Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte 
Uppdaterad: 2013-12-11

Årsmötet 1999 i Nyköping och på Skavsta flygplats

SFF:s årsmöte 1999 hölls helgen den 24-25 april i Nyköping, delvis på Folkets Park "Träffen", delvis på f.d. F11, numera Stockholm-Skavsta flygplats. Ca 80 medlemmar och hedersmedlemmar samt gäster hade samlats. Förändringarna i styrelsen bestod i att Lennart Arjevall, Bengt Edbäck och Sven Stridsberg hade avsagt sig omval. I dessas ställe invaldes Per Olof Olemyr, Bernt Olsson och Kurt Ivarsson. Revisor Bengt Borling och revisorssuppeanten Eide Lindelöw hade även avsagt sig omval och ersattes av Lars Cedwall respektive Claes von Sydow. Ingemar Skogö valdes till hedersmedlem och Söderbergplakett nr 26 tilldelades Torstein Landström. SFF-Norrbotten fastställdes.

Efter årsmötesförhandlingarna följde orienteringar om bl a Flygvapenmuseum, Arlandamuseet (Aerospace Arlanda Expo) och arbetet med att skapa en flyghistorisk kronologi. Senare på kvällen sedvanlig årsmötesmiddag med ett flertal gäster. Nästa dag stod tre intressanta besöksobjekt på programmet, nämligen F11-museet, Nyge Aero AB och flygteknikerskolan Gripenskolan. SFF hade anledning att efteråt varmt tacka Nyköpings Flyghistoriska Förening, Nyge Aero, Gripenskolan för ett omfattande förarbete för att göra detta lyckade årsmöte möjligt

 

Årsmötesdeltagare, närmast bild Bo Carlsson, Bengt Edbäck och Lennart Arjevall.

 
 

Deltagare utanför Flygmuseet på Skavsta.

 
 

Besök i Flygteknikerskolan på Skavsta.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *