1998-04-18: F 10, Ängelholm. Karl-Eskil Sahlman väljs till hedersmedlem. Söderbergplakett nr 26 tilldelas Mikael Forslund.

1997-04-19: F 7, Såtenäs. Olla Laveson, Nils-Arne Nilsson, Håkan Lundborg, Hans Kofoed, Alf Stålborg och Olof Wirén väljs till hedersmedlemmar. Söderbergplakett nr 25 tilldelas Yngve Nilsson. Jan-Åke Berg väljs till ny ordförande.

1996-04-20: F 5, Ljungbyhed. Söderbergplakett nr 24 tilldelas Hans Björkqvist. SFF-Värmland fastställs.

1995-04-22: Stockholm. Åke Sundén väljs till hedersmedlem. Söderbergplakett nr 23 tilldelas Lars E Lundin. SFF-Örebro fastställs.

1994-04-23: AF 2, Malmen. Bertil Östbo väljs till hedersmedlem. Söderbergplakett nr 22 tilldelas Lennart Berns. SFF-Dalarna fastställs.

1993-04-24: F 20, Uppsala. Lennart Arjevall väljs till hedersmedlem. Söderbergplakett nr 21 tilldelas Sölve Fasth.

1992-04-25: F 13 Norrköping. Rolf Westerberg väljs till hedersmedlem. Söderbergplakett nr 20 tilldelas Mikael Carlson. SFF-Stockholm fastställs.

1991-04-20: F 17, Kallinge. Rudolf Abelin och Björn Andreasson väljs till hedersmedlemmar. Söderbergplakett nr 19 tilldelas Lennart Andersson. Olof Wirén väljs till ny ordförande.

1990-04-21: F 6, Karlsborg. Sven-Olof Olson och Irma Ulrich väljs till hedersmedlemmar. Söderbergplakett nr 18 tilldelas Carl-Gustaf Ahremark.

1989-04-22: F 5, Ljungbyhed. Söderbergplakett nr 17 tilldelas Carl-Fredrik Geust.

1988-04-23: F 7 Såtenäs. Nils Personne väljs till hedersmedlem. Söderbergplakett nr 16 tilldelas Benny Karlsson. Söderbergstipendier går till Stig Kernell, Jan-Ove Karlsson och Anders Annerfalk.

1987-04-11: F 14, Halmstad. Lennart Larsson väljs till hedersmedlem. Söderbergplakett nr 14 tilldelas Gösta Norrbohm (postumt) och nr 15 till Bertil Skogsberg. S-O Olin väljs till ny ordförande. SFF-Halland fastställs.

1986-04-05: F 15 Söderhamn. Curt Nicolin väljs till hedersmedlem. Söderbergplakett nr 13 tilldelas Erik Bratt. Nytt rekorddeltagande på årsmötet. SFF-Småland fastställs.

1985-03-23: FFV/Malmen. AJ Andersson och Olof Sundgren väljs till hedersmedlem. Söderbergplakett nr 12 tilldelas Stig Kernell. Besök på Flygvapenmuseum och FFV Materialteknik.

1984-03-31: F 10, Ängeholm. Lars Brising väljs till hedersmedlem. Söderbergplakett nr 11 tilldelas Helmer Larsson. En uppmärksammad modellutställning visas av SFF-Skåne om påtänkta FV-flygplan.

1983: Inget årsmöte p.g.a. ändrat verksamhetsår.

1982-11-20: F 16/F 20 Uppsala. Gösta Odqvist väljs till hedersmedlem. Söderbergplakett nr 10 tilldelas Håkan Lundborg. Nils Söderberg blir hedersmedlem i ÖFS, SFF-Gävleborg fastställs (tidigare har regionavdelningar fastställts vid styrelsemöten). Nils Personne väljs till ny ordförande.

1981-11-21: F 4, Östersund. Hugo Svenow väljs till hedersmedelm. Söderbergplakett nr 9 tilldelas Per Björkner. Söderbergstipendier utdelas till Åke Roggentin och Benny Karlsson.

1980-11-22: F 17 Kallinge. Gösta Norrbohm väljs till hedersmedelm. Söderbergplakett nr 8 tilldelas Axel Carleson. Söderbergstipendier går till Stig Kernell coh Gösta Kersmark. SFF medlemsregister datoriseras.

1979-11-24: F 1, Västerås. Eric Broberg väljs till hedersmedlem. Söderbergplakett nr 7 tilldelas Göthe Johansson.

1978-11-18: F 13, Norrköping. Sture Blomberg väljs till hedersmedelm, Söderbergplakett nr 6 tilldelas Ragnar Fredrik Bengtsson, FV minnesmedalj till Arlandagruppen, avslöjas att en B 18 återfunnits. Lars Brising blir ny ordförande.

1977-10-29: F 11, Nyköping. Karl-Arvid och P-A Norlin väljs till hedersmedlemmar. Söderbergplakett nr 5 tilldelas Bo Widfeldt. Nils Söderbergfonden instiftas. B1-projektet inleds.

1976-10-23: F 6, Karlsborg. Hans Reichenberg och Bill Bergman väljs till hedersmedlemmar. Söderbergplakett nr 4 tilldelas Björn Karlström. Fästningsmuseet besöks och ger "kicken" till B1-projektet.

1975-11-22: Tekn museet, Stockholm. Bo Lundberg och Ferdinand Cornelius väljs till hedersmedlemmar. Söderbergplakett nr 3 tilldelas Curt Palmblad.

1974-11-09: F 3, Malmslätt. Nils Söderberg hedersordförande, Söderbergplakett nr 2 till Hans Reichenberg, Gösta Odqvist blir ny ordförande.

1973-11-21: Tekn museet, Stockholm. Söderbergplakett nr 1 tilldelas Nils Söderberg, Karl Lignell väljs till hedersmedlem.

1972-12-02: F 5, Ljungbyhed. Sju FV-generaler bevistar årsmötet, SFF får egen poststämpel, generalerna Nordenskiöld och Lundström samt Gösta Fraenkel väljs till hedersmedlemmar.

1971-11-27: F 2, Hägernäs. CFV Stig Norén hedersgäst.

1970-11-07: F 3, Malmslätt. Nils Söderberg ordförande i SFF.

1969-11-08: Stockholm. Hedersmedlemmen Nils Söderberg mötesordförande.

1968-11-09: Stockholm. Studiebesök på Svensk Flygtjänst efter förhandlingarna.

1967-11-11: Stockholm. Bill Bergman ordförande, Hugo Beckhammar väljs till hedersmedlem.