvisning av Mikael Carlson i hans Bleriot XI.

Börje Räftegård höll ett föredrag kring händelserna för hundra år sedan och om bakgrunden till sin bok ”Det svenska militärflygets debut - Axvall och Redberga år 1912”. Han avslutade med att ett dokument överlämnades till kommunens representant, markägaren och en representant för hembygdsföreningen i Skärv med förslag till inskription på en tänkt minnessten rest på Axevalla hed.

Två JAS 39 från F 21 genomförde därefter en uppvisning. Sammanlagt var det ytterligare ett tiotal flygplan som anlände bland annat ett fpl 51 Piper Super Cub och en GV 38.

Den entusiastiska publiken som uppskattades till drygt 600 hade tillgång till kaffe och dricka på platsen. Ärtor och pannkakor kunde avnjutas i Västgöta Regementes gamla officersmäss.

På det hela en lyckad dag med en förhoppning om att Axevalla hed blir utmärkt som den minnesplats den är. Ett stort tack också till markägaren som upplåtit och iordningsställt fältet för detta evenemang. Ett tack också till Grästorp Essunga Flyghistoriska Sällskap som ställde upp med ett tiotal vakter/guider.

En förhoppning kan vara att Axevalla hed blir platsen för en återkommande flygaktivitet.

Börje Räftegård ger en bakgrund till boken om det svenska militärflygets debut, som tillsamman med Gösta von Porats memoarer och Rolf Westerbergs tekniska historik rörande B 1 ger en samlad framställning som hittills saknats.

Ett tiotal flygplan av olika typer landade under dagen.

Gunilla och Mikael Carlson förbereder inför uppvisningen med Blériot XI

Mikael Carlsons Bleriot XI gav genom sin flyguppvisning, en tydlig bild av de 100 årens utveckling när senare de två JAS 39 genomförde sin uppvisning.

Markägaren och SFF-G ordförande samtalar vid SFF båda utställningstält.

Kommentera gärna artikeln på SFF Forum.


______________

RAF Museum expanderar

2012-07-31
Text och foto: Lennart Berns

Royal Air Force Museum i Hendon norr om London, är ständigt stadd i utveckling och expansion. Det gör att besökare gärna återvänder. Senaste tillbyggnaden är Watch Office som som på sin tid var högkvarter och kontorsbyggnad för Grahame-White Aircraft Company. Originalbyggnaden uppfördes 1915 med tilläts senare förfalla. Nu har man återskapat den exteriört. Den innehåller nu en bred och bra bild- och textexpose över Grahame-Whites flygplansfabrik samt Hendons flygfält tidiga historia. Man har också försökt återskapa en del av interiören i form av en Bleriot XI i verkstadsmiljö. Intill Watch Office ligger hangaren som också var en del av Grahame-Whites anläggning. Där finns huvuddelen av de första världskrigsflygplan som museet har i sina samlingar. Det handlar om mycker noggrant restaurerade flygplan. Byggnaden i sig andas också flyghistoria.

Av personalbesparingsskäl är Watch Office och den tillhörande hangaren bara öppna mellan kl 10 och 12. Museet öppnar kl 10. Inträdet är fritt. För att ta sig till RAF Museum tar man lämpligen tunnelbanans Northern Line och kliver av i Colindale (alltså inte Hendon Central!). Från tunnelbanan är det sedan ca fem till tio minuters promenad. Vid infarten till parkeringen står f ö en f d svensk Bloodhound II luftvärnsrobot. Fortsätter man förbi entrén ca 100 meter kommer man till Hannants stora plastmodellbutik.

Nyrestaurerade Watch Office och den intill- och sammanbyggda hangaren med flygplan från första världskriget. Entrén till samlingarna är numera i Watch Office som också innehåller en exposé över Hendons tidiga historia som flygfält.

Flygplan med svensk anknytning är Avro 504 som i Flygvapnet hade beteckningen Sk 4. Under 1920- och 30-talen i England var den en av de vanligast förekommande skolflygplanen. En berömd pilot som utbildades på typen var Douglas Bader.

Ett av de flygplan som britterna 1914 satte in i striderna över Frankrike var Vickers FB5. Genom att flygplanet hade skjutande propeller hade piloten fritt skottfält framåt. Typen blev dock snabbt omodern och togs ur tjänst 1916 för att användas som övningsflygplan.

I Watch Office har man sökt återskapa något av miljön i Grahame-Whites flygplansverkstad. Ett av flygplanen är en variant av Bleriot XI, den vanligast förekommande flygplanstypen under det tidiga 1910-talet.

Vickers Vimy är mest känd för den flygning över Atlanten som genomfördes av de båda RAF-officerarna Alcock och Brown redan 1919. Museet flygplan är en replik som en gång i tiden var luftvärdig.


______________

Militärflyget 100 år – jubileum på Axvall hed 29 juli

2012-07-18
Text: Stieg Ingvarsson
Foto: Knut Övrebö

På söndag 29 juli kl 12-15 firas att det är 100 år sedan arméflyget startade med att Monoplanet M1 och Biplanet B1 deltog i Västgötamanövern 1912. Det var arméns första flygplan som skulle utprovas som spaningsflygplan, för att komplettera kavalleriets spaningsfunktion. Den intressanta historien om denna stapplande start har också resulterat i en ny bok (Det svenska militärflygets debut – Axvall och Redberga 1912). Boken presenteras och signeras under jubileet av författaren, Börje Räftegård.

Jubileumsprogrammet på Axvall hed nära Skara:

1200

Invigning

Öv Magnus Westerlund, C hkpflj

1210

Militärflygets debut- -Bokpresenttion

Börje Räftegård

1230

Bleriot XI flyger över Axvall hed

Mikael Carlson

1245

JAS Gripen flygprogram

Försvarsmakten, F 21

1300

Lunch

Folkhögskolans matsal

1200 - 1500

Markutställning

Grässtråket

 

- Bleriot XI

 
 

- fpl 51 Super Cub

 
 

- fpl 61 Bulldog

 
     
 

Svenskt militärflyg 100 år

SFF Utställningstält

 

Boksignering o försäljning

 

Varmt välkomna till en trevlig flygfest på historisk mark!

Mikael Carlson och Bleriot XI

Flyguppvisning med JAS Gripen


______________

Årets första Fly n´Ride på Ljungbyhed

2012-07-17
Text: Sune Larsson
Foto: Bengt-Olov Näs

I lördags var det dags igen för årets första Fly n´Ride och den fjärde sedan starten 2011. Vi var ett tusental personer, unga, gamla, flygare, personer med nya och gamla bilar, motorcyklar och traktorer. Tillsammans fick vi se flygplan i luften, prata fordonshistoria, träffa gamla och nya bekanta. Representanter för olika föreningar presenterade sig och sina aktiviteter. Ljungbyheds Militärhistoriska Museum arrangerade visningar i föreningens museum och körde vid flera tillfällen den roterande stjärnmotorn Gnôme Omega, en gång tillverkad på Enoch Thulins motorfabrik i Landskrona. Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap visade upp en av sina Sk 50 Saab Safir och de tvåsitsiga J 28C Vampire. Lyckliga vinnare i lotteriet fick i slutet av dagen en flygtur i Sk 50 Safir.

Bilklubbarna representerades av bland annat Jaguarklubben, Mustangklubben och med flera. Motorcyklar som till exempel Harley-Davidson, traktorer som Farmall och Ferguson fanns också bland de 70-tal markfordon, där även äldre militärfordon med tillhörande besättning kunde ses. Lars Lindström guidade intresserade bland de olika fordonen.

Pär Cederqvist kom flygande i sin Tiger Moth, landade och startade därefter Biltemas Spitfire och flög mot Varberg och det samtidigt pågående Wheels & Wings. Filip Gerhardt kom strax därefter med Mustangen. Flygningar genomfördes under dagen med bland annat P-51 Mustang, den återvändande Spitfire, J 28 Vampire, Sk 50 Safir och överflygningar av Mikael Carlsons Fokker D VII med en Auster som följeflygplan samt Sten Svenssons T-28 Trojan med flera hemvändande från Varberg. Naturligtvis serverades kaffe, dricka och korv.

SFF representerades av Skåneregionens ordförande Tuve Boëthius som sålde SFF litteratur då han inte grillade korv och övriga föreningar saluförde T-shirts, glas och böcker. Ljungbyheds Militärhistoriska Museum hade arrangerat en uppskattad skärmutställning med Ljungbyhedsmotiv från olika tidepoker och i bakgrunden löpte filmer från tiden då Ljungbyhed var en skolflottilj, Kungliga Krigsflygskolan, F 5.

Kom hit och träffa gamla och nya bekanta.
Nästa Fly n´Ride kommer att genomföras lördagen den 11 augusti, 10-16 och den tredje och sista för 2012 sker den 8 september. För den som vill går det att stanna kvar och ta in på Ljungbyhed Park & Hotell som har gett det gamla kanslihuset en ny modern hotellprofil.

Pär Cederqvist motorkör Biltemas Spifire SE-BIR före start mot Varberg.

Speakern Lars Lindström i samspråk med Sune Larsson.

Biltemas P-51 Mustang taxar ut för uppvisning . . .

. . . och här i sitt rätta element.

Några av bilarna från Jaguarklubben, från vänster en X-type Estate 2.0D och två E-type.


______________

Premiäruppvisning med Fokker D VII i Varberg

2012-07-15
Text och foto: Sven-Erik Jönsson

Mikael Carlson gjorde sin första officiella uppvisning med sin Fokker D VII i Varberg fredagen den 13 juli i samband med Wheels & Wings. Han hade på torsdagen flugit Fokkern från Löberöd i Skåne till Varberg. På grund av regn på förmiddagstimmarna senarelades uppvisningsprogrammet, men kl 14.00 lättade Mikael med Fokkern från ett blött fält, dock i vackert väder. Det var många som verkligen skådade mot skyn och njöt av ljudet till motorn när de följde flygplanet vid dagens uppvisningar, som var den första uppvisningen som Mikael gjorde utanför hemmabasen i Skåne. En verklig historisk flygning.

I Varberg fick vi även se både Biltemas Spitfire, Daniel Ryfa med Sukoi Su 26, Sten Svensson med sin T-28 Trojan, Bengt Andersson med Pitts S-2A Special och J 35J Draken ”Johan 56”. Dessutom bjöds publiken på uppvisning med segelfygplan och Svedinos Tiger Moth. Positivt att det var mer flyg i år än vad det varit på senare år. På marken var det något 1000-tal bilar, mest amerikanare som ägarna visade upp.

SFF Halland var på plats för medlemsvärvning och bokförsäljning. På plats hade SFF Halland även en bränsletank i form av ett klot från sista steget i en startraket för en satelit som sändes upp för att docka den bemannade Geminisateliten 1966. Tanken hittades i början av 1970-talet utanför Torup i Halland och har sedan dess utgjort en prydnad i en trädgård i orten. När innehavaren i våras läste en artikel om en utställning som SFF i Halland arrangerade, kontaktade denne regionavdelningen, som fick låna prylen, som man då trodde härrörde från 2:a världskriget. På klotet fanns en mängd präglade beteckningar och nummer, bl.a. lyckades man tyda att den var tillverkad i USA 1964. Via nätet har sedan Torkel Fagerström och Rolf Arvidsson fått bekräftat från USA, att det rör sig om en bränsletank i titan till slutsteget av en bärraket till en av sju Agena sateliter som sändes upp 1966. Denna bränsletank har efter att ha gjort sin tjänst och fört upp sateliten mot rymden åter dalat ned och själva tanken, som är ca 50 cm i diameter hamnade i skogarna vid Torup. Det är känt att en liknande tank tidigare hittats i Mongoliet. Bränsletanken väckte naturligtvis stor uppmärksamhet och förundran vid SFF monter i Varberg.

I hangaren fanns även Swedish Force Landing Collection, som visade upp sin utställning med Skummelsövsmustangen och den Heinkel He 111 H-3 som är under återuppbyggnad.

Mikael Carlson har lättat med sin Fokker D VII

... och den kunde flyga avancerat också

... passage förbi publiken på låg höjd.

Så här långt har återuppbyggnaden av Heinkel He 111 H-3 kommit.

Sune Andersson vid Heinkel He 111. Det är Sune och Bengt Hermansson som arbetar med projektet. Man har hittills, med endast något undantag, använt originaldelar för återuppbyggnaden.

Motor till Heinkel He 111, typ Junkers Jumo 211 D-1 med en slagvolym på 35 liter och 1200 hkr effekt vid 2800 rpm.

SFF Halland, här med Unto Winbladh och Carl-Erik Nilsson som värvade medlemmar och sålde föreningens publikationer. Till höger syns den spektakulära bränsletanken från en Agena satelit. Bränslet som användes i tanken var Hydrazin.

Det var inte bara amerikanare på fältet, här en Messerschmitt som försöker flyga.


______________

Axvall - Det svenska militärflygets debut

2012-07-11
Text: Sven-Erik Jönsson

   

Den 29 juli kommer det svenska militärflygets debut att firas på Axvall. Tyvärr har det i flera flygtidningar, bl.a. i vår egen förnämliga SFT förekommit felaktigt datum (14 juli) vilket vi beklagar. Arrangörerna är mycket tacksamma för all hjälp att sprida uppgift om att evenemanget äger rum den 29 juli. Inom den närmaste tiden hoppas vi kunna komplettera med uppgifter om programmet.

Börje Räftegård har gjort en omfattande forskning i vad som hände för 100 år sedan och genom bokförlaget Norlén & Slottner ger dagen till ära ut en förnämlig bok med titeln "Det svenska militärflygets debut - Axvall och Redberga år 1912".

Boken ger för första gången en sammanhållen framställning om introduktionen av det allra första militära flyget i Sverige år 1912, med marinlöjtnanten Dahlbecks februariflygningar från Stora Värtans is och med arméofficerarna Hamilton, von Porat och Jungners uppstigningar från Axvall och Redberga under sommaren och hösten 1912.

Release för boken blir vid arrangemanget på Axvall den 29 juli.


______________

Flyhistorie – Norsk Luftfartshistorisk Magasin Nr 24

2012-06-26
Text: Mats Averkvist

   

Då har årets sommarnummer av Flyhistorie kommit. Som vanligt är tidningen fullmatad med intressanta artiklar. Först ut är en uppföljningsartikel om helikoptrar på Svalbard. Denna gång om de ryska helikopteroperationerna på Svalbard. Bland de ”korta” nyheterna: Bärgningen av en Heinkel He 115 och hur Norge skall få en Gloster Gladiator i luften!
http://flyhistorie.no/

Ur innehållet:

 • Ryska Mil Mi-4 på Svalbard
 • "Show the flag!" Ett brittiskt besök i Norge, 1927 (S)
 • C. J. "Jimmy" Haydn - en legend i norsk flygning
 • Haydn flygbolag
 • "Havørn" - en glömd tragedi
 • Modellflyg - Spitfire Mk.IX i skala 1:72
 • Beechcraft 99 i Norge (S)
 • Chrille har en Junkers på vinden!
 • Historien bakom ett Heinkel He 111-projekt (S)
 • Vi besöker Smithsonian National Air and Space Museum
 • Del av Stockholmsruttens Mosquito ”funnet” (S)

(S) – Svenskrelaterad artikel

Mingelparty på Östermalmsgatan 87

2012-06-23
Text och foto: Christer Persson

En av försommarens vackraste kvällar, den 20 juni, var det mingelparty på gården Östermalmsgatan 87 i Stockholm. Våra närmaste grannar i huset och samarbetspartners, AMF(Armé- Marin- och Flygfilm), Svenska Regionala Flygplatser och SFF bjöd in till spontanträff. AMF visade nonstop journalfilmer med militärt innehåll, Medlemsservice höll öppet för bok- och DVD-försäljning, och på gården serverades snittar och skumpa i SFFs nya utställningstält. Ett 60-tal besökare såg ut att trivas mycket bra. Arrangemanget var ett lyckat informellt samarbete oss grannar emellan, och kan mycket väl återkomma.

Mingelparty på gården till Östermalmsgatan 87 utanför SFF kansli.


______________

Svensk Flyghistorisk Tidskrift Nr 3/2012

2012-06-19

I dagarna har nu ett nytt välfyllt nummer av SFT med många intressanta artiklar kommit ut till SFF medlemmar.

   
Ur innehållet: 

Ordföranden har ordet
Redaktör´n
Gammalt och nytt i korthet
Caravelle filmstjärna
Catalina-affären 1952
Karl Lignells arkiv
SFF:s årsmöte 2012 på Ärna
Svenska flygmuseer
Brev från Malmen 1924
Fältflygarmöte på Ljungbyhed
Ållebergs Segelflygmuseum
Per A Norlin – SAS förste chef
SFF:s verksamhetsberättelse 2011
Flygplansfotografering
FLIT – o valet av årets svenska flygbok
Flyghistoria vid Postmuseum
Reservofficer i marktjänst i FV
Modellexpo 08-Open 2012
Inga Karin Ahlström, en ofullständig historia
Olle Malmsten 1917-2011
En prinsessa landar i Rö
En stridsroll med följder
Brevlådan
Med SE- på vingen
Föreningsnotiser
Böcker och DVD
Medlemsservice
Nytt från kansli och arkiv
Mötesverksamhet
Flygdag på Torslanda 1948


______________

Semesterstängning och sommardrömmar ... 

2012-06-16
Text: Michael Sanz
Foto: Lennart Berns

Svensk Flyghistorisk Förenings kansli och arkiv kommer att hålla stängt för semester från den 23 juni till den 12 juli. Därefter öppethållande tisdagar och torsdagar som vanligt.

Med drömmar om sommar och flyg


______________

Barkarbypriset 2012 

2012-06-11
Text o foto: Henrik Tisell

Under helgen 8-10 juni hölls årets upplaga av EAA:s Fly-in i Karlskoga. Evenemanget fick vädermässigt en dålig start med tunga regnmoln, inte bara över Karlskoga utan även över stora delar av Mellansverige, vilket ställde till förtret för flygande besökare. Framåt eftermiddagen sken dock solen igenom regnmolnen och deltagarna började dyka upp från alla håll och kanter.

Årets Barkarby-pris för bäst renoverade eller vidmakthållna flygplan gick i år till Björn Hellström, Bålsta och Mats Reher, Älvsjö, med deras Luscombe Silvaire 8-A SE-AZU.

För att kunna få utmärkelsen ska flygplanstypen ha brukats i Sverige och individen vara mer än 40 år gammal. Detta stämmer bra in på Björn och Mats maskin som fyllde 65 år tidigare i år och den har under hela sitt liv varit registrerad i Sverige. Flygplanet är i ett fint orginalskick där det största ingreppet är ett motorbyte.

Notis i Karlskoga-Kuriren

SFF:S ordförande Stieg Ingvarsson och Lars Tolkstam, SFF Örebro delar ut Barkarbypriset till Mats Reher och Björn Hellström för deras fina SE-AZU Luscombe Silvaire 8A.

Barkarbypriset har i år bytt skepnad och är numera en modell av SFF:s egna flygplan BHT 1 Beauty.

Björn Hellström och Mats Reher framför sin Luscombe Silvaire 8A, SE-AZU.

SE-CRS, SAAB 91 D Safir, ny på svenskt register sedan maj i år, drog åt sig många blickar. Det är fd HB-DBL med c/n 91.439, som varit Schweiz-registrerad sedan 1961. Den är modifierad 1973 med en Lycoming IO-360-C1C motor på 200 hk och med en Hoffman HO-V123K-180R 3-bladig propeller. Flygplanet inköptes ursprungligen till Schweiz för utbildning av flyglärare.

SE-GCH, Piper PA-18-150, en före detta Armécub, fd 51242, i fint skick.

Kommentera gärna artikeln på SFF Forum.


______________

Helsingfors flygplats firade 60 år med retroflyg

2012-06-09
Text: Sven-Erik Jönsson
Foto: Helsinki airport

   

Finnairs hemmabas, Helsingfors flygplats, firade sitt 60-års jubileum torsdagen den 7 juni med pompa och ståt. Firandet pågick från klockan halv åtta på morgonen till 22.40 på kvällen. Finnairs retroplan var först i luften vid firandet. Därefter följde överflygning av stridsflygplan från finska flygvapnet och en DC 3:a. Under dagen hyllades flygplatsen med besök av fler retroplan från Aer Lingus, KLM, Lufthansa, Turkish Airlines och LOT. Samtidigt återinvigdes åskådarterrassen, som under många år varit stängd för allmänheten, flygintresserade och fotografer.

Flygplatsen togs i bruk inför de Olympiska spelen i Helsingfors sommaren 1952. År 1956 öppnades en andra bana och det första radarsystement installerades samma år. En ny passagerarterminal öppnades 1969, som i sin tur byggdes ut 1983. Nybyggd inrikesterminal invigdes 1993. År 1996 byggdes den internationella terminalen ut och 1998 utsågs flygplatsen till den bästa i världen. År 2000 passerade totalt 10 miljoner passagerare flygplatsen för första gången. År 2002 öppnades en tredje bana.

Idag passerar årligen 13 milj passagerare och totalt ca 20000 personer har sin arbetsplats på flygplatsen.

60-årstemat fortsätter hela sommaren på Luftfartsmuseét, där utställningen Helsingfors-Vanda flygplats 60 år öppnar den 12 juni.

Läs mer här

DC-3:an målad som "Lokki", det första flygplanet som landade på flygplatsen

 

Åskådarterrassen är nu placerad överst på denna kontorsbyggnad på Helsingfors Vanda flygplats.

 

Vy från åskådarterrassen vid invigningen den 7 juni. En perfekt plats för spotters.

Kommentera gärna artikeln på SFF Forum.


______________

Sju Flygvapengeneraler debatterade ledarskap

2012-06-03
Text: Alf Ingesson Thoor
Foto: Michael Sanz

Ett hundratal personer med skilda bakgrunder och anknytningar till flyget samlades på onsdagen den 30/5 i Flygvapenmuseum i Linköping för att lyssna på ett unikt seminarium. Det var Svensk Flyghistorisk Förening, SFF, och Östergötlands Flyghistoriska Sällskap, ÖFS, som arrangerade ett seminarium med flygvapengeneraler från olika tidsepoker. Ämnet var ledarskap och dess problem under olika perioder i flygvapnets historia.

Närvarande generalspersoner i panelen var Sven-Olof Olson, Bert Stenfeldt, Kent Harrskog, Jan Jonsson, Jan Andersson, Anders Silwer samt nuvarande Flygvapeninspektören Micael Bydén. Saknades gjorde endast Mats Nilsson som var på utrikesresa med vår Konung.

Åhörarna fick lyssna på kortare föredrag från varje paneldeltagare där dessa beskrev de svårigheter de mött under respektive ämbetsperioder. Moderator Christer Åhström, tidigare SVT, ledde sedan en debattimme, som blev nästan två, där inläggen från generalerna hade en spännvidd över närmare 70 år och varierade från problemet för FV att synas i media via rekryteringsproblemen över till flygsäkerhetsfrågor.

Det var ett avspänt gäng generaler som bjöd på sig själva där den okrönte mästaren, likt TV-serien Mästarnas Mästare, naturligtvis blev Flygvapnets äldste ännu levande Flygvapenchef, den 86 år unge Sven-Olof Olson. Generalernas general med andra ord.

Hela tillställningen filmades och kommer att bli tillgänglig på DVD så småningom.

Se även Flygvapenbloggen.

Från vänster: Sven-Olof Olson, Bert Stenfeldt, Kent Harrskog, Jan Jonsson, Jan Andersson och Micael Bydén

Kommentera gärna artikeln på SFF Forum.


______________

Premiär för SFF-tält

2012-05-22
Text och foto: Lennart Berns

Västerås Roll Out markerade också invigningen av föreningens nya försäljnings- och utställningstält som kommer att synas flitigt på flygdagar runt om i landet i sommar. Tältet har en ganska bastant stomme och består av två halvor där den ena används av Medlemsservice för försäljning och medlemsvärvning medan den andra halvan kan användas för utställningar, huvudsakligen de skärmutställningar som SFF tagit fram. Vid behov kan tältet förankras i marken.

Vid årets Roll Out passade föreningen också på att visa upp sitt ägandes flygplan, BHT-1 Beauty. Det tilldrog sig många uppskattande blickar och många frågor. Det hade varit trevligt att visa upp det på kommande evenemang men eftersom det är en tidsödande och komplicerad process att demontera flygplanet för transport, förvaras det tills vidare i hangaren i Västerås.

Nästa tillfälle när SFF-tältet kommer till användning är vid flygdagarna på Malmen i början av juni.

I SFF-tältet finns både utställning och försäljning.

Kommentera gärna artikeln på SFF Forum.


______________

Inbjudan till Seminarium vid Aerospace Forum i Linköping

2012-05-17
Text: Stieg Ingvarsson

   

Välkommen SFF:are !

I år fyller Svenskt Militärflyg 100 år. SFF och ÖFS har därför gemensamt anordnat ett seminarium i samband med Aerospace Forum i Linköping, med den intressanta titeln:

LEDARSKAP I FLYGVAPNET GENOM TIDERNA
Kraven på Flygvapnet och dess ledning under olika tidsepoker.

Inte mindre än 7 flygvapengeneraler från 1982 till dags dato medverkar - Jan Andersson, Micael Bydén, Kent Harrskog, Jan Jonsson, Sven-Olof Olson, Anders Silwer och Bert Stenfeldt. Moderator är Christer Åhström, välkänd och kunnig reporter i militära frågor såväl som i samhällsfrågor. Han kommer att leda diskussionen mellan de namnkunniga deltagarna om FV ledning under olika tidsepoker. Avslutningsvis planeras en frågestund från auditoriet.

Tidpunkten är satt till kl 13.00-16.30 onsdagen den 30 maj 2012.
Plats för arrangemanget är Saab-hallen på Flygvapenmuseum, Malmslätt
SFF och ÖFS står gemensamt som värdar för arrangemanget och projektkoordinator är Alf Ingesson-Thoor.

Programmet i korthet:

13.00 Välkommen Stieg Ingvarsson, SFF
13.05 Flygvapnets utveckling över åren Ulf Edlund
13.15 Introduktion – omvärlden och ledarskapet Alla 7 paneldeltagare
14.30 Kaffepaus – mingel
15.00 Paneldebatt – Ledarskap i FV över tiden Christer Åhström, moderator
16.30 Avslutning Stig Holmström, ÖFS

Vi hoppas att få se dig på detta unika seminarium som kommer att ge en särskild inblick i Flygvapnets ledning mot bakgrund av vitt skilda omvärldsförhållanden från 1982 till idag.

OSA om deltagande till SFF kansli, tel 08- 667 71 70 eller per mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 24 maj. Vi kommer att fördela platser i mån av tillgång och i den ordning anmälan kommer in till kansliet, ”först till kvarn..” Gratis inträde – medlemsförmån SFF.

Missa inte chansen till detta seminarium som ger en unik inblick i Flygvapnets utveckling under kalla kriget och fram till idag !

Med vänlig hälsning

Stieg Ingvarsson, ordförande
Svensk Flyghistorisk Förening

Kommentera gärna artikeln på SFF Forum.


______________

Symbolisk retromålning

2012-05-14
Text och foto: Lennart Berns

Det har under senare år varit populärt att förse olika flygbolags flygplan med så kallad retromålning, särskilt vid jubileer. Med retromålning avses det målningsschema som flygplanen hade tidigare i historien. Exempel på detta är bland andra Lufthansa samt inte minst SAS med den berömda drakslingan som så många beklagar att den försvann. Ett annat flygbolag som försett två av sina flygplan med retromålning är tjeckiska Czech Airlines som före separationen med Slovakien 1993 hette Ceskoslovenské Aerolinie. Ett av flygplanen har ett blått färgmönster från tiden när Tjeckoslovakien efter den tyska kapitulationen 1945 fram till 1948 var ett fritt land, medan det det andra flygplanet har ett rött färgmönster från kommunisttiden 1948-89. Denna retromålning bär tillika med sig djup symbolik från en för Tjeckoslovakien besvärlig tid under Kalla Kriget, inklämt som ju landet var mellan öst och väst.

Med lite tur kan dessa båda retromålade flygplan ses på Arlanda eftersom Czech Airlines har tät trafik dit. Största sannolikheten att se dem är dock från åskådarterrassen på Prags internationella storflygplats Prag-Ruzyne.

Den blå retromålningen på Czech Airlines Boeing B737 är från tiden när dåvarandeTjeckoslovakien var ett fritt land åren efter andra världskriget.

Genom en kommunistisk statskupp 1948 hamnade Tjeckoslovakien under det röda oket och flygplanens färgscheman ändrades från blått till rött.

Efter den fredliga separationen mellan Tjeckien och Slovakien 1993 ombildades det tidigare flygbolaget till Czech Airlines, här i dagens målning och färgsättning.

Kommentera gärna artikeln på SFF Forum.


______________

Fältflygarträff på Ljungbyhed 3-5 Maj 2012

2012-05-07
Text: Olle Jensen
Foto: Olle Jensen och Jan Jörgensen

Ettusenåttahundrafyrtinio nyblivna fältflygare fick sina hett eftertraktade gyllene vingar, flygförarmärke m/36, vid högtidliga ceremonier på Krigsflygskolan i Ljungbyhed mellan åren 1946 och 1982. Unga killar mellan 17 och 23 år som av olika anledningar ville bli flygare. Många minns säkert sin fältflygartid med glädje men yrket var verkligen inte ofarligt och mer än 200 kamrater omkom i flygtjänst. Andra har försvunnit ur livet under årens lopp av mer naturliga orsaker.

Det var därför så fantastiskt att inte mindre än femhundrafyrtiosex (!) ”gamla fältisar” anmälde sig till den ultimata fältflygarträffen i Ljungbyhed den 3-5 maj 2012.

Det började i Steninge på Hallandskusten en solig dag då gammelfältisarna Jan Magnusson, Er 53 och Bengt-Egon Kämpe, Ef 55 satt och filosoferade över varsin pilsner. Efter ett tag var det någon av killarna som undrade ”ska vi inte ta och fixa en liten fältflygarträff”. Maximalt etthundra gubbar kanske det kunde bli tyckte dom, det skulle ju vara hanterbart. Aldrig kunde dom väl drömma om att det skulle bli ett sån’t drag. Ganska snabbt behövdes förstärkning till organisationen med flera personer. Bengt-Egons fru Barbro hanterade ekonomin, hedersfältflygaren Göran Jacobsson bidrog med namn- och adressuppgifter och på plats i Ljungbyhed gjorde Hans Rundblad, Ef 604 ”hästjobbet”, inte minst med hemsidan.

Redan efter lunch på torsdagen började folk strömma till. Gamla kompisar kände igen varandra, ibland efter visst funderande. Några hade växt i marschriktningen, andra flyttat hårväxten från övre delen av huvudet till hakan men när väl ”polletten trillat ner” blev återseendets leende desto bredare. Många hjärtliga möten blev det och detta pågick faktiskt i dagarna tre för man mötte ”nygamla” kompisar ända tills det var dags att åka hem, i de flesta fall på lördagen.

På fredagen kunde man känna igen sig bland uppställda flygplan, vandra till museet eller titta på konstutställning med flyganknytning. Ville man göra allt på en gång så genomförde man helt enkelt tipspromenaden på aktuellt tema. I Flygarhallen berättade Sven Sjöling, Er 55 om ”Svenskt militärflyg – 100 år” och Bert Stenfeldt, Ef 51 om ”Fältflygarnas betydelse för svensk säkerhetspolitik”. Om man inte hade reflekterat tidigare så var det nog många som efter detta föredrag kände att man faktiskt var med och ”visade flaggen”, inte minst ute över ”Fredens hav”, Östersjön, vilket i själva verket var strandstaternas övningsarena under ”Kalla kriget”.

En av dagens höjdpunkter var förstås när totalt åtta flygplantyper som de flesta hade erfarenhet av defilerade för alla samlade fältflygare. Först en rote SK 50 – SK 16 som undertecknad hade förmånen att få leda. Därefter en sexgrupp bestående av JAS 39, SK 60, J 29, J35, J32 och AJS 37.

Middag på kvällen för femhundratjugoen (!) personer i den före detta elevmatsalen. Till synes ett stort logistikproblem men förrätten, varmrätten och efterrätten fixades elegant. Det blev tid till eftertanke när hälsningen från Flygvapeninspektören Micael Bydén lästes och vi också genomförde en tyst minut för kamrater som inte längre fanns med i vår gemenskap.

Sammantaget blev träffen en känslosam och fantastisk upplevelse, ett jättestort TACK till alla som bidrog till att det blev så bra! Det är ett stort privilegium att få tillhöra denna krets av speciella personer – FÄLTFLYGARNA!

Olle Jensen, Er 583

Förklaringar till förkortning Ef, Er:
E = kategori fältflygare. 
f = folkskola som grund
r = realskola som grund
två första sifforna anger inryckningsår och vid tre siffror anger sista siffran kullen det året.

Barbro Majgren och Barbro Magnusson tar emot Ellert Karsson vid incheckningen. Foto: Olle Jensen

Roland Andreasson, Ragnar Andersson, Karl-Gustaf Lundqvist och Leif Lagerquist, samtliga Erf 583 pratar gamla minnen. Foto: Olle Jensen

Peter Lindén och Jan-Olov Andersson. Foto: Olle Jensen

Olle Jensen och Kjell Nordström förbereder roteflygningen med Safir och Sk 16. Foto: Olle Jensen

 

Safiren flygs av Olle Jensen, SK 16 av Kjell Nordström. 
Foto: Jan Jörgensen

 

JAS 39 flygs av Stefan Rexling, J 29 Olle Norén, SK 60 Thomas Björklund, J 35J Peter Hedberg, J 32B Alf Ingesson Thoor och AJS 37 Stellan Andersson. Foto: Jan Jörgensen

Samling inför ett gruppfoto, Bert Stenfeldt i mitten. Foto: Olle Jensen


______________

Restaureringen av Arlanda Flygsamlingars Albatros

2012-04-30
Text och foto: Lennart Berns

Restaureringen av Arlanda Flygsamlingars NAB 9 Albatros B.IIa fortskrider. Arbetet med vingarna är långt framme. Spryglarna tilverkas i en för ändamålet särkild tillverkad mallbräda medan själva vingens uppbyggnad genomförs i en också för ändamålet specialtillverkad jigg. Arbetet med kroppen har tagit en paus beroende på osäkerhet om styrsystemets uppbyggnad. Även om dragning av linor och liknande inte ses från utsidan, är volontärerna på Arlanda väldigt noga med att det skall bli korrekt. Flygvapenmuseums Albatros är något annorlunda än Arlanda Flygsamlingars, varför den inte kan tjäna som förebild. Någon tidsplan för Albatrosens färdigställande kan därför inte anges för närvarande.

Den Albatros som nu är under restaurering var tillverkad vid Nordiska Aviatikbolaget i Midsommarkransen och sannolikt ett reservflygplan eftersom det aldrig kom i luften. Det hamnade så småningom på Svensk Filmindustri i Råsunda där det användes som vindmaskin under stumfilmsepoken. När ljudfilmen gjorde sitt intåg hade Albatroskroppen med sin motor, för det var den detta ekipage det handlade om, gjort sitt och hamnade i SF:s förråd där det så småningom återfanns av Arlandagruppen.

Den som vill studera Albatrosarbetet närmare kan göra så första lördagen i varje månad då Arlanda Flygsamlingar har öppet hus.

Flygkroppen för Arlanda Flygsamlingars Albatros under restaureing i samlingarnas byggavdelning. Mycket av träarbetet är klart och nya stolar tillverkade.

Egentligen är det synd att duka vingarna när de är klara, ty under ytan ryms ett vackert träarbete.


______________

Utredning slår fast: Flyg är kultur!

2012-04-18
Text och foto: Gunnar Åkerberg

Den 16 februari gav Regeringen Trafikverket i uppdrag att föreslå riktlinjer, finansiering och former för långsiktig förvaltning samt tillgängliggörande av kulturhistoriskt värdefulla samlingar inom transportområdet. Utredningen redovisades nyligen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och kan läsas i sin helhet här: 

Uppdraget från regeringen

Redovisning kulturhistoriskt
värdefulla samlingar inom
transportområdet
 
Bland de kulturhistoriskt värdefulla samlingar som nämns i rapporten ingår Luftfartverkets samlingar på Arlanda.
Luftfartverkets samlingar på Arlanda.


______________

Aviodrome öppnas igen

2012-04-18
Text: Sven Scheiderbauer
Foto: Lennart Berns

Det konkursdrabbade holländska flygmuseet Aviodrome i Lelystad öppnas igen den 28 april - en glädjande nyhet!

Företaget som nu står bakom Aviodrome är Libéma, som driver verksamhet med upplevelseattraktioner och events. De förra ägarna, ett konsortium mellan KLM och Schipol, som sedan gick samman med Dutch Dakota Association, är nu helt ute ur bilden. KLM har dock räddat den luftvärdiga DC-2:an. Constellation är såld till Lelystad stad och Amsterdam Airport Schiphol (AAS) Group.

Det var den 23 december som Aviodrom gick i konkurs, se tidigare notiser den 9 januari och den 24 mars 2012.


______________

Svensk Flyghistorisk Tidskrift Nr 2/2012

2012-04-14

I dagarna har nu ett nytt välfyllt nummer av SFT med många intressanta artiklar kommit ut till SFF medlemmar.

   
Ur innehållet: 

Ordföranden har ordet
Redaktör´n
Gammalt och nytt i korthet
Arlanda fyller 50 år
Svensk Nord 1203 Norécrin II
Propellerbyte på C-46 i Kongo
Buklandare på benen igen
Leveransflygningar med J 30
Designfloppar på hög nivå
Ailes Anciennes i Toulouse
Amerikanskt flyg i Sverige 1943-45
Vem, och hur gick det?
Haveri med C-46 i Kongo
När SAS tog sjövägen
B-52 Stratofortress i första lingen i 90 år
Målning/märkning JAS 39
SE-ABX – en globetrotter
1 Föreningsnotiser
Nils Börjesson
Bestmann SE-BNK addenda
DVD-filmer
Bilder ur ett album
Brevlådan
Med SE- på vingen
Böcker
Medlemsservice
Nytt från Kansli och arkiv
Nya medlemmar
Mötesverksamhet
”Skrotmässan” i Speyer


______________

Flygdagarna i Linköping 2-3 juni

2012-04-10
Text: Sven-Erik Jönsson

Vi har erhållit den glädjande informationen, att SFF medlemmar är välkomna till VIP-flygdagen på Malmen, Linköping lördagen den 2 juni, då Svenskt Militärflyg 100 år firas. Flygdagen blir mycket omfattande och säkert en av årets mest intressanta flygdagar. Förutsättning för att bli insläppt på lördagen, är att SFF medlemskort visas vid entrén.

Programmet på lördagen kommer att bli snarlikt söndags-programmet, och fördelen är ju att det blir inte så stora besökarskaror på lördagen som på söndagen. Man uppskattar att uppemot 70000 besökare kommer på söndagen, på lördagen blir det betydligt färre.


______________

ABA-SAS Flyghistorisk Förening uppmärksammar Arlanda 50 år med utställningar.

2012-04-07
Text: Bernt Olsson 
Foto: Mikael Öqvist och Peter Tancred

ABA-SAS Flyghistorisk Förening, ASFF, en ideell förening som ansvarar för en unik flyghistorisk samling på Arlanda. Samlingen finns i en paviljong på Arlandas hangarområde och omfattar museala föremål, arkiv och bibliotek med anknytning till ABA/SAS. Med välgjorda montrar som visar att detta flygbolag satte Skandinavien på världskartan! Där finns också flygvärdinnors Dior-uniformer och Sigvard Bernadotte-designade bestick, många flygplansmodeller visar bolagets flygplan under alla år. ABA-SAS Historical Collection på Arlanda vill inte kalla sig museum utan är ett komplement till SAS Museum på Gardermoen, Oslo. Där finns SAS hela historia med moderbolagen svenska ABA, norska DNL och danska DDL.

Denna nostalgiska kollektion är väl värt ett besök, öppet på tisdagar 10.00 – 14.00, gratis inträde. Men eftersom det ligger på airside måste någon av ASFF funktionärer möta vid receptionen huvudentrén på SAS Technical Services (SAS-hangaren). Fri parkering efter anmälan registreringsnummer i receptionen. Buss 583 från Märsta eller transferbuss 10 från terminalerna. Efter id-och säkerhetskontroll så kan samlingarna beskådas med sakkunnig guidning av dessa flygveteraner. Kontakta någon av dessa vid besök:

ASFF ordförande Göran Åhblom 0709-97 16 85
Tommy Clementzlor 0707-12 80 18
eller via E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mera om ASFF: http://www.timetableimages.com/ttimages/asff.htm

Adress till museet på Gardermoen: www.sasmuseet.net 
”Tar vare på fortiden for fremtiden”

Med anledning av Arlanda 50 år har ABA-SAS Flyghistorisk Förening, ASFF, en utställningsmonter i ankomsthallen Terminal 5. Den välgjorda utställningen visar föremål och SAS marknadsföring 1962. Det finns även utställningsmontrar i Terminal 2 och vid Flygrestaurangen Terminal 5. 
Foto Mikael Öqvist

Samlingarna har välordnade utställningsmontrar, med många modeller, denna innehåller en del av SAS DC-8 epok.Foto: Peter Tancred

En fin samling av flygplansmodeller, cateringföremål, tidtabeller och andra SAS-attribut. Foto: Peter Tancred

 

I ASFF samling finns många uniformer, denna stiliga flygvärdinna välkomnar i paviljongens entré. 
Foto: Peter Tancred

 

Samlingarna har ett gediget sortiment av ABA-SAS porslin och servicer. Foto: Peter Tancred


______________

SFF:s årsmöte den 31 mars – 1 april 2012 på LSS, Uppsala

2012-04-04
Text och foto: Sven-Erik Jönsson

SFF höll i år sitt årsmöte på Luftstridsskolan, LSS, fd F 16 område i Uppsala, helgen den 31 mars – 1 april. Traditionsenligt hölls först ett flyghistoriskt symposium där Michael Sanz berättade om Arlanda, som dagen efter årsmötet, den 1 april fyllde 50 år. Därefter fortsatte Lennart Andersson med temat "ÖB:s klubba".

Årsmötesförhandlingarna genomfördes under ledning av SFF ordförande Stieg Ingvarsson. Lördagskvällen avslutades med en god middag på Ärnamässen.

På söndagsförmiddagen informerade överstelöjtnant Torbjörn Eriksson om Luftstridsskolan varefter det blev visning av F 16 Kamratförenings museum och flygplan.

Läs mer på årsmötessidan.

Årsmötesdeltagarna samlade för symposium och årsmöte i LSS gymnastiksal.

Flyhistorie – Norsk Luftfartshistorisk Magasin Nr 23

2012-03-30
Text: Mats Averkvist

   

Då har årets första nummer av Flyhistorie kommit. Som vanligt är tidningen späckad med intressanta artiklar. Detta blev nästan ett helikopternummer med en artikel om de första helikoptrarna på Svalbard, Lynx och NH90. http://flyhistorie.no/

Ur innehållet:

 • De första helikoptrarna på Svalbard
 • Postflygning i Norge 100 år
 • Avyttring av F-5 Freedom Fighter
 • Knut Skavhaugen - Marinflygaren från Elverum
 • Framtida avyttring av Lynx-helikoptrar
 • Modellbygge: Gloster Gladiator
 • Det kortaste Norgebesöket!
 • Äntligen kom NH90 hem
 • S.A.I. KZ-flygplan i Norge
 • Bokrecensioner
 • Landet runt
 • Jubileumsåret 2012 på Kjeller
 • Märkning av norska F-35


______________

SKALA – utställning på Flygvapenmuseum

2012-03-28
Text: Stieg Ingvarsson 
Foto: Flygvapenmuseum

Fram till den 20 maj pågår en tillfällig utställning om skalamodeller och kreativt skapande på Flygvapenmuseum. 16 modellbyggare berättar på video om sin hobby och visar upp några av sina byggen och hur de kom till. Det blir en intressant personlig berättelse om varje modell, som kan ge tips också för andra modellbyggare.

En mängd radiostyrda modeller i skala 1:6 finns att beskåda, bla S 31 Spitfire, JA 37 Viggen, J 35 Draken, P-47 Thunderbolt m fl. Några av Mikael Carlsons modeller i skala 1:6 från museisamlingarna visas också på nytt. Dessutom finns flera dioramor, bl a ett intressant tvärsnitt av Berlinmuren och modeller från filmens värld att se. Även musei-modeller i 1:48 och 1:72 finns att beskåda.

Onsdag den 18 april blir det guidning i utställningen då museets pedagog presenterar några utvalda modeller. Söndagen den 29 april finns även IPMS på plats om du vill få tips på hur man bygger plastmodeller med hög kvalitet. Utställningen är ett ”måste” för alla oss som vuxit upp med modellbygge av skalamodeller.

Ett vackert diorama, som tidigare visats på IPMS-Open 2010. Byggare är Björn Eriksson.

Radiostyrd modell av Bücker Bü 133 Jungmeister i skala 1:6, byggd av Bengt Kreuger

Modellen av Bücker Bü 133 Jungmeister motsvarar sin förebild även i små detaljer.

Denna modell av S 31 Spitfire har en elmotor på 2 hk och ljudmoduler i vingarna som ger ljudet av en Merlin....

En vacker radiostyrd modell av P-47 Thunderbolt, byggd av Anders Andersson. Propellerbladen har verkligt realistiskt slitage.

Viggen är i skala 1:48, byggd av Björn Fransson


______________

Flygkonst på svenska

2012-03-26
Text och foto: Lennart Berns

Roger Middlebrook är en av världens främsta flygkonstnärer. Hans målningar har under en följd av år erövrat Aviation Painting of the Year Award vid ansedda Guild of Aviation Artists årliga utställning på The Mall i London.

Roger Middlebrook verkade under många år i Sverige. Förutom att tala god svenska, hämtar han också många motiv från den svenska flygvärlden. Hans tavlor pryder också väggarna i många svenska hem och institutioner. När Flygvapnet fyllde 80 år skänkte SFF en tavla av Roger Middlebrook, föreställande den 1952 nedskjuta DC-3:an. Den hänger nu på en framträdande plats i Flygvapnets minneshall. Flera av hans målningar finns att beskåda på Flygets Hus i Malmslätt. Nu kan de också avnjutas på hemsidanwww.hansenfineart.co.uk.

Denna målning av en svensk Vampire på Ljungbyhed 1961 är ett verk av Roger Middlebrook (privat ägo).


______________

Aviodrome ser ut att räddas

2012-03-24
Text: Sven Scheiderbauer
Foto: Lennart Berns

Aviodrome tvingades till likvidation i december efter att marknaden för museet rasat, främst på ”event-sidan” som inbringade mycket pengar. Lennart Berns skrev om detta på denna sida 2012-01-09. Idag är situationen den att flygplanen DC-2 och Constellation ägs av en stiftelse som bildats av KLM, Schipolflygplatsen och Lelystad kommun. DC-2 räknar man med skall vara i luften till sommaren.

Samlingen i övrigt är räddad och kommer inte att auktioneras ut. Ett företag (ännu inte namngivet), som förklarat att de vill ta över verksamheten, har idag (fredag 23 mars) sutttit i förhandlingar om forsättningen och ett tillkännagivande kan förväntas inom kort.


______________

Caravelle i ny dekor

2012-03-23
Text: Michael Sanz
Foto: Bernt Olsson och Michael Sanz

Le Caravelle Club har inlett ett planerat renoveringsprogram för sin SE-210 Caravelle III. Föreningen har för detta erhållit stöd från Riksantikvarieämbetet. Söndagen den 18 mars fick flygplanet hangarplats på Stockholm-Arlanda där en första grundlig tvätt utfördes. Tvätten krävde tio timmars arbete för åtta medlemmar. Meningen är att flygplanet nu ska poleras och så småningom målas om. Redan dagen efter tvätten fick flygplanet dock en ny, tillfällig dekor. Denna Caravelle III maskerades då nämligen till Finnairs Super Caravelle 10B med identiteten ”OH-LSB Tampere”. Anledningen är att flygplanet denna vecka spelar en central roll i en finsk film, Kaappari – The Hijack That Went South.

Nu i slutet av mars skall de exteriöra filmtagningar göras med flygplanet. Det sker på en av Arlandas taxibanor som avlyses för ändamålet. Delar av inredningen befinner sig i Finland, där en mycket väl naturtrogen kabin och cockpit har byggts i filmbolagets ateljéer

Le Caravelle Clubs Caravelle SE-DAI maskerad som en Finnair Caravelle, för en filminspelning av filmen "Kaappari – The Hijack That Went South". Foto: Bernt Olsson

SE-DAI i hangar på Arlanda för tvättning. Foto: Michael Sanz

Caravellen blir riktigt ren innan den får den tillfälliga Finnairdekoren. Foto: Michael Sanz


______________

SFF vandringspris utdelat på Modellexpo 08-Open 2012

2012-03-20
Text: Bernt Olsson
Foto: Lennart Berns

Den årligt återkommande Modellexpo 08-Open, en tävling och utställning för skalamodellbyggare, som IPMS Stockholm (International Plastic Modellers Society) arrangerar varje år, utfördes 17-18 mars i Skytteholmsskolan träningshall i Solna.

Modellexpo 08-Open är ett av Sveriges största modellevenemang. Förutom en mängd professionella modellbyggare som konkurrerade om priser så fanns också en rad hobbyhandlare, workshops, föredragshållare, olika föreningar och café. Bland föredragshållarna kan nämnas Lennart Andersson som berättade om Första flygeskadern, attackeskadern E1- eller som eskadern också kallades ”ÖB:s klubba” Hans bok med samma namn valdes till Sveriges bästa flygbok 2011. Även flyghistorikern Jan Forsgren, författare till boken ”Flying Fortresses” höll föredrag, om flygande fästningar i svensk tjänst.

SFF Stockholm hade som brukligt bord med informationsmateriel och sålde bl.a. ovanstående böcker. För 14:e gången delades SFF vandringspris ut. En enig jury bestående av Lennart Berns, Mats Johansson, Jan-Åke Berg och John Hübbert beslutade, att 2012 års inteckning skulle tilldelas Björn Fransson, Kumla, för hans modell av A 32A Lansen i skala 1/48. (byggsats Tarangus) Förutom vandringspriset får Björn Fransson ett diplom och ett års medlemskap i SFF.

Årets motivering till SFF vandringspris:
Svensk Flyghistorisk Förening har beslutat ge årets vandringspris för modell med svensk militär eller historisk förebild till Björn Fransson för hans modell av A 32A Lansen i skala 1:48. Enligt SFF-juryn, i vilken ingått ett par personer med flygerfarenhet av typen, har byggaren lyckats särskilt väl i detaljeringen, bland annat de scratchbyggda luftbromsarna, samt inte minst återgivandet av den av sol, regn, snö och hagel något anfrätta lackeringen. Modellens förebild är en av de sista A 32A som flög på F 6 i Karlsborg och är därmed en tredimensionell återgivning av ett stycke svensk militär flyghistoria.

Det blev storslam för mästerbyggaren Björn Fransson i detta ”SM” i modellbygge. Förutom SFF vandringspris, så blev han klassegrare i skala 1:48 för sin Lansenmodell, klassegrare tema helikopter med Boeing Vertol Hkp 4B och för Lansenmodellen erhöll Björn specialpriserna Best in Show och Chefen för Flygvapnets hederspris.

Till höger Björn Fransson, som utsågs till vinnare av SFF:s vandringspris för sin mycket välbygda och fina Lansenmodell. Till vänster jurymedlemmen John Hübbert, som även varit Lansennavigatör.

Björn Franssons vinnande modell av A 32A Lansen i skala 1/48.


______________

SFF:s årsmöte

2012-03-14
Text: Michael Sanz
Foto: Nils Nordling

Kom ihåg att anmäla dig till SFF:s årsmöte 2012! Vi behöver din anmälan senast den 15 mars. Du anmäler dig enkelt genom denna hemsida.

Förutom möjligheten att träffa ett hundratal likasinnade får du i år en unik möjlighet att besöka före detta F 16 i Uppsala. På programmet (som du finner under länken ”Aktiviteter – Årsmöte”, till vänster på denna hemsida) finns bland annat orientering om Luftstridsskolan, LSS, och besök på F 16-museet. Dessutom föreläser författaren Lennart Andersson om Flygvapnet under kalla kriget och Michael Sanz om Arlanda 50 år.

Program: se årsmötessidan

Välkomna!

En del av de museala samlingarna, inhysta i hangar 91 på Ärna.


______________

SK 60, Saab 105 som RC-modell

2012-03-12
Text: Sven-Erik Jönsson
Foto: Magnus Svensson

MBS RC Models i Herrljunga har nu tagit fram en RC-byggsats av Saab 105 i skala 1/12. Modellen drivs, precis som originalet, av två motorer och sägs vara mycket välflygande med ett brett fartregister. Byggsatsen består av enbart CNC-skurna trädelar, huven är av vakuumformad plast (inkl. huvbågar), flera skaladetaljer ingår (antenn, vingstaket, m.m.) och byggbeskrivningen som är på 65 sidor, finns både på svenska och engelska och är mycket detaljerad.

 

Några data:

   
 

Spännvidd:

792 mm

 
 

Längd:

900 mm

 
 

Totalvikt, inkl. drivlina och batteri:

780-830 gram

 
 

Batteri:

1 x 3S, 2200mAh, 50C

 
 

Fläkt:

2 x WeMoTec Microfan (50 mm)

 
 

Motor:

2 x Typhoon 240-15 (6000 kV)

 
 

Fartreglage:

2 x 30A

 


______________

Öppet hus hos SFF Medlemsservice

2012-02-19
Text: Bernt Olsson
Foto: Sture Friedner

Efter inventering hos Medlemsservice och rensning i SFF Stockholms regionförråd ordnades 15 februari öppet hus i SFF:s lokaler på Östermalmsgatan 87, så att SFF:are fick möjlighet att göra fynd med reapriser på skjortor, böcker, vykort och nya böcker till medlemspriser. Det var även gratis utdelning av flygaffischer och flygtidskrifter (bl a Flygvapennytt, Mach, Flygrevyn, Flyghorisont och utländska flygtidskrifter) Ett 30-tal besökare hade uppmärksammat inbjudan på SFF Forumsida, SFF Stockholms hemsida och nyhetsbrev.

Det blev en förträfflig eftermiddag med mycket flygprat, mingel och fika. Flera kg tidskrifter fick nya ägare denna snömoddiga februaridag, främst gamla Flygvapennytt och Mach.

Kanslichefen Michael Sanz lotsade in besökarna och visade tillsammans med Olle Nycop SFF Arkiv och kansli. Ur vimlet hördes många positiva intryck, bland annat denna: "Mycket intressant att få se era lokaler och fantastiska samlingar av litteratur och flygdata, verkligen imponerande!" Arrangemanget uppskattades av besökarna och det blir repris i höst. Christer Persson kommer då att annonsera i Svensk Flyghistorisk Tidskrift förutom internetmediet.

Till höger Pär Löwgren, vinnare i SFT;s jultävling "Huvaligen" som passade på att hämta sitt förstapris.

SFF Arkiv väckte stort intresse bland besökarna

Från vänster Christer Persson SFF Medlemsservice, Tommy Clementzlor som är trogen skribent i SFT och Bernt Olsson SFF Stockholm


______________

Svensk Flyghistorisk Tidskrift Nr 1/2012

2012-02-15

I dagarna har nu ett nytt välfyllt nummer av SFT kommit ut till SFF medlemmar. Med tidskriften fInns även inbjudan till årsmötet 31 mars - 1 april i Uppsala. Tyvärr har tryckfelsnisse varit framme på bilagan och det står lördag 30 mars, skall alltså vara lördag 31 mars - 1 april. 
Det går bra att anmäla sig till årsmötet via hemsidan, men vänta inte till sista dagen eftersom det är begränsning av hur många som kan deltaga. Kom ihåg att anmälan räknas först när betalning kommit in.

   
Ur innehållet: 

Ordföranden har ordet
Redaktör´n
Gammalt och nytt i korthet
Tekniska museets Junkers F-13
Internationellt utbyte, Su-27 på F 17
ABA:s Värmland, SE-ACZ
Med Eastern Air Lines DC-7B
100-årsjubileer under 2012
Flyget, minnen av en flygingenjör
Haveriorsak i Gottröra
Gottröra 1991
Kunglig inbjudan
Flyvehistorisk Konference 2011
Återbesök i Biggles värld
Känt och okänt om typbeteckningar
Flyghistoria i Kanada
Ambulanshelikoptrar i Stockholm
Trängsel med Sk 25 Bestmann
Svenskt flygmuseum i Berlin
Flygspotting i västerled
Motoriserad SG-38
SE-CWD Skatan alias Elster
Föreningsnotiser
Böcker
Med SE- på vingen
Brevlådan
Medlemsservice erbjuder
Nytt från kansli och arkiv
Nya medlemmar
Mötesverksamhet


______________

SFF Tullingegrupp nya restaureringsprojekt

2012-02-12 
Text: Bernt Olsson
Foto: Bernt Olsson, Mats Johansson och Hans Groby

Tullingegruppen har nu färdigrestaurerat flygbåten Donnet-Lévêque Flygfisken och levererat den till Flygvapenmuseum.

Det här kunskapsrika och entusiastiska gänget har nu fått ett nytt restaureringsprojekt att ta hand om. I början av februari anlände jaktflygbåt Macchi M.7. nr 945 från Flygvapenmuseum. För restaurering av flygkropp och montering av originalmotor Isotta-Fraschini. Den har tidigare haft en motorattrapp i trä när den var utställd i museet. Vid museets ombyggnad 2009 ställdes den i förråd.

År 1921 införskaffade Arméflyget fyra Macchi M.7 från Italien. Endast denna individ 945 finns kvar, kasserades 1927 och hamnade i de flyghistoriska samlingarna i Linköping.

Mera om denna renoveringsgrupp som så omsorgsfullt bevarar flyghistoria på SFF sida om Tullingegruppen.

 

Macchi M.7. Jaktflygbåt 945. Foto: Bernt Olsson

 

Instrumentpanel och cockpit i Macchi M.7, modell 1921. Foto: Bernt Olsson

Motor Isotta-Fraschini som erhållits från Italien. Foto: Bernt Olsson

 

Tullingegruppens produktionstavla, SFF och Flygvapenmuseum kan vara stolt över denna renoveringsgrupp. Foto: Bernt Olsson

 

Tullingegruppen samlad, från vänster: Benny Karlsson, Per Björkner, Börje Holmberg, Åke Nilsson, Gunnar Granberg, Roland Thorén, Lars-Eric Larsson (SFF Stockholm, ej med i Tullingegruppen) och Tor Johnsson Foto: Mats Johansson

Lokal för renoveringarna på Tullinge finns numera i denna byggnaden, som är f.d. F 18 säkerhetmaterialförråd. Foto: Hans Groby


______________

Svenskt Militärflyg 100 år firades på historisk plats

2012-02-07 
Text: Christer Persson
Foto: Christer Persson och Michael Sanz

   

Den 3 februari 2012 är en märkesdag för Svenskt Militärflyg. Just denna dag var det 100 år sedan den första militärflygningen i Sverige ägde rum. Olle Dahlbeck flög då den klassiska ”Bryggarkärran” , en Nyrop-Bleriot 3, Aeroplan nr 1, med start och landning på Värtans is i Stockholm. Planet, som finansierats av bryggeridisponenten Otto-Emil Neumüller, finns idag bevarat på Tekniska Museet.

Den varvshistoriska föreningen Galärerna verkar entusiastiskt för att bevara minnet av Galärvarvet på Skeppsholmen i Stockholm, där flottans flygverksamhet ägde rum vid denna tiden. SFF och Galärerna bjöd in ett 50-tal flyg- och marinhistoriker till en jubileumsträff på 100-årsdagen just där det skedde. Nu bar inte isen på den historiska startplatsen denna snöiga februarieftermiddag, men från 17:e våningen på Hotel Ariadne har man god utsikt över det lufthav där Olle Dahlbeck företog sina flygningar 3 februari 1912. Flera initierade talare, Sven Stridsberg, Mikael Carlson och Christer Hägg, berättade om militärflygets allra första tid, som ju skedde inom marinen. Vem visste att marinen legotillverkade 80 st flygplan på Galärvarvet? Flygvapnet bildades först 1926

100-årsjubileet kommer att uppmärksammas av SFF vid flera tillfällen senare under året.

 

SFF:s ordförande Stieg Ingvarsson hälsar välkommen till firandet av det svenska militärflygets 100-årtsjubileum, den 3 februari 2012. Foto: Michael Sanz

 
     
 

Sven Stridsberg höll ett mycket informativt och lärorikt föredrag om den första militära flygningen i Sverige. I taket en av Mats Johanssons Blériot-modeller.Foto: Michael Sanz

 

Christer Hägg, kommendör och marin nestor, talade engagerat om marinflygets barndom. 
Foto: Christer Persson

 

F.d. flygvapenchefen generallöjtnant Sven-Olof Olson . 
Foto: Christer Persson

 

Anna Wilson, Ulf Edlund, Micael Bydén, Stieg Ingvarsson och Michael Carlson lyssnar på Sven-Olof Olson. Foto: Christer Persson

 

Tekniska Museet i Stockholm hade haft vänligheten att låna ut en tidsenlig propeller till SFF, att användas som rekvisita vid firandet. Den har dock aldrig suttit på Bryggarkärran. Foto: Michael Sanz

 

Mats Johansson, känd av alla med intresse för flygplansmodeller, medförde två Blériot XI-modeller i olika storlekar – båda flygande! I bakgrunden skymtar Värtans is, där den första militärflygningen skedde i februari 1912. Båda Mats Blériot-modeller finns som byggsatser. Foto: Michael Sanz

För 25 år sedan fick nuvarande flygvapeninspektören generalmajor Micael Bydén sina vingar av dåvarande chefen för Flygvapnet, generallöjtnant Sven-Olof Olson. I nervositeten inför ceremonin på Ljungbyhed råkade Bydén sträcka fram fel hand vid mottagandet av vingarna, något som han nu sade lämnat honom sömnlös sedan dess. När han med stor glädje återsåg Sven-Olof Olson vid 100-årsceremonin grep Micael Bydén tillfället i flykten. Vid en improviserad ceremoni gjordes överlämnandet om och nu med rätt hand. Sven-Olof Olson hoppades att Bydén hädanefter skulle kunna sova gott om nätterna! Foto: Michael Sanz

     
 

Klas-Johan och Fredrik Neumüller, vars farfar respektive farfars far, bryggeridisponenten Otto-Emil Neumüller finansierade Sveriges första militära flygplan. Foto: Christer Persson

 

Sällskapet Galärerna har varit aktivt i organiserandet av militärflygets 100-årsfirande. På bilden, från vänster, Gunnar Karlsson, Tommy Dahlström, amiral och tidigare chef för Marinen Dick Börjesson, tidigare chefen för Ostkustens Marinkommando Ulf Edman, Åke Nilsson samt Lars-Erik Hansson. 
Foto: Christer Persson


______________

Välkommen att fira militärflygets 100 år!

2012-01-26 
Text: Stieg Ingvarsson
Foto: SFF arkiv

Olle Dahlbeck flyger Marinens Blériot-Nyrop över Värtans is den 3 februari 1912

Den 3 februari 2012 fyller det svenska militärflyget 100 år. Då är det precis ett sekel sedan marinlöjtnant Olle Dahlbeck med en Blériot-Nyrop gjorde den första militära flygningen i Sverige, över Värtans is mellan Djursholm och Lidingö, norr om Stockholm.

Detta tänker självklart Svensk Flyghistorisk Förening högtidlighålla. Vi vill gärna göra det tillsammans med våra medlemmar, även om resurserna naturligtvis är små.

SFF erbjuder dig här att delta i firandet. Eftersom antalet platser är starkt begränsat gäller det att anmäla sig snabbt. För dem som ej kan vara med på detta startskott för 100-årsjubileet, hoppas föreningen senare kunna ordna ännu en träff med detta tema.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Svensk Flyghistorisk Förening och Varvshistoriska Föreningen Galärerna. Platsen är vald med tanke på utsikten över Värtan!

Datum:

Fredagen den 3 februari 2012

 
Tid: Klockan 1500 - 1700  
Plats: Hotell Scandic Ariadne, Skybar, plan 17
Södra Kajen 37, Frihamnen, Stockholm
 
Klädsel: Kostym  
     
Program:    
1500 Välkommen! Stieg Ingvarsson, SFF
Lars-Erik Hansson, Galärerna
1510 Den första militära flygningen Sven Stridsberg, SFF
1530 Hur det var att flyga ”Bryggarkärran” Mikael Carlson, aviatör
1540 Det tidiga Marinflyget Christer Hägg, kommendör
1550 Mingel  

Hjärtligt välkommen!
Stieg Ingvarsson
Ordförande SFF

O. s. a.: Senast tisdagen den 31 januari till SFF kansli.
e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. telefon: 08-667 71 70

Kollektivtrafik: SL-buss 76 från Södermalm, Gamla Stan, City, Östermalm eller T-bana Ropsten. Hållplats Hangövägen.

OBS! 2012-01-31: Evengemanget är nu fulltecknat!


______________

FMV överlämnar Helikopter 16

2012-01-18 
Text: FMV
Foto: Gunnar Åkerberg

Efter en rekordsnabb anskaffning av helikoptern Black Hawk överlämnade FMV på tisdagen det medeltunga helikoptersystemet till Försvarsmakten.

Vid en ceremoni vid Helikopterflottiljen på Malmens flygplats i Linköping överlämnade FMV:s generaldirektör Gunnar Holmgren Helikopter 16-systemet till ÖB Sverker Göranson.

Försenade leveranser av andra helikoptersystem och den pågående svenska insatsen i Afghanistan har medfört ett underskott på helikoptrar för att bland annat klara egna och andras sjuktransporter.

Därför beslutade regeringen sommaren 2010 att Sverige skulle anskaffa ett nytt medeltungt helikoptersystem utöver de 18 stycken Helikopter 14 som redan var beställda och delvis levererade. Helikoptrarna ska, säger regeringen, vara i drift i Afghanistan senast andra kvartalet 2013.

Försvarsmakten har, efter FMV:s forcerade anskaffning, drygt ett år på sig att göra systemet helt operativt. Det handlar bland annat om utbildning och träning av piloter och tekniker.

HKP 16, Sikorsky UH-60M Black Hawk på väg in för landning... Foto: Gunnar Åkerberg

...och på plattan. Foto: Gunnar Åkerberg

161226. Foto: Gunnar Åkerberg


______________

Aviodrome i konkurs

2012-01-09 
Text och foto: Lennart Berns

Det fina holländska museet Aviodrome i Lelystad har begärts i konkurs. Portarna stängde för gott dagen före julafton - ingen trevlig julklapp för flygentusiaster precis! Aviodrome bildades ur det som en gång var Aviodome som låg på Schiphols flygplats. På grund av flygfältets expansion fick museet inte vara kvar där, utan flyttade 2003 till den nuvarande platsen. Samlingarna från Aviodome kompletterades efter hand på Aviodrome till att omfatta ett stort antal flygplan med kringutrustning. Flera av flygplanen har svensk anknytning, bl a en av Rolf von Bahs autogyros. År 2006 fick museet också ta emot en AJSH 37 Viggen från Sverige. Bland unika flygplan i samlingarna märks en DC-2, en restaurerad Fokker F.VII med svenska delar samt en Fokker S.14 Machtrainer. Man har också byggt upp en replik av Schiphols terminalbyggnad som den såg ut på 1930-talet.

Samlingarna kommer nu att auktioneras ut. Tänk om någon svensk skulle kunna lägga bud på Fokker F.VII vilken ju som typ betraktad en gång i tiden tjänstgjorde i ABA, samt von Bahrs autogyro (som det numera bör stavas för att inte förväxlas med bankernas autogiro ...)!

På Aviodrome i Lelystad hade man skapat en miljö liknande den på Schiphol på 1930-talet, här den karaktäristiska stationsbyggnaden med möjlighet att gå upp i tornet.


______________

Swesim tar över Fokker F-28-Simulator

2012-01-04 
Pressmeddelande från ideella föreningen Swesim

Fredagen den 25 november 2011 stod det klart att föreningen Swesim valts att få ta över den Fokker F-28-simulator som Linjeflyg en gång köpte in. Simulatorn kommer under vintern att flyttas från Arlanda till föreningens lokal i Årsta, söder om Stockholm. - Vi är givetvis oerhört tacksamma och ärade att få möjligheten att ta över en riktig klassiker i flygsimulatorkretsar, säger föreningens ordförande Daniel Mattsson.

Fokker F-28-simulatorn köptes från början in av Linjeflyg och var då placerad på Bromma flygplats tillsammans med andra simulatorer. Denna följde sedan med när flygskolan flyttade in i nya lokaler på Arlanda flygplats. Sen dess har simulatorn använts för utbildning av trafikpiloter. När SAS slutade flyga Fokker F-28 kom simulatorn att användas främst för MCC-utbildningar (Multi Crew Cooperation). Simulatorn användes för just en sådan kurs så sent som i juni i år och är i toppskick.

Simulatorn står just nu hos f.d. SAS Flight Academy, nuvarande Oxford Aviation Academy, på Arlanda. Datum för flytt av simulatorn från Arlanda till Årsta är ännu ej klart. Swesim planerar att driftsätta simulatorn i ett skick så nära original som möjligt - på lång sikt är målet att även driva den plattform som får simulatorn att röra sig. Föreningen söker efter personer med intresse för flygsimulatorer, speciellt för Fokker-simulatorn, som vill vara med och hjälpa till att driva simulatorn i föreningens regi.

Swesim är en ideell förening med inriktning på flygsimulatorer, med ca 120 medlemmar och lokal i Årsta söder om Stockholm. Föreningen driver idag 3 simulatorer; AJS37 Viggen, J35J Draken samt Boeing 737NG. Alla intresserade är varmt välkomna att bli medlemmar i föreningen.

Fokkersimulatorn är i toppskick och Swesim avser att driftsätta den i ett skick så nära original som möjligt. Foto via Swesim


______________